Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok osem - Privítanie tvojho návratu (X.)

Odkedy si vstúpil do Koridoru, skúsenosti, ktoré si tu mal a neboli dostupné tvojej pozemskej mysli, si pravdepodobne našli svoju cestu do tvojich snov. Takže by sme ťa radi naučili ako preniesť informácie zo svojich snov do denného života. Keď spíš, uzavrieš svoje fyzické vedomie a otvoríš svoje vedomie ozajstnej realite vyšších dimenzií. Inými slovami, keď „ideš spať“ odpojíš sa z 3D hologramu a vrátiš sa do reality svojho JA, aby si zažíval dobrodružstvá a komunikoval s vyššími bytosťami, vrátane vyššieho vyjadrenia svojho JA.

Prenášanie tvojich snov

Finta je v tom, ako si zapamätať správy, ktoré si dostal, kým si bol vo svojom nočnom-tele tak, aby si ich dokázal preložiť svojmu uzemnenému ja. Tvoje nočné telo je veľmi podobné, a v niektorých prípadoch to tak skutočne je, tvojmu Svetelnému telu. Tvoje nočné telo, tiež známe ako tvoje astrálne telo je tvoje vedomie zabalené do premenlivej formy. Avšak, keďže tvoje astrálne telo je štvordimenzionálne, nesie ťa len do štvrtej dimenzie. Na druhej strane, keď ťa tvoje snové zážitky nesú do piatej dimenzie a ďalej, tvoje vedomie je zabalené do tvojho Svetelného tela.

Možno si nepamätáš pocit bytia Svetelným telom, keď si v piatej dimenzii a ďalej, pretože obyčajne vo svojich snoch „nosíš“ (nadobúdaš, pozn. prekl.) podobu osoby. Táto osoba môže byť tá istá ako tvoje pozemské ja, alebo z iného času, dieťa, alebo dokonca pohlavie opačné k tvojmu uzemnenému ja. Kým je tvoje vedomie oslobodené od preludov a drámy vášho fyzického sveta, môže zažívať realitu bez týchto obmedzení. Niektoré sny sú krátke videá častí tvojho denného života, ktoré potrebuješ vidieť odlišne, aby si ich mohol lepšie pochopiť. Tieto sny sa vyskytujú často kým si v strednej-štvrtej dimenzii.

Niekedy robíš to, čo sa nazýva „záchranná práca“ v nižšej štvrtej dimenzii. Keď vykonávaš záchrannú prácu, v skutočnosti pomáhaš osobe, alebo osobám, ktorých vedomie uviazlo na nižšej astrálnej pláni. Tieto sny sú často veľmi vyčačkané a prebiehajú ako špionážne novely alebo niekedy strašidelné filmy. Môžeš tieto sny vypustiť z hlavy s poklepaním si na rameno za to, že poslúžili svojmu spoločníkovi na Zemi.

Na druhej strane, hlavne keď si v Koridore, budeš mať veľa snov v strednej až vyššej štvrtej dimenzii a tiež v piatej dimenzii a ďalej. Toto sú tie sny, ktoré chceš preniesť do svojho pozemského vedomia. Najprv ich tvoj pravý mozog (pravá mozgová hemisféra/pologuľa je intuitívna, holistická a syntetizujúca/celostná a spájajúca, pozn. prekl.) prenesie ako obrazy. Potom budeš musieť preložiť tieto snové obrazy do jazykových oblastí svojho ľavého mozgu (ľavá mozgová hemisféra je logická, lineárna a analytická/postupná a rozoberajúca – zameraná na podrobnosti, pozn. prekl.), aby si si ich dokázal zapamätať. Váš pozemský výukový systém ťa cvičil pamätať si v prvom rade jazykovým systémom tvojho ľavého mozgu a obrazy v tvojom pravom mozgu môžu ľahko prekĺznuť do tvojho podvedomia.

