Obrázok používateľa CEZ OKNO
Adenskí ľudia a prehistorické osídľovanie severnej Ameriky II.

Jedným z kritérií bežne používaných pri namietaní proti teoretickému spojeniu ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov a ľudí adenskej skupiny je nezrovