:::film::: KÓD PYRAMÍD 5. Nová chronologie

Je nám vštěpováno, že staroegyptská civilizace zažila svůj Zlatý věk v období dvou až tří tisíc let před Kristem. Při představě, jak se tato velkolepá kultura rodí z malých osad v biblické době, se nás bezděky zmocní pochybnosti, zda je naše časová osa správná…

Stránky

Top