Obrázok používateľa CEZ OKNO
360° Hrobka Sennedjemova (TT 1)

Staroveký egyptský remeselník Sennedjem žil v Dér el-Medíne na západnom brehu Nílu, naproti Tébam, počas panovania Setiho I. a Ramzesa II. Bol pochovaný spolu so svojou manželkou Iy-neferti a rodinou. Jeho hrobka bola objavená v roku 1886. Bol v nej bežný nábytok z jeho domova, vrátane stoličky a postele, ktorú naozaj používal, keď bol nažive.

Jeho tituly boli “Služobník v Mieste Pravdy”, čo znamená, že sa podieľal na hĺbení a výzdobe neďalekej kráľovskej hrobky.

Remeselníci, ktorí pracovali na kráľovských hrobkách v Údolí kráľov a Údolí kráľovien, žili v dedine, ktorá sa nachádza medzi týmito dvoma údoliami vzdialenými od seba 1 km. Obec bola v starovekom Egypte známa ako “Set Ma'at” - “Miesto Pravdy” a robotníci, ktorí tu žili, boli známi ako “Služobníci v Mieste Pravdy”.

Bolo založené za vlády kráľa Thutmosa I. (1504-1492 p.n.l.) z veľkej 18. dynastie, a bolo dvakrát rozšírené Thutmosom III. (1479-1425 p.n.l.) a na začiatku Ramzesovského obdobia okolo (1300 p.n.l.), a svojmu účelu slúžilo až do konca 20. dynastie (1070 p.n.l.).

Súčasné arabské pomenovanie "Dér el-Medína" sa prekladá ako “Kláštor mesta” z obdobia rímskej invázie, kde Hathorin chrám zmenili na kresťanský kostol. A ten bol známy ako “Kláštor mesta”.

Denníky remeselníkov, ktorí tu žili a zábavné umelecké diela, ktoré vytvorili vo svojom voľnom čase, boli nájdené v troskách dediny, čo vedie k záveru, že všetci mali vyššiu úroveň vzdelania, než typickí murári. Žili tam so svojimi rodinami a zvieratami, a oni boli za svoju prácu platení napriek predstave širokej verejnosti, že egyptskí králi využívali otrokov.

Život a smrť Sennedjema a jeho rodiny

Sennedjem žil počas 19. dynastie počas panovania Faraóna Setiho I a prvých rokov vlády Ramzesa II. Predpokladá sa, že pracoval ako murár na oboch kráľovských hrobkách. Jeho celý titul je “sDm-aS m st mAat”, alebo “Sluha v Mieste pravdy na západ od Théb”. Miesto pravdy označuje Tébsku kráľovskú nekropolu. Všetci pracovníci v Dér el-Medíne, starajúci sa o kráľovské hrobky, nosili ten titul, takže obaja Sennedjemovi synovia: Khabekhnet a Khonsu niesli rovnaké meno, aj keď ich otec mal meno “Sluha Amonov v meste Juhu”.

Sennedjem žil počas posledného rozšírenia obce, jeho dom sa nachádza v tesnej blízkosti jeho domu večnosti. Hrobka bola objavená egyptskými pracovníkmi v Qurne v roku 1886 prerušiac odpočinok Sennedjemov a jeho rodiny, ktorý trval 3000 rokov. Vkročili do nej 1. februára – Maspero (sprevádzaným Bouriantom a katalánskym diplomatom Eduardom Todom).


PANORÁMU nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://describingegypt.com/

Preklad: Sokol


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Hrobky
http://www.kemet.sk/stitok/hrobky


Sekcie: 
december 23, 2015 16:20 popoludní

 

 

Top