Na prenos sna do tvojho denného vedomia sa budeš musieť PREBUDIŤ ku skutočnosti, že snívaš, zatiaľ čo stále zotrváš vo sne. Potom môžeš uchopiť akúkoľvek časť sna a udržať si pevný zámer na jeho zapamätanie, keď sa zobudíš. Potom si ho musíš rýchlo zapísať lebo ho pravdepodobne zabudneš. Čím vyššia je dimenzia, z ktorej prijímaš svoju správu tým ľahšie je ju zabudnúť kým spíš. Zabúdanie nastáva preto, že je viac úrovní vedomia, cez ktoré musíš preniesť svoj sen späť do svojho denného života.

Odkedy si v Koridore môže byť tvoj snový život živší a stále vo vyšších dimenziách. Keďže si si vedomý vyšších dimenzií počas dňa, môžeš počas sna ľahšie otvoriť brány do vyšších dimenzií. Keď nesieš správu z vyšších dimenzií do pozemského života, môžeš ju ľahšie začleniť do svojej fyzickej reality. Tiež môžeš svoje správy zdieľať s ostatnými. V skutočnosti náš kanál (Suzan, pozn. prekl.) prijal túto správu vo svojom sne.

Presne ako máš zip-súbory, čo sú veľké súbory stlačené do malého balíčka, jeden malý úlomok sna funguje ako zip-súbor, ktorý je možné otvoriť, aby si odhalil správu celého sna. Časť sna, na ktorú umiestniš svoj zámer, čo bolo v tomto prípade niekoho meno, je meno zip-súboru. Keď sa zobudíš s menom zip-súboru vo svojej mysli, okamžite si ho zapíš. Potom môžeš otvoriť súbor spôsobom zápisu do „prúdu vedomia“, aby si získal informácie súborov vložených v tom malom úlomku sna.

Sen, ktorý sa snažíš preniesť sa nemusí zdať taký dôležitý. Dôležité je, že si začínaš uvedomovať jadro svojho JA, keď vo svojom sne interdimenzionálne cestuješ. Toto nepretržité uvedomovanie si JA je rovnaký mechanizmus, aký použiješ na uvedomovanie si svojho Multidimenzionálneho JA, keď si zapletený do preludov tretej dimenzie. Ak dokážeš nájsť svoje JA vo svojich snoch, môžeš zostať svojim JA aj počas mnohých ilúzií a drámy tvojho holografického trojdimenzionálneho života.

Akonáhle spoznáš že nie si svojim pravým JA v dennom živote, môžeš si dôsledne pamätať BYŤ väčším JA, ktoré sa kedysi pripojilo do 3D Hry. Tvoje väčšie JA je to tvoje JA, ktoré je tvorcom tvojej 3D Hry. Naviac, keďže si pamätáš že TY si tvorcom svojho života, VIEŠ, že nemusíš hrať žiadne role ani vstupovať do žiadnych nechcených výziev. Na druhej strane, ak si zapletený do nepríjemného sporu, môžeš sa v ňom uvoľniť, aby si našiel dôvod prečo si ho vytvoril.

My chápeme, že toto uskutočniť nie je jednoduché. Bol si chytený v krajine polarít a ilúzií po nespočetné množstvo životov. Áno, vrátil si sa DOMOV do vyšších dimenzií medzi svojimi inkarnáciami, ale zabudol si na svoje JA s každým novým životom. Čas tohto zabúdania sa skončil. Keď sa dokážeš ZOBUDIŤ vo svojich snoch, zatiaľ čo zostávaš vo sne, praktizuješ PREBUDENIE z ilúzie obmedzovania svojho vedomia na trojdimenzionálne hlinené vozidlo.

