Obrázok používateľa CEZ OKNO
RUŠTÍ VĚDCI PŘEDPOVÍDAJÍ V ROCE 2014 PŘÍCHOD MALÉ DOBY LEDOVÉ

Ruští vědci vyvracejí tezi o globálním oteplování a označují ji za marketingový tah. K oteplování klimatu skutečně dochází. Začalo to od druhé poloviny 18 století, od začátku průmyslové revoluce. Právě proto se má za to, že tento proces souvisí a antropogenním vlivem. Lidstvo zvyšuje výrony CO2, což způsobuje skleníkový efekt.


Ruský vědec Vladimir Baškin s tím kategoricky nesouhlasí. Tvrdí, že změny klimatu mají cyklickou povahu a vůbec nesouvisí s lidskou činností.

Spolu se svým kolegou Raufem Galiulinem dokazuje, že nynější oteplování je ozvěnou překonání „malé doby ledové“, a brzy nás, samozřejmě z geologického hlediska, čeká vstup do nové doby ledové:


Malá doba ledová přichází každých 500 let. K předcházející došlo v polovině minulého tisíciletí, kdy v Anglii zamrzala Temže, Holanďané bruslili, cizinci v Rusku se hrozili pohledu na stromy, jež pukaly mrazem. Období ochlazení a oteplování přicházejí každých 30-40 let. Nynější období oteplování skončilo na rozhraní tisíciletí.

Začátek nového cyklu, tentokrát ochlazení, souvisí se změnou sluneční aktivity. Intenzita záření našeho slunce klesá, což ovlivňuje klima.

Vědecký výzkum klimatu minulých geologických dob vede k zpochybnění odůvodněnosti požadavků Kjótského protokolu. Omezuje exhalace skleníkových plynů a povoluje obchod s kvótami na tyto exhalace. Vyloučení kysličníku uhličitého je normální přírodní jev, nikoli výsledek výhradně lidské činnosti, řekl Vladimir Baškin.

V Světovém oceánu je obsaženo šedesátkrát více kysličníku uhličitého než ve vzduchu. S růstem teplot na planetě se začíná vylučovat aktivněji. Takže zvýšení obsahu CO2 v atmosféře nepředchází oteplování, ale naopak, spíš ho následuje.

Globální oteplování, o kterém se tolik mluví, není ani tolik vědecký problém jako marketingový tah. Přišlo-li oteplení, znamená to snížení spotřeby tradičních paliv (uhlí, ropy a plynu) a tedy i snížení cen. Tohle již není věda, ale ryzí politika, vysvětluje ruský vědec Baškin.


Jenže nečeká nás globální oteplování, ale globální ochlazení. Nemusíme se toho ale bát: bude probíhat postupně a začne být zjevné pouze v polovině 21. století.

Zdroj: http://czech.ruvr.ru/

Prevzaté z: http://www.ac24.cz/


Súvisiace:

Globálne otepľovanie alebo globálne ochladzovanie?
http://www.cez-okno.net/clanok/ekopohlad/globalne-oteplovanie-alebo-glob...

Seriál: Vľúdne riešenia pre vymyslené globálne otepľovanie
http://www.cez-okno.net/serial-sirius-vludne-riesenia


Sekcie: 
marec 05, 2013 00:18 dopoludnia

 

 

Top