Obrázok používateľa CEZ OKNO
2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE...

Nikto to už nemôže poprieť: k čomusi sa „schyľuje“ - niečo sa s týmto svetom deje – krachujú štáty, jedna sopka vyčistí nebo od lietadiel, záplavy striedajú úmorné horúčavy a stále chrlí ropa v Zálive... Tieto katastrofy sú „len“ vonkajším /formálnym/ prejavom rúcania sa toho, čomu zvykneme hovoriť „stará paradigma“... Sme väzňami nášho navyknutého spôsobu myslenia – a tento spôsob interpretácie skutočnosti k o n č í. Jednoducho dožil – je nepoužiteľný, presadzuje sa v súčasnosti iba silou a agresiou. Ak sa ho načas aj podarí stabilizovať /mocou, silou a agresiou/, nemá dlhú účinnosť – vyvstanú totiž nové situácie, ktoré ho znova „zaskočia“...

Denne sme svedkami nehorázneho „prevracania kabátov“, popierania verejných vyhlásení, ktoré sa už ani nepokúšajú ospravedlňovať – už sme si totiž na všeobecné klamstvo zvykli. Klamstvo, lož, pretvárka a „imidž“ /iné slovo pre pretvárku/ sa stali spoločensky akceptovateľné, dokonca sa stali životným štýlom – nazýva sa „flexibilita“... Ak by sme si však zachovali aké-také zvyšky zdravého úsudku, rozpoznali by sme v týchto prejavoch b e z m o c n o s ť . Bezmocnosť „nízkokapacitného“ rozmýšľania, teda zastaralého a veľmi nefunkčného popisu skutočnosti, akým sa prejavujú bohužiaľ najmä tí, čo sú presvedčení, že sú to práve oni, ktorí nám majú diktovať a viesť nás ku svetlým zajtrajškom.

Tieto mocenské prejavy sú na celom svete prejavom čohosi, čo možno nazvať „rezistenciou“ starého spôsobu popisu skutočnosti. Táto rezistencia a zotrvávanie v pozícii smerujú k riešeniam, ktoré stav sveta ešte zhoršujú... Tým sa urýchľuje proces demolácie a deštrukcia naberá prejavy dominového efektu. To je to, čomu hovoríme krízy a katastrofy...

Krízy a katastrofy nie sú „samé od seba“ - nevznikajú akoby „oddelené“ od nás, od ľudí a od spôsobu akým uvažujeme, vnímame svet a ako ho interpretujeme. Stará paradigma vychádza z veľmi obmedzeného a mylného predpokladu, že spôsob , akým nazeráme na takzvanú realitu nemá na tú samú realitu žiaden účinok. Podľa tohto starého spôsobu myslenia je tu takzvaná vonkajšia realita, ktorá je oddelená, alebo dokonca nemá nič spoločné s realitou v našom vnútri.

Aj keď je to už nejaký ten rôčik, čo sa experimentálne potvrdilo že vedecký experiment závisí od pozornosti vedca, ktorý experiment prevádza, tento poznatok ešte ani zďaleka neprenikol do myšlienkového meinsteamu – ak by sme ho totiž prijali, dôsledky by boli nedozierne: museli by sme napokon uznať, že MÁME VPLYV – že také efemérne záležitosti, ako je naše vnímanie, cítenie, pozornosť, koncentrácia svojim spôsobom realitu formujú a teda utvárajú – a že opakovaním, zvykmi tieto formy udržujeme pri živote a „fixujeme ich“... Museli by sme priznať, že nielen jednotlivec má „moc“ svojou pozornosťou ovplyvniť skutočnosť, alebo jej časť – ale že túto „moc“ má ľudstvo ako také: a teda že tým, ako na skutočnosť „nazerá“, ako ju interpretuje, taká bude v jej „fyzikom“, či „materiálnom“ prejave.

Interpretácia skutočnosti starým spôsobom, podľa ktorého je experiment nezávislý na experimentátorovi vedie k súčasnej ľahostajnosti k životnému prostrediu – môžeme si naďalej robiť, čo sa nám zachce, drancovať túto Zem do nekonečna, lebo my, ako ľudia vlastne za nič ani nemôžeme. Príroda je tu akosi „sama od seba“, nemá s nami nič spoločné a keď čosi, potom len to, že ju môžeme využívať vo svoj prospech, ovládať ju a manipulovať ňou...