Jeden z najdôležitejších zámerov prečo sme ťa priviedli do nášho Koridoru je pomôcť ti spomenúť si, že tvoje JA sa skladá z mnohých menších ja. Si rovnaký, ako drevené bábky, ktoré sa otvárajú a obsahujú menšie a menšie bábky, ktoré sú vložené do seba (matriošky, pozn. prekl.). Každá z týchto drevených bábok je samostatná a predsa časťou väčšej bábky. Rovnakým spôsobom sú všetky dimenzionálne reality, v ktorých tvoje vedomie súčasne nadobúda podobu, časťou väčšieho celku tvojho Multidimenzionálneho JA.

Venuj teraz chvíľu roztiahnutiu svojej predstavivosti tak, aby obsiahla nespočetné množstvo verzií tvojej veľkej podstaty zažívajúcej nespočetné množstvo rôznych realít – všetky v tom istom PRÍTOMNOM OKAMIHU. Pre tvoje troj a štvordimenzionálne JA je každý život jediným životom, ktorý máš. Na druhej strane, tvoje Multidimenzionálne JA môže ľahko zažívať všetky tieto reality bez straty spojenia s jadrom svojho JA.

Takže, keď sa učíš prenášať svoje sny do svojej fyzickej reality, cvičíš si aké to je BYŤ svojim Multidimenzionálnym JA. Keď rozšíriš svoje vedomie tak, aby si BOL svojim JA, začínaš žiť v kolektívnom vedomí a vidíš SEBA v celom ľudstve. Je ľahké urobiť krok ku Planetárnemu Vedomiu, v ktorom môžeš nájsť svoju podstatu v každej časti Zeme, od skaly-po horu alebo od chrobáka po orla.

Akonáhle tvoj pocit SEBA obsiahne bytie planétou, môžeš podniknúť ďalší krok – nájdenie svojej podstaty v každej časti Galaxie a prijatí svojho Galaktického Vedomia. Potom, keď dokážeš stotožniť svoje JA s galaxiou, môžeš nájsť svoje JA-totožnosť v Kozmickom Vedomí, ktoré si užívame my Arkturiáni a mnohí vaši ďalší sprievodcovia.

My Arkturiáni máme hlboké korene v Gaii a boli sme vašimi strážcami od samotného počiatku. V skutočnosti mnohí z nás prijali podobu na vašej nádhernej planéte. Niektorí z nás sa vrátili a niektorí z nás tam stále čakajú na spojenie vo veľkom planetárnom Vzostupe. Z tohto dôvodu naše vedomie radostne vstúpilo do vašich snov, aby vám pomohlo prebudiť sa k svojmu JA!

Kvapka nekonečna

Vedomie, ako prúd čistej vody, k tebe prichádza, napĺňa ťa a prúdi z teba von. Keďže to, čo prichádza je čisté, tvoje myšlienky, emócie a zámery sú čisté a to čo prúdi z teba von zostáva čisté.

Avšak ak do tvojho prúdu vstúpi, alebo sa v tebe skrýva, zamorená voda, zamorí vodu, ktorá prúdi z teba von a prestúpi každú tvoju skúsenosť.

Tvoj prúd vedomia je tvoj jediný večný poklad. Preto je nutné ho vlastniť, chrániť a čistiť. Tvoje vedomie je jediné vlastníctvo, ktoré zaručene s tebou pôjde ako sa plavíš cez nespočetné množstvo zmien a výrazov tvojej reality.

V skutočnosti je tvoje vedomie vlastne to, čo tvorí zmeny a zážitky v tvojom živote.

Len ty môžeš chrániť svoje vedomie. Len ty ho môžeš strážiť pred vpádom nežiadaného ako cestuješ cez realitu a vzájomne na seba pôsobíte s miliónmi ďalších prúdov. Ty, rovnako ako mnoho ďalších prúdov, ste si zvolili sledovať spätný Prúd do veľkého Oceánu Jednoty, z ktorého pochádzate.

Čím si praješ prispieť pri svojom návrate do tohto Oceánu? Ako sa Oceán Jednoty zmení, keď do neho vtečie tvoj prúd?

Je tvoj prúd čistý alebo je zašpinený vonkajším a vnútorným prostredím? Ak tvoj prúd tvorí tvoju realitu, ako môže niečo mimo teba zašpiniť tvoj vnútorný život?

