Obrázok používateľa CEZ OKNO
2012 - Radikální očista života

V poslední době se ve svém okolí neustále setkávám se zaneprázdněnými (rozuměj nic nestíhajícími) či nemocnými lidmi (angína či jiné nemoci dýchacích cest). Vzhledem k tomu, že v mých očích jde o téměř masové měřítko a oběma fázemi jsem si také prošel, dovolím si podělit se o uvědomění, které mne poctilo svou moudrostí.

Přichází čas, o kterém existuje mnoho materiálů, textů, blogů, webů, filmů a na který všichni čekáme. Mnozí s obavami a ve strachu, mnozí v radostném očekávání. Rok 2012 má být rokem změn. Rokem zásadních rozhodnutí. Rokem, kdy budeme mít možnost volby mezi láskou a strachem.

Na základě této informace (rozhodování mezi láskou a strachem) vznikaly v minulosti podivuhodné scénáře vykreslující létající talíře levitující několik desítek metrů nad zemí, očekávajíc láskyplné občany planety Země, kteří díky své práci se světlem zvýšili své vibrace na takovou úroveň, která umožní jejich přežití na jiné, cizí avšak přátelské planetě vibrující na vyšší úrovni. Naopak občanům, kteří se nestihli převibrovat na vyšší úroveň (neprobuzeným), nezbude nic jiného než na Zemi zůstat a zahynout při kataklyzmatické události, která sama o sobě bude důsledkem očistných procesů planety Země.

Na to kontrovali konspirační teoretici, kteří takovou akci označili za spiknutí temné vlády, jež formou fingované pomoci od dobrých mimozemšťanů chce odstranit probuzenou část obyvatel a na Zemi si ponechat pouze neprobuzené a snadno ovladatelné jedince, kteří nevědoucí budou posléze očipováni a díky závislosti na konzumní společnosti vedeni k novému globálnímu otrokářskému systému.

Nic moc, že?

Vlastní zkušenosti mi nabídly jinou formu budoucnosti. A vlastně i reality, neboť tak dlouho očekávaná budoucnost se odehrává právě nyní. Právě nyní se postupně dostáváme na křižovatku naší cesty. Právě nyní máme možnost vybrat si, zda se vydáme na cestu lásky, která se na první pohled může jevit komplikovaněji či cestu strachu, která je známá, neboť nás z větší či menší části provází celý život a nyní přichází možnost z ní sestoupit. Slovy esoterických specialistů: Právě nyní máme možnost převibrovat na vyšší frekvenci.

Uvědomil jsem si totiž, že život který jsem vedl a činnosti, které jsem vykonával nebyly postaveny na zdravých základech. Byť se některé činnosti pod povrchním pohledem jevily jako mému duchovnímu či fyzickému zdraví prospěšné, ve skutečnosti jsem je dělal z důvodů, které nijak nesouvisely s láskou (k sobě sama) nýbrž z důvodů, ke kterým mě dohnala právě chybějící sebeláska ve své původní a nejzákladnější podobě, skrytá za formami na první pohled těžko rozpoznatelnými. Dělal jsem spoustu věcí v dobré víře. Myslel jsem si, že jsou prospěšné jak pro mě tak pro mé okolí. Bylo jich spousta a a pomalu mě trávily zevnitř. Dělal jsem věci protože jsem měl strach, že když je neudělám, budu příště odmítnutý, dělal jsem věci proto, abych byl přesně takový, jakého mě očekává moje okolí, dělal jsem věci proto, abych odvrátil svoji pozornost od svého nejhlubšího nitra a nemusel se setkat s démony, kteří se na mě z temných stínů mého já vyzývavě šklebili, dělal jsem věci, abych mohl čerpat lásku z pochybných zdrojů, protože jsem neuměl mít rád sám sebe. A tak bych mohl pokračovat ještě poměrně dlouho.

Díky nemoci a poměrně intenzivnímu zastavení, jsem mohl totálně přehodnotit své potřeby a rozdělit činnosti, které "musím", "chci" a "potřebuji" dělat do tří oddělených škatulek. První dvě škatulky odsouvám stranou a nechávám je přivřené a soustředím se na činnosti, které "potřebuji" dělat, abych dokázal zachránit svoji podstatu, svoji fyzickou bytost v tomto životě a věnoval ji veškerou existující lásku, kterou si zaslouží a kterou dokážu z univerza zprostředkovat neboť až nyní si plně uvědomuji, že to je to jediné na čem v současnosti skutečně záleží. Zatím mám pouze omezený příjem energie a její plýtvání na věci nedůležité či ještě hůře na věci, které mi po podrobnějším přezkoumání dokonce ubližují, je z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

Tento zápis budiž vodítkem i pro vás (s vaším dovolením) neboť je podle všeho nezbytné důkladně přehodnotit veškeré činnosti v našem životě a pravdivě určit ty, které do něj vnášejí dobro a které ne. A hlavně, které nám pod skořápkou dobra ubližují a které nám ve své nahotě vnášejí do srdcí lásku k našemu vlastnímu bytí. To je volba, kterou potřebujeme učinit. To je to, proč je rok 2012 pro nás tak důležitý. Energie jsou nyní příhodné. Potřebujeme si vybrat mezi životem láskyplným k nám samotným či životem v nepravdě a omylu. Jinak se budeme do konce života lopotit za pochybným mamonem ve víře, že činíme dobro a nakonec zemřeme smutní a nespokojení.

Nejtěžší ze všeho je upřímně si přiznat onu "neuvěřitelnou" skutečnost, že se ve skutečnosti nemáme rádi.

Jsme naše budoucnost. Jsme hlavními hrdiny tohoto času.

Volba je na nás.

Lencher Falprea

Zdroj: http://probuzeni.blogspot.com/


Súvisiace:

Očista dočista
http://www.cez-okno.net/ocista-docista

apríl 11, 2012 22:14 popoludní

 

 

Top