Zecharia Sitchin: ZTRACENÉ ŘÍŠE

"Záhady a mystéria Mayů, Aztéků, Inků a jejich předků, které konquistadory tolik mátly, jsou i dnes, po pěti stech letech, hádankou jak pro odborníky, tak pro laiky. Jak, kdy a proč ony mocné civilizace v Novém světě vznikly, a je to pouhá shoda náhod, že čím více se o nich dozvídáme, tím více nám připomínají civilizace starověkého Blízkého východu? My tvrdíme, že odpověď na tyto otázky nalezneme, pouze přijmeme-li jako fakt, nikoliv jako mýtus, že Zemi navštívili Anunnakové, „Ti, kteří přišli na Zem z nebe". Tato kniha o tom přináší důkazy."

Mexická gastronómia oživila poľnohospodárstvo Aztékov

Chinamperia, sieť umelých ostrovčekov z čias aztéckej kultúry, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sa dočkala nového rozkvetu vďaka biopoľnohospodárstvu, ktoré využívajú mexické reštaurácie. Chinampas, ktoré boli vytvorené pred viac ako tisíc rokmi toltéckou civilizáciou a ktoré často označujú ako plávajúce záhrady, sú umelé ostrovčeky s poľnohospodár­skymi kultúrami obklopené kanálmi na jazere Texcoco. Posledné parcely dnes možno vidieť v Xochimilce južne od mexickej metropoly.

Stránky

Top