TY si ten, ktorý rozhoduje čo vstúpi do tvojho vedomia. TY si ten, kto musí kráčať po napnutom lane medzi odmietnutím a rozhodnutím vnímať len Bezpodmienečnú Lásku.

Akonáhle vieš, že budeš niesť to, čo vpustíš do svojho vnímania, staneš sa viac ostražitým ohľadom toho, kde povolíš spočívať svojej pozornosti.

Tiež, keď si uvedomíš, že prúd ktorý tečie od teba ide vpred, aby vytváral realitu, ktorú si vpustil do svojho vedomia, stane sa ostražitosť tvojho vnímania stále viac určená.

Realita, ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.

Voľba je tvoja.

Akonáhle je tvoj vnútorný prúd taký čistý ako jemne opracovaný diamant, môžeš vnímať ďalšie diamanty v ďalších prúdoch smerujúcich v ústrety svojim cieľom.

Akonáhle si dostatočne čistý na to, aby si videl Prúd, ktorý ťa zjednocuje s „inými“ diamantami, stanú sa tieto vonkajšie diamanty vnútornými diamantami.

Vnútri Prúdu sa vonkajšia a vnútorná realita stanú JEDNOU.

Všetky mnohé prúdy vedomia sa stanú JEDNÝM.

A minulosť a budúcnosť je TERAZ.

Všetky krajnosti, miery a polarity sa rozmažú do PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO, ktorý je večnosťou TU. TU a TERAZ ty si prúd vedomia, ktorý ťa zjednocuje s Oceánom Duchovnej Jednoty.

Dorazil si do Oceánu, do ktorého si tiekol.

Dávno, keď existoval čas, si bol malý samostatný prameň.

Teraz si TY oceán.

Avšak pretože si sa rozhodol podniknúť dlhú cestu

z nekonečnosti do jedinečnosti a znova späť, vraciaš sa ako

jedinečná Kvapka Nekonečna v Kozmickom Oceáne Jednoty.

Čistenie tvojho vedomia

Ako ťa PRÚD sprevádza do Galaktického Stredu, budú každá myšlienka, pocit a zámer okamžite prejavené. Preto je životne dôležité, aby si bol Majstrom (pánom, pozn. prekl.) svojich myšlienok a emócií. Bytie Majstrom neznamená, že nikdy nie si vystavený negativite. Naopak, Majstrovstvo znamená, že keď negativita hrozí, že vstúpi do tvojho vedomia, si okamžite schopný cítiť najmenšie zníženie vo svojej rezonancii.

Potom, rovnako ako čistotný človek využije PRÍTOMNÝ OKAMIH, aby umyl riad alebo zodvihol papier, ako Majster vymažeš negativitu hneď ako zasiahne tvoje vedomie. Aký je nástroj, ktorý čistí tvoje vedomie? Nie je to metla ani špongia. Nie, je to Bezpodmienečná Láska. Ako Majster sa rozhodneš hlboko vdychovať Bezpodmienečnú Lásku, preženieš ju cez svoje vedomie okamžite, keď sa tvoja rezonancia zníži.

My Arkturiáni chápeme, že kým sa zaoberáš pozemskými povinnosťami, nemusíš byť schopný okamžite dávať pozor na svoje vedomie. V tomto prípade nezabudni vdychovať Bezpodmienečnú Lásku a vydychovať Mier a Pokoj až kým dokážeš vstúpiť do vnútra a vykonať veľké očistenie.

Pre svoje veľké očistenie:

Zvýš rezonanciu miestnosti sviečkami, hudbou a kadidlom.

Možno si praješ prečítať niečo duchovne utešujúce, robiť prestávky, v ktorých zavrieš oči, aby si začlenil posolstvo Lásky.

Keď si pripravený, odlož čítanie.

Najlepší spôsob ako zvýšiť svoju rezonanciu je ísť do meditatívneho tranzu so svojim dychom.

