Obrázok používateľa CEZ OKNO
1300 rokov starý komplex na sibírskom jazere neprestáva expertov udivovať

Pohľad z vtáčej perspektívy na jazero Tere-Khol a ostrov Por-Bajin Obr. zdroj «

Staroveký komplex pohlcujúci malý ostrov v strede odľahlého horského jazera na juhu Sibíri je jedným z najzáhadnejších archeologických nálezísk v Rusku. Na prvý pohľad pôsobí ako starodávna pevnosť obklopená vysokými múrmi postavenými na ochranu pred nepriateľmi. Avšak iní si myslia, že mohlo ísť o letné sídlo, kláštor, pomník alebo astronomickú pozorovateľňu. Podľa Siberian times (http://siberiantimes.com/science/casestudy/features/f0009-who-built-this...) ani po viac ako storočí od objavenia odborníci nie sú o nič bližšie k pochopeniu tajomstiev, ktoré skrývajú tieto záhadné ruiny.


Por-Bajin (vyslov Por-Bažin), ako je známe toto archeologické nálezisko, v preklade znamená dom z hliny. Nachádza sa na ostrove uprostred jazera Tere-Khol v Tuviansku, na Sibíri, len 20 míľ (32 km) od Mongolskej hranice. Na mieste náleziska neboli vykonané vykopávky pri prvom objavení v roku 1891, ale až v rokoch 1957-1963. Avšak prvý rozsiahli prieskum sa uskutočnil až v rokoch 2007-2008 pod záštitou Por Bajinskej kultúrnej nadácie.

Informácie, ktoré odhalili vykopávky však mätú znalcov – objekt je postavený na odľahlom mieste hraníc vtedajšej ríše nomádskych Ujgurov a nenesie známky trvalého osídlenia, pravdepodobne bol obývaný len veľmi krátko.

Prečo bol postavený a za akým účelom? Prečo bol za krátko opustený? Toto sú otázky, ktoré neprestávajú od jeho objavenia odborníkov fascinovať i frustrovať.


Pohľad z vnútra komplexu Por-Bajin Obr. zdroj «

Konštrukcia Por-Bajinu

Predpokladá sa, že starobylý komplex bol postavený v roku 757 nášho letopočtu. Jeho stále stojace vonkajšie múry siahajú do výšky 40 stôp (12 metrov) a vnútorné do 3 až 5 stôp (1-1,5 metra). Niektoré sú dodnes pokryté omietkou s maľovanými horizontálnymi červenými pruhmi. Odkrytá bola hlavná brána, ktorá vedie ku dvom po sebe nasledujúcim nádvoriam spojeným ďalšou bránou. Vonkajšie múry obklopujú plochu veľkú okolo sedem akrov, v ktorej sa nachádzajú pozostatky viac ako 30 budov. Uprostred stála centrálna stavba, skladajúca sa z dvoch častí, kedysi navzájom spojených zastrešeným chodníkom a 36 drevenými stĺpmi s kamennými základmi.

Laserové zmapovanie náleziska pred rokom 2007 pomohlo odborníkom zostaviť 3D model komplexu a jeho možnej podoby.


Rekonštrukcia Por-Bajinu, pohľad z východnej strany, Zdroj: Por Bajinská kultúrna nadácia Obr. zdroj «

Objavených bolo len veľmi málo artefaktov – ak by bol komplex trvalo osídlený, získaných predmetov by bolo pravdepodobne omnoho viac. Taktiež sa nenašli známky žiadneho systému vykurovania, čo by prakticky znemožnilo prežiť kruté poveternostné podmienky vo výške 2300 metrov nad morom.

Medzi hlavné objavy patria hlinené tabule s odtlačkami ľudských stôp, vyblednuté maľby, zvyšky spáleného dreva, strešnej krytiny, železná dýka, kamenný kalich, jedna strieborná náušnica a železné klince. Žiaden z nich definitívne nezodpovedá otázku, prečo bol objekt postavený a na čo bol využívaný.


Jedna z dlaždíc nájdená v Por-Bajin Obr. zdroj «

Pôvod a účel Por-Bajinu

Od konca 19. storočia je Por-Bajin spájaný s ríšou Ujgurov (744-840 nášho letopočtu), nomádskych Turkov, ktorých držali pokope bojovníci na koňoch. Ríša sa rozprestierala na území Mongolska a južnej Sibíri, ale napriek tomu je Por-Bajin umiestnený stále dosť ďaleko od ostatných osídlení a obchodných ciest. Prečo bol komplex postavený na takom odľahlom mieste? Mohlo ísť o palác alebo pamätník vládcu? Špecifické rozmiestnenie a zdobenejší štýl oproti iným ujgurským stavbám daného obdobia viedli niektorých bádateľov k názoru, že ide o stavbu s náboženským významom.

Stále však ostáva veľa otázok nezodpovedaných. Architektúra odráža osobitý čínsky štýl charakterizovaný istými stavebnými metódami alebo použitými stavebnými materiálmi, ako napríklad typom strešnej krytiny. Axiálne rozloženie komplexu na hlavnú budovu a obytné oblasti pripomína budhistické kláštory. V Por-Bajin však neboli nájdené žiadne známky poukazujúce na náboženskú aktivitu.


Na malých nádvoriach (vľavo) tiahnúcich sa pozdĺž por-bajinských múrov sa v strede nachádzala budova. Digitálna rekonštrukcia (vpravo) zostavená na základe poznatkov z vykopávok ukazuje, že jednotlivé budovy mohli slúžiť ako príbytok mníchov z kláštora Obr. zdroj «

Prečo bol Por-Bajin opustený?

Nielen, že nie je známe na čo komplex slúžil, ale archeologické dôkazy ukazujú, že bol po krátkom čase opustený.

Žiadny z dostupných dôkazov nepodporuje teóriu o nepriateľskom útoku. Jedno z možných vysvetlení ponúkajú politické zmeny v regióne, ale ani tie neboli podporené ničím konkrétnym. Podľa Dmitrija Subetova z Ústavu fyzickej geografie mohol byť komplex opustený ešte pred jeho dokončením kvôli nedostatku znalostí o klimatických podmienkach.

Zatiaľ však Por-Bajin ostáva pretrvávajúcim ruským tajomstvom.

April Holloway

Zdroje

Who built this Siberian summer palace… and why? By Derek Lambie. Siberian Times: http://siberiantimes.com/science/casestudy/features/f0009-who-built-this...
Por Bajin: An Enigmatic Site of the Uighurs in Southern Siberia (2011) – Arzhanstseva et al. The European Archaeologist, 35: https://www.academia.edu/1905350/Por-Bajin_An_Enigmatic_Site_of_the_Uigh...
Letter from Siberia: Fortress of Solitude by Heinrich Harke. Archaeology magazine, Vol 63 (6): http://archive.archaeology.org/1011/etc/letter.html

Read more: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/1300-year-old-fo...
Follow us: @ancientorigins on Twitter | ancientoriginsweb on Facebook

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/1300-year-old-fo...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


máj 25, 2020 23:21 popoludní

 

 

Top