Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Pieseň smrti“ modrej veľryby varuje svet pred katastrofou v roku 2012

Tá najzaujímavejšia zo správ ruskej FSB (Federálnej bezpečnostnej služby) prišla začiatkom decembra z ruského Ďalekého východu, z Čukotského poloostrova, kde sa, na najposvätnejšom zo svojich zhromaždení, opäť zišli kmeňoví starejší - šamani sibírskeho národa Yupik, a to po prvýkrát od sibírskej Tunguzskej explózie z 30. júna 1908, ktorej sila prekonala 1000 násobne atómovú bombu zhodenú koncom II. svetovej vojny Američanmi na japonskú Hirošimu. Tohtoročné zhromaždenie arktického národa varuje, že ľudstvo sa vydalo na cestu „totálnej“ deštrukcie, keď sa prvýkrát vo svojej novodobej histórii rozhodlo povýšiť uctievanie vedy nad prírodu čím preukázalo, že nie je schopné poučiť sa z chýb predkov, ktorých postihol rovnaký osud v honbe za božou mocou.

Stojí za povšimnutie, že po minulom varovaní šamanskej rady národa Yupik, v júni 1908, nasledovala, v júli 1908, Mladoturecká revolúcia, ktorá predznamenala pád Otomanskej ríše, potom prišiel október 1908 keď Bulharsko vyhlásilo nezávislosť, čím sa začala Bosnianska kríza, počas ktorej Rakúsko-Uhorská monarchia vyhlásila pripojenie Bosny a Hercegoviny. Obidve tieto udalosti sa stali rozbuškou vôbec prvého celosvetového konfliktu, v ktorom zahynulo takmer 15 miliónov ľudí.

Poznámka: Prvá svetová vojna podpísaním katastrofickej Versaillskej zmluvy znamenala koniec Nemeckej ríše, čo uvrhlo Nemecko do ekonomického chaosu, a ten sa stal živnou pôdou pre ďalší celosvetový konflikt. Nemecko, práve nedávno, oznámilo, že 3. októbra 2010, 91 rokov po ukončení konfliktu, vyplatí posledné odškodnenia (reparácie) z Prvej svetovej vojny.

Podľa varovania šamanskej rady národa Yupik, náš súčasný svet sa nachádza v ešte väčšom nebezpečenstve ako tomu bolo v roku 1908, keďže ľudstvo nebolo schopné poučiť sa z vyše storočnice vojen, čoho dôkazom je, ako tvrdí tento arktický národ, že Vráskavec obrovský - „strážca planéty Zem“ začal spievať „pieseň smrti“ aby tak „oznámil“ všetkým ľudským bytostiam, že sa treba pripraviť na ukončenie všetkých vecí.

Správy o záhadnej zmene „piesní“ týchto najmohutnejších zvierat, aké kedy na našej planéte žili prichádzajú už aj od zmätených vedcov. Týka sa Vráskavca obrovského celosvetovo a deje sa prvýkrát odkedy sa o nich vedú záznamy. Slovami odborníka na tieto morské cicavce, Johna Calombokidisa, z Cascadia Research Collective, je to „fascinujúce zistenie“.

Ale to, na čo znepokojení západní vedci upozorňujú až teraz v súvislosti so zmenou v správania týchto veľrýb, si Yupikskí šamani prvý raz všimli v roku 2002 počas stretnutia v ruskom Yanrakynnot , keď preskúmajúc „zvláštne znamenia“ objavené po celej arktickej oblasti našej planéty, vyslovili varovanie, že nám všetkým ostáva už len desať rokov, než nadíde opäť „Čas veľkého konca“.

Dôležitosť šamanskej predpovede o roku 2012 ako „čase konca“ nemusíme nevyhnutne brať ako potvrdenie mayského kalendára, ktorý tiež hrozí neblahou predtuchu roku 2012, i keď nedávny výskum naznačil prepojenie starobylého mayského národa z Amerického kontinentu s Yupikmi a ďalšími arktickými národmi objavením ich spoločných koreňov v jazykovej skupine Na-Dene.