Zavri si oči, aby si vošiel hlboko do svojho vnútra.

Vdýchni Bezpodmienečnú Lásku.

Vydýchni Pokoj a kľud.

Akonáhle si do svojho vedomia vpustil vyššiu rezonanciu svojho JA:

Prejdi cez svoju myseľ, emócie a telo.

Nájdi každú negativitu, strach alebo hnev.

Vdýchni Bezpodmienečnú Lásku.

Vydýchni túto Lásku smerom k zdroju negativity.

Budeš vedieť, že tvoje vedomie je čisté, keď sa budeš cítiť plný Bezpodmienečnej Lásky a úplne prítomný vo večne prítomnom TERAZ. V tejto chvíli bude tvoja pozornosť odpojená od tvojho pozemského vozidla a zameraná na tvoje Svetelné telo. Preto sa pravdepodobne budeš cítiť ľahší a potešený.

Pociťuj svoje Svetelné telo nad, pod, okolo a cez teba.

Predstav si seba ako fyzické jadro tvojho nesmierneho duchovného Svetelného tela.

Rovnako ako tvoje pozemské vozidlo obklopuje tvoje kosti, cíť ako Svetelné telo obklopuje tvoje hustejšie pozemské vozidlo.

Vpusti svoje Svetelné telo do DNA, každej bunky tvojho pozemského vozidla.

Pociťuj, ako sa tvoje Svetelné telo rozrastá, aby sa stávalo stále väčším až kým

Si JEDNÝM s každým Svetelným telom na Zemi

V Slnečnej sústave

V Galaxii

Vo Vesmíre

POČÚVAJ myšlienky svojho Svetelného tela.

POCIŤUJ emócie svojho Svetelného tela.

REZONUJ so zámermi svojho Svetelného tela.

ODPOJ svoje vedomie od svojho pozemského vozidla.

PRENES svoje vedomie do svojho Svetelného tela.

Prenos vedomia

Ako sa učíš stále viac udržiavať svoje vedomie čisté, môžeš začať nastavovať túto činnosť na autopilota. Tým je myslené to, že rovnako ako sú tvoje dýchanie a obeh automatické, tak ním bude aj neustále čistenie tvojho vedomia. Stav multidimenzionálneho vedomia ti umožní automaticky odstrániť jedy z tvojho vedomia, zatiaľ čo pripravuješ a uskutočňuješ svoj osobný a planetárny Vzostup. Keď pocítiš obmedzenie svojho pocitu Bezpodmienečnej Lásky, pokoja a kľudu, budeš vedieť, že tvoje vedomie zúžilo svoj rozsah len na tretiu dimenziu.

V tejto chvíli automaticky venuješ chvíľu vyladeniu svojho vedomia tak, že vojdeš do meditatívneho stavu, aby si získal spojenie so svojim JA. Kým zostaneš spojený so svojim Multidimenzionálnym JA, bude zapnutý tvoj automatický filter nižších frekvencií. Pod nízkofrekvenčným filtrom máme na mysli to, že nízke frekvencie sú vnímané, ak si to praješ, ale ty na ne nebudeš reagovať ani odpovedať.

Dráma a preludy tretej dimenzie ti potom budú pripadať ako film. Nakoniec, keď budeš pripravený, nebudeš už viac potrebovať vnímať nižšie frekvencie okrem ponúknutia pomoci a liečenia, keďže tvoje prvotné vedomie bude presunuté z tvojho pozemského vozidla do tvojho Svetelného tela.

Pamätaj, že tvoje Svetelné telo ti je, a vždy bolo, na blízku, ale môžeš ho vnímať len s vedomím piatej dimenzie. Akonáhle úplne rozšíriš svoje vedomie do piatej dimenzie, budeš môcť ľahko vnímať svoje Svetelné telo, ale možno budeš potrebovať zavrieť svoje oči, aby ťa neodvádzalo tvoje trojrozmerné vnímanie. Vedomím piatej dimenzie budeš cítiť ako sa zvyšuje frekvencia tvojej formy keď sa tvoje Svetelné telo rozšíri, aby zahrnulo stále viac tvojej fyzickej reality.

