Obrázok používateľa CEZ OKNO
afinita

(z lat.) příbuznost; v chemii slučivost prvků, z nichž se tvoří nové látky. Např. molekula vody vzniká sloučením dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Stejným způsobem vznikají jiné látky hmotného světa, které vnímáme jako jevy pasivní. Avšak a. je také strůjcem živé přírody, z níž nás nejvíc zajímá lidská bytost. V ní jsou podmíněně sloučeny kvality světa hmotného i duchovního, přičemž výraz duchovní můžeme chápat jako kvalitativní nebo fyzikální. Podmíněná a. těchto, řekli bychom též prvků, je příčinou jevu, který nazýváme životem; ten zase pulsuje a tím se i slučuje s kvalitami světa rozporů nebo harmonie. O působení a. tohoto druhu se právě zajímá jóga, která se naprosto nemíní spokojit s poměry, vytvářenými přirozenými náklonnostmi lidských bytostí, v nichž převaha kvality, podobající se pasívní hmotě způsobuje, že celkový ráz jejich vývoje směřuje k degeneraci. Jako v chemii lidská dovednost tvoří vhodnými sloučeninami různých prvků nové látky, tak zase v józe vhodnými stavy mysli a případně i citu vznikají působením a. stavy, které čelí běžné degeneraci. To a. pomáhá i na úrovni aktivní psychologie, která se jinak nazývá jógou.

A. se tedy v józe chápe jako zachování energie. Může-li se např. bytost přirozenými sklony, získanými zrozením, slučovat s kvalitami, které jsou příčinou postupné degenerace, může se také nově vytvářenými sklony slučovat s kvalitami, které jsou příčinou rozvoje a vzestupu ke stavům příznivějším. Právě fenomén slučivosti činí ve snaze změnit tendence bytí obtíže; zpevňuje každou tendenci, ať již je to tendence vrozená nebo nově vytvořená. A podaří-li se někomu tendence vytvářet, pak pozná, že a. může znamenat permanentní změny stavů duševních, fyziologických a dokonce fyzických. S těžce překonatelnými obtížemi se člověk setkává jenom na začátku změn náklonností. Měnit náklonnosti je nová činnost, na niž není zvyklý a již vidí jako zbytečnost; tím se omlouvá lenost. Přání měnit stavy, alespoň duševní, má sice každý člověk, ale něco jiného je toužit a něco jiného přivodit změny činem. Vyhrává lenost ve prospěch úpadku. A protože je tento jev takřka všeobecný, je běžný způsob života faktor neovlivnitelný vůlí, a proto úpadkový. Prostřednictvím a. složek bytí vznikají různé zplodiny, které se ukazují být jedy ničícími život.


Všetky heslá nájdete v obsahu slovníka.

Květoslav Minařík

Zdroj: Malý mystický slovník naučný

1. vydání: Canopus, Praha, 1992, ISBN 80-85202-06-9, váz., 512 str.

Dotisk: Canopus, Praha, 1995.

S láskavým dovolením: CANOPUS.cz


exkluzívne.cez.okno

máj 29, 2010 00:58 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top