PYRAMIDA JAKO KONDENZÁTOR VODY

Staré archivy ukrývají po dlouhá tisíciletí před zraky zvědavců jména architektů významných pyramidálních komplexů, roztroušených po celé Zemi. Jedni architekti projektovali a tvořili stupňovité pyramidy, druzí stavěli pyramidy rovnostěnné, třetí zase spirálovité, ale všechny měly jeden společný charakteristický znak: v pyramidě, nebo její blízkosti se obvykle nacházel okrouhlý nebo čtvercový bazén naplněný vodou.

Top