Ako sa tvoje Svetelné telo rozšíri na väčšie časti vašej reality, stane sa tvojou Merkabou, tvojou časopriestorovou loďou na interdimenzionálne cestovanie. Najprv prenesieš svoje individuálne vedomie do tvojej individuálnej Merkaby. Potom môžeš zjednotiť svoju osobnú Merkabu s planetárnou Merkabou Gaie, aby si rozšíril svoje Individuálne Vedomie tak, aby obsiahlo Planetárne Vedomie.

Potom sa môžeš rozhodnúť zjednotiť svoju planetárnu Merkabu s galaktickou Merkabou Mliečnej Dráhy, aby si svoje vedomie rozšíril na Galaktické Vedomie. Akonáhle cítiš veľkú JEDNOTU Galaktického Vedomia, môžeš sa rozhodnúť zjednotiť svoju galaktickú Merkabu s kozmickou Merkabou Vesmíru, aby si zažil Kozmické Vedomie.

Týmto spôsobom budú Gaia a jej obyvatelia, z ktorých mnoho ľudí nie je schopných využiť prednosti tvorivej sily točitých vĺn prichádzajúcich z Galaktického Lona.

REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ VNÍMAŤ

JE REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ ŽIŤ

Z tvojej perspektívy tu v Krištáľovom Chráme na prahu piatej dimenzie môžeš sledovať paralelnú, na Zem viazanú realitu prostredníctvom multidimenzionálnych zmyslov svojho aktivovaného Svetelného tela.

Takže, ako sa pozeráš nadol do fyzickej inkarnácie, v ktorej si bol vedený do nášho Koridoru, môžeš vidieť oblasti svojho života, ktoré rezonujú do tretej, štvrtej alebo piatej dimenzie.

Zatiaľ čo si v našom multidimenzionálnom Koridore, venuj dlhú chvíľu pozorovaniu svojho uzemneného života, aby si našiel prvky svojej reality, ktoré rezonujú s každou z týchto dimenzií.

Určité oblasti tvojho života môžu byť stále naplnené spormi, drámou alebo aspoň nudnými povinnosťami. Tieto oblasti sú stále veľmi trojdimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí vo svojom živote.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?

Iné oblasti tvojho života sú naplnené zábavou, tvorivosťou a smiechom. Tieto oblasti sú väčšinou štvordimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?

Nakoniec sú určité činnosti, osoby, miesta alebo dokonca veci, ktoré vyvolávajú v tebe pocit aký máš keď si v Koridore a v Krištáľovom Chráme. Toto sú oblasti tvojho života, ktoré si naplnil Bezpodmienečnou Láskou. Takže uchovávajú rezonanciu piatej dimenzie. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?

Áno, je to pocit zjednotenia, pokoja a Bezpodmienečnej Lásky. Keď sa rozhodneš umiestniť viac svoje vnímanie na tieto časti svojho života, urobíš hladko presun do piatej dimenzie. Toto sa udeje, pretože realita, ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.

Keď sa rozhodneš všímať si hlavne päťdimenzionálne oblasti svojho života, prirodzene a bez námahy, naladíš svoje vedomie na piatu dimenziu. Potom sa prirodzene a bez námahy automaticky rozhodneš žiť v tejto realite piatej dimenzie.

Toto naladenie tvojho vnímania na piatu dimenziu bude stále ľahšie, keď sa úplne odovzdáš svojmu Multidimenzionálnemu JA a tvojmu vrodenému Svetelnému telu. Činitele, nápady, príbehy a myšlienky, ktoré spúšťajú tvoje staré zastaralé reakcie strachu budú stále rýchlejšie uvoľňované z tvojej pozornosti. Týmto spôsobom bude tvoje očakávanie, pozorovanie a tvorivosť zamerané na piatu dimenziu.

