Abraham Hicks: VECI, KTORÉ TREBA ROBIŤ KAŽDÝ DEŇ

Slovo „lenivosť“ má nepekný vedľajší význam, všakže? To kvôli tomu, že ľudia sa porovnávajú s druhými ľuďmi na základe chybného predpokladu ktorým je: „Čím viac robíte, tým máte väčšiu hodnotu”. A toto je ten najchybnejší predpoklad zo všetkých...

Top