Ochrana před účinky elektromagnetického smogu?

Karel Wágner | Do textilií se inženýrům podařilo zakomponovat velmi jemná kovová vlákna, která mají průměr zhruba osm mik­ronů, takže jsou mnohem jemnější než vlákna běžně používaná v textilním prů­myslu. Čes­kým technikům se je podařilo směsovat, poté z nich vytvořit přízi a následně pak tex­tilii, ze které lze ušít oblečení. Z nového materiálu bylo v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu s názvem „Textilie se zvýšeným komfortem odolné vůči elektromagnetickému záření" vyrobeno zatím jen pár zkušebních kusů.

Podivuhodné chiméry

Karel Wágner | Není tomu tak dlouho, co Mel Staplesová z Kingston Beach v jižní Tasmánii poslala svého osmiletého synka do zahrady za domem, aby tam natrhal pár jablek. Když se vrátil syn ze zahrady, objevila mezi jím načesanými jablky něco, co se zdálo odporovat zdravému selskému rozumu. Ve vědru našla jablko, které vypadalo, jako by někdo rozkrojil dvě odrůdy jablek odlišných barev na přesné poloviny a různobarevné půlky pak slepil k sobě.

Záhada spadlá z nebe (+VIDEO)

Karel Wágner | Mezi roky 2007 a 2009 se ve Velké Británii objevovaly v trávě hrudky či chuchvalce z jakési neurčité hmoty v podobě gelu, které se zdály padat z nebe. Hrudky byly nachá­zeny ve Spoje­ném království v poměrně značném množství. Jak uváděla BBC, z ničehož nic se objevovaly, kromě jiných lokalit, i na past­vinách po celém Skotsku (pročež také leckdy byly internetovými Všeználky z roztrušování želatinových hrudek podezírány ovce). A jak se později ukázalo, identické formy gelu se objevovaly v té době i ve Spojených státech.

Tajemné obrazce na sněhu

Karel Wágner | Pokud jde o ty tzv. agrosymboly či složité obrazce v obilí a jiných zemědělských plodinách, ty se začaly objevovat na polích hned po té, co se v USA i západní Evropě začaly nejrůznější umělci zajímat o výtvarný směr zvaný Performance Art, se kterým se se­tkáváme i v Čechách. Mo­tivy a objekty tohoto uměleckého hnutí jsou tak rozmanité, jako jejich autoři sami, přičemž zde platí zásada, že výsledné umělecké dílo není na prodej.

Stránky

Top