Sila, s akou sa prívrženci starého myslenia pokúšajú udržať pri moci a mať vplyv na budúci vývoj sveta je nesmierna – drží ich spoločné puto strachu zo straty vlastných pozícií, straty naakumlovaného bohatstva, no najmä obraz, ktorý si o sebe vytvorili a ktorý je tým, na čom si stavajú pocit vlastnej integrity: narušenie a strata tohto sebaobrazu je pre nich horšia ako fyzická smrť. S ľudskou sebapredstavou stojí a padá povedomie toho, čím na tomto svete sme: s pádom sebapredstavy končí celý hierarchický systém subordinácie: zásluhy, na ktorých sme si zakladali a ktoré sú základom našej kariéry, našej životnej cesty za „povyšovaním“ od pešiaka, vojaka až po admirála a pána sveta sú odrazu preč: rozplynuli sa ako dym zo sopky...

Celý systém, ktorému sme si podľa jedného skvelého filmu zvykli hovoriť „matrix“ funguje na spoločnom menovateli, ktorým je o b r a z, teda ilúzia, fikcia... A základom tejto ilúzie /imidžu/ je s e b a p r e d s t a v a. Naše stotožnenie sa s našimi zásluhami všetkého možného druhu z nás robí „tvrďasov“, cieľavedome postupujúcich na takzvanom spoločenskom rebríčku. Stará paradigma nám napomáha vnímať túto sebapredstavu ako skutočnosť. Stará paradigma nesie totiž v sebe prvok absolútnej duality – teda o d d e l e n o s t i dvoch protikladných prvkov, oddelenosti a nespojitosti plus a mínus, oddelenosti a nespojitosti vedomia a hmoty a podobne...

Povedomie oddelnosti nám pomáha vytvárať vlastné „úkryty“ - jedno je, čo si myslíme a druhé je, čo konáme: naše vnútorné pohnútky sú oddelené od vonkajších a tak, ak sa nám nič nedokáže, nenesieme vinu...

Nová paradigma je paradigmou jednoty /zjednoteného poľa/... To, čomu hovoríme oddelenosť existuje len ako formálny prejav tejto jednoty /poľa/. Ako ľudské bytosti, ako príroda, ako vesmír sme najprv jednotným poľom, až potom jeho formálnymi prejavmi. Z praktického dôsledku to znamená, že „všetko, čo sa odohráva vonku“, odohráva sa najskôr aj „dnu“... Pojmy „vonku“ a „dnu“, ktoré azda evokujú „oddelenosť“ sú vpodstate len istými smermi, orientáciou – smerom „von“ a smerom „dnu“... To, čo vznikne ako najhlbší vnútorný popud, „vynorí sa“ napokon na povrchu, ako forma... Na princípoch tohto poznania potom vyvstáva otázka našej absolútnej zodpovednosti za všetky naše vonkajšie prejavy: a tejto zodpovednosti a „zúčtovania“ sa najviac desia tí, ktorí zotrvávajú na starých pohodlných a „nezodpovedných“ pozíciách, na ktorých sa vždy možno vyhovoriť a ukázať prstom na druhého: to nie ja, ale on...

Obviňovanie druhého, branie na zodpovednosť za všetko zlo, čo sa na svete deje iného, ako som ja /či už jednotlivec, alebo národ/ je prejavom starého spôsobu nazerania na svet – práve toho, ktorý sa tak obáva udalostí, ktoré nevyhnutne nastávajú... Nová paradigma je paradigmou absolútnej zodpovednosti – a zároveň vedomia si svojho plného ľudského potenciálu, našej plnej a skutočnej moci...

Rozkolísané počasie, zemetrasenia, explózie sopiek, tsunami – ale aj oveľa širšie deje v rámci kozmu h l b o k o s ú v i s i a so stavom nášho vedomia a s tým, ako inerpretujeme a popisujeme našu takzvanú realitu. Naši dávni predkovia o týchto skutočnostiach vedeli – vedeli, aké je dôležité dodržiavať isté rituály, oslavovať isté dni v roku istým presným spôsobom: dokonca vedeli rituálmi každodennosti udržiavať v harmónii chod prírodných cyklov. Žili v čase, kedy bolo prepojenie a povedomie jednoty „vovnútri“ a „vonku“ ešte prirodzené...