Napriek dlhodobej teórii západných vedcov o zaľudnení Ameriky arktickým národom z Ázie, ktorý v čase zaľadnenia prekročili Beringovu úžinu, ruskí vedci a aj samotné arktické národy vždy tvrdili opak, a tiež to, že utečenci posledného svetového „posunu pólov“ práve z Ameriky expandovali do zvyšku sveta.

Francúzsky jasnovidec 16. storočia Michel de Nostredame (Nostradamus) niečo podobné naznačuje vo svojej knihe predpovedí „Proroctvá“ (The Prophecies, CenturyVI., Quatrains 21) kde predpovedá zjednotenie arktického národa, v čase „posledných dní“, slovami:

Keď sa všetci od Arktického pólu zjednotia,
Veľký teror a strach na Východe:
Novozvolený, podporí veľké chvenie,
Rhodos, Byzancia poškvrnené krvou barbarov.

Všimnite si ako vlády tohto sveta, hoci naďalej odmietajú význam roku 2012, zároveň pokračujú v prípravách naň. Napĺňajú Svetovú banku zŕn a semien (známu aj pod menom Krypta Súdneho Dňa, Doomsday Vault) v Nórskom Svalbarde na Špicbergoch, kde majú byť uskladnené semená všetkých druhov našich pozemských rastlín (http://www.cez-okno.net/clanok/na-svalbardu-byla-zprovoznena-archa-rostl...) a americký prezident Barack Obama nedávno vyhlásil, že všetky vojenské sily USA v Iraku a Afganistane sa začnú sťahovať domov počnúc rokom 2011.

No ešte dôležitejšie na všetkých týchto udalostiach je, že zmena „piesne“ „modrých veľrýb“ po celom svete súvisí aj s posunom ich časovej frekvencie , tak ako ju predpovedal renomovaný vedec z University of Chicago a Princetonu, Dr. José Argüelles, ktorý v roku 2002 vo svojej knihe „Time and the Technosphere“ vyvinul a navrhol pojem: „Zákon Času“, sčasti charakterizovaný jeho interpretáciou fungovania mayskej kalendárovej matematiky.
V rámci tejto teórie Argüelles tvrdí, že sa mu podarilo objaviť „základný zákon“ zahŕňajúci dve nastavenia časovej frekvencie. Prvé nazval „mechanizovaný čas“ s „frekvenciou 12:60“ a druhé je podľa neho „prirodzený[čas] , ktorý ustanovili Mayovia, a [ktorý] je vyjadrený frekvenciou 13:20“.

Podľa Argüellesa „nepravidelný 12 mesačný (gregoriánsky) kalendár a umelá, zmechanizovaná 60 minútová hodina je obrazcom, ktorý umelo riadi ľudské záležitosti a je v nesúlade s prirodzeným „synchronickým poriadkom“. Navrhuje zrušiť Gregoriánskeho kalendára a nahradiť ho Argüellesovým 13 mesačným kalendárom „dokonalej harmónie, aby sa tak ľudská rasa mohla navrátiť do prirodzeného plynutia času a vrátila tak svoju myseľ do súladu“.

Treba tiež spomenúť, že odkedy Vráskavce obrovské začali svojou piesňou ľudstvo varovať, počet záhadných obrazcov a kruhov v obilí, ktoré majú súvis s mayským kalendárom, po celom svete narastá.

V knihe od Sorcha Faal: “Battle Begins For Throne of This World: The Return of the Einherjar Warriors“ (Začína boj o trón tohto sveta: Návrat Einherjar (1) bojovníkov), autorka upozorňuje na jeden z najstarších výrokov arktického národa: „Neveríme. Máme veľké obavy.“ (We don´t believe. We fear.) Fráza, ktorú by si možno tí premýšľavejší mohli vysvetliť, že sa netreba nechať ukolísať do rovnakej prehnanej spokojnosti, ktorá vystavila miliardy ľudí celkom nechránených realite minulého veľkého konca.

Sorcha Faal

7. december 2009

Zdroj: www.whatdoesitmean.com/index1306.htm

Poznámka: (1) Einherjar: padlí bojovníci v nórskej mytológii, odchádzajú priamo do neba Valhally

Preklad: -maeve-

exkluzívne.cez.okno

Autori: 
január 05, 2010 03:34 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top