Vieš, všetky frekvencie tvojej reality sú v PRÍTOMNOM OKAMIHU. Môžeš sa rozhodnúť navštíviť akúkoľvek troj, štvor alebo päťdimenzionálnu verziu svojho života jednoduchým zameraním svojej pozornosti do toho smeru. V skutočnosti toto je spôsob ktorým TY, ktorý si svojim Multidimenzionálnym JA, Anjelom, Elohimom, Vzostúpeným Majstrom a Mimozemšťanom vyššej dimenzie, volíš vnímať tvoje trojdimenzionálne uzemnené ja. Áno, TY máš mnoho realít, v ktorých si bytosťou vyššej dimenzie. Ako bude tvoj Vzostup pokračovať začneš sa znovu spájať s týmito realitami.

Z trojdimenzionálnej reality, v ktorej si prebudený, môžeš zavolať tieto bytosti aspektov svojho JA vyššej dimenzie jednoducho naladením svojho vedomia na tú dimenziu a zameraním svojej pozornosti v tom smere. Môžeš sa tiež stretnúť a spolupracovať s bytosťami, ktoré budú pre teba nové známosti, keď pošleš výzvu ku komunikácii a naladíš svoje vedomie do piatej dimenzie a ďalej.

Premena naplnená Bezpodmienečnou Láskou

Ako pokračuješ do piatej dimenzie, uchováš si všetky päťdimenzionálne stránky svojej súčasnej reality. Takže nebude žiadna strata, pretože si môžeš zo sebou vziať to, čo bezpodmienečne miluješ. Nie, nezoberieš si zo sebou svoj trojdimenzionály dom, pretože to je vec. Na druhej strane, ak je táto „vec“ naplnená bezpodmienečnou láskou JEDNÉHO stane sa päťdimenzionálnou vecou.

V skutočnosti päťdimenzionálny hologram tvojho domu s tebou nepôjde. Avšak, akýkoľvek holografický obraz s rezonanciou piatej a vyššej dimenzie s tebou ľahko podnikne prechod. Týmto spôsobom vzostúpiš obklopený všetkým čo bezpodmienečne miluješ. Netrúchli nad tým, čo s tebou nemôže podniknúť premenu. Pravdepodobne je tá oblasť tvojho života naplnená ilúziami a skrytými strachmi, ktoré slúžia len ako záťaž, skôr ako zdroj pohodlia. Len to, čo si oživil Mierom, Radosťou a Bezpodmienečnou Láskou sa bude dať skopírovať do tvojho päťdimenzionálneho hologramu.

Všetko, čo nesie rezonanciu nižšiu ako je piata dimenzia sa stane na zem viazaným pripojením, ktoré môže znížiť tvoju schopnosť presunúť sa do vyšších svetov. Takže odteraz začni praktizovať opustenie toho čo nemiluješ bezpodmienečne. Napríklad, ak v tebe vyvoláva sused hnev alebo myšlienky, ktoré znižujú tvoju rezonanciu, vypusti toho suseda zo svojho poľa vnímania. Minimálne vypusti všetko emocionálne napojenie, ktoré by si mohol mať k tej osobe.

Nie, nemusíš milovať bezpodmienečne všetok život, pretože väčšina trojdimenzionálnej reality bola polarizovaná na dobro/zlo, lásku/strach. Láska, ktorá je polaritou strachu alebo zla je trojdimenzionálna podmienená láska, keďže piata dimenzia nemá žiadnu polaritu. Podmienená láska je jedna z mnohých fyzických nástrah, ktoré môžu slúžiť na to, aby ťa priviazali k tretej a štvrtej dimenzii. Tieto nástrahy sú oblasti vašej reality, ktoré znižujú tvoju rezonanciu, keď im venuješ pozornosť.