Stav ľudského vedomia, ako jednotného poľa vedomia vplýva na harmóniu, či disharmóniu sveta, v ktorom žijeme. A tak podľa toho, čo sa nám dnes s týmto svetom v jeho „vonkajškových“ prejavoch deje môžeme usúdiť, čo sa odohráva hlboko v nás, ako ľudských bytostiach... Vedomie týchto súvislostí nám pomôže objaviť našu ukrytú a zabudnutú moc, ale aj prijať našu absolútnu zodpovednosť a tak sa začať k tomu, čomu hovoríme „naša realita“ stavať...

Všetky katastrofy, pohromy a krízy raz skončia – ich účelom je z m e n a.

Táto zmena sa týka spôsobu, akým popisujeme našu skutočnosť.

Interpretácia sveta, v ktorom žijeme pôsobí priamo na zmeny v tomto svete.

Všetky búrky raz pominú a svitne slnečné ráno – aj keď víchrice zanechajú po sebe škody, ktorým hovoríme materiálne, celkom určite nás vyvedú zo sveta, ktorý uctieva obraz /matrix/ do sveta autentickej skutočnosti, ktorá bola z hĺbky jednotného poľa vedomia častokrát prezentovaná ako Nová Zem...

Karol Hlávka

Zdroj: ANTILÚZIA

júl 04, 2010 17:03 popoludní
 • krát komentár

8 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 05, 2010 12:18 popoludní

  Komentár: 

  Je to pravdivé. No čo sa myslí tou novou zemou?

 2. Obrázok používateľa cayo
 3. Obrázok používateľa Júlia
  Júliajúl 06, 2010 23:17 popoludní

  Komentár: 

  pán Hlávka ma vždy poteší.-))))
  číta sa to skvele, nachádzam v jeho veciach svoje cítenie a myšlienky. Vďaka

 4. Obrázok používateľa maeve
  maevejúl 07, 2010 12:46 popoludní

  Komentár: 

  Myslím , že s týmito slovami by sa stotožnili mnohí. Je to asi naozaj o vývoji vedomia. V celom vesmíre. Možno tak ako o tom zvestuje aj jeden z Mayských kalendárov - ten ,ktorý meria čas od Big Bangu do 28.11.2011 / www.calleman.com/, prehľad v SK- http://sambala.webnode.sk/news/tajomstva-mayskeho-kalendara-/ Ľudia sa na realitu sveta pozerajú určite inak ako pred mnohými rokmi, či storočiami. Majú už svoje "odžité" a, btw, do jedného života by sa to najskôr nezmestilo :).
  Prichádza čas na významný skok vo vývoji ľudstva?

 5. Obrázok používateľa M.Hribik
  M.Hribikjúl 08, 2010 19:10 popoludní

  Komentár: 

  akoze jedina myslienka, ktora mi po precitani tohoto vzkrsla bola nasledovna:
  blahoslaveni su ti, ktori su duchom chudobni a im patri kralovstvo nebeske

  t.j. najlepsie je byt mentalne zaostaly a nech ma totok netrapi a idem radsej robit nieco uzitocnejsie, napriklad zasadit nieco alebo pokosit alebo....

 6. Obrázok používateľa maeve
  maevejúl 09, 2010 12:44 popoludní

  Komentár: 

  Plný súhlas. Niektoré trápenia sú asi zbytočné. Treba žiť svoj život tu a teraz. A pokúsiť sa nájsť svoje šťastie. Trebárs v obyčajnej pozemskej užitočnosti.

 7. Obrázok používateľa Lucas Perny
  Lucas Pernyjúl 27, 2010 01:38 dopoludnia

  Komentár: 

  Pri čítaní tohto článku sa ma zmocnil pocit neskutočnej vznešenosti. Konečne som si prečítal článok, ktorý nieje určený na manipuláciu ovečiek hry kapitalizmu, ale má hlbokú a vnešenú ideovú hodnotu, ktorej cieľom je aj zmeniť myslenie ľudí. Keby články podobného typu nahradili to, čo denno-denne ľudom servírujú komerčné internetové potrály a noviny, svet by mohol byť aspoň zčasti lepší.

 8. Obrázok používateľa Celestin
  Celestinjúl 30, 2010 03:44 dopoludnia

  Komentár: 

  Myslienky - Slova - Skutky, Sila je vo viere

 

 

Top