JAK ZAŽÍT BOHA BEZ DROG (zážitky nevěřících)

Za svůj život jsem navštívil mnoho kostelů a modliteben nejrůznějších církví, ale nikdy jsem se nedozvěděl, co se má modlitbou dosáhnout a jak se modlit, aby se toho dosáhlo. Chápu, že popsat, čeho se má dosáhnout, je obtížné. V předešlých kapitolách jsem se o to mnohokrát pokusil, ale je možné, že to u někoho nenalezne odezvu. Žádný popis v lidských pojmechnemůže vystihnout skutečnost. A jak se toho může dosáhnout? Zásady, jak postupovat, jsem se dozvěděl až jako důchodce v r. 1984 v mystické škole Summit University v Kalifornii. Pokud jste tuto knížku četli od začátku a neod konce, ty zásady už znáte.

Debbie Ford: Temná stránka hledačů Světla

Temná stránka je zasutá hluboko pod naše vědomí, schovaná před námi i před ostatními. Zpráva, kterou z tohoto srytého místa dostáváme, je prostá: něco je na mně špatného. Nejsem v pořádku. Nikdo mne nemá rád. Nezasluhuji si to. Za nic nestojím. Spousta z nás těmto zprávám věří. Věříme, že když se zblízka podíváme na to, co leží hluboko v nás, najdeme cosi strašného.

Thomas Ritter: PROROCTVÍ O EVROPĚ Z KNIHOVEN PALMOVÝCH LISTŮ

V roce 1984 začal učitel náboženství Holger Kersten pochybovat jak o smysluplnosti své dosavadní činnosti, tak o základních článcích křesťanské víry. Proto se pustil do hledání. Mělo to být „hledání pravdy". Jeho cesta vedla do Indie. V Madrásu, hlavním městě spolkového státu Tamil Nadu, se seznámil s hudebníkem, který svého času studoval v Německu. Tento muž chtěl svého hosta něčím překvapit, a tak jej pozval na návštěvu knihovny palmových listů ve Vaithisva-rankoilu, kde prý lze nahlédnout do knihy vlastního osudu...

Stránky

Top