Napríklad všímanie si mnohých trpiacich ľudí, zvierat a rastlín, ktorým nemôžeš pomôcť značne zníži tvoju rezonanciu. Neznepokojuj sa nad rastlinami a zvieratami, pretože ony ľahko urobia prechod. V skutočnosti ho tie „vymreté“ už urobili. Ale čo s „trpiacimi masami“? Musíš si uvedomiť, že každý si volí svoju realitu, dokonca aj tí čo trpia. A tiež to, že ich ty vnímaš ako trpiacich neznamená, že naozaj trpia.

Možno sú v stave mučivej úzkosti, ktorá im umožní konečne uvoľniť ich zovretie negativity. Možno sú na dne preto, aby sa vzpružili k veľkému činu odvahy, ktorý im umožní nájsť a zamerať sa na to, čo im dáva zmysel, Radosť a Bezpodmienečnú Lásku.

Na druhej strane je možné, že sú veľkými bytosťami, ktoré sa dobrovoľne rozhodli odohrať najnižšiu krajnosť polarizovanej reality, aby povzbudili ostatných, aby prekonali svoje obmedzenia. Niektorí ľudia sa môžu učiť pozorovaním ostatných, že ich život je v skutočnosti lepší ako si mysleli. Jedna vec je istá, ak je súčasťou tvojej životnej cesty byť nápomocný niektorej z týchto osôb, budeš to vedieť, pretože tvoja rezonancia sa zvýši a plne sa zjednotíš a včleníš do svojho Multidimenzionálneho JA.

Keď sa staneš svojim Multidimenzionálnym JA, budeš Majstrom Energie. Potom si uvedomíš, že ti neprináleží súdiť druhého ako trpiaceho, pretože on, rovnako ako ty, hrá záverečné dejstvá svojej trojdimenzionálej reality. Len odlúčený súcit ti môže dať Bezpodmienečnú Lásku a prijatie, ktoré je potrebné na nájdenie Prúdu JEDNÉHO späť do tvojho päťdimenzionálneho Domova.

Balenie tvojej Merkaby

Tento odlúčený súcit je prirodzenou časťou tvojho Svetelného tela. Takže, keď sa vidíš vo svojom Svetelnom tele, dovoľ svojmu 3D obrazu, aby sa stal bezvýznamným, aby si sa mohol úplne oddať svojmu Svetelnému telu. Tvoje Svetelné telo sa potom môže premeniť na tvoju Merkabu, tvoju časopriestorovú loď, do ktorej môžeš umiestniť všetko, čo bezpodmienečne miluješ.

Venuj teraz chvíľu nasledovnému:

Pozri sa okolo svojej interdimenzionálnej lode/Merkaby.

Sleduj seba pri kormidle a úplnom ovládaní svojho osudu.

Spoj sa so všetkými ľuďmi, ktorých bezpodmienečne miluješ, ktorí budú zdieľať tvoju cestu.

Vybav svoju Merkabu všetkými nádhernými miestami, ktoré bezpodmienečne miluješ, aby mohli vzostúpiť s tebou.

Pridaj všetky veci, ktoré tvoje milujúce vedomie vytvorilo.

Teraz je toto všetko zbalené a pripravené na návrat s tebou do piatej dimenzie. Čakáš na letisku, kým dostaneš pokyny pre svoj let. Rovnako ako prinesieš späť Domov rodinu, priateľov a darčeky, aby si sa podelil o svoju radosť z veľkolepej dovolenky, keď sa vrátiš môžeš blízko zdieľať svoje pozemské dobrodružstvá s mnohými vysokodimenzionálnymi verziami svojho JA.

Tak naplň svoje tašky Bezpodmienečnou Láskou a priprav svoju Merkabu na odlet. Cesta Domov práve začína!

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,
Suzan Caroll

(12. december 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

november 10, 2009 21:32 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymdecember 20, 2009 00:13 dopoludnia

    Komentár: 

    fascinuje ale zaroven zastrasuje

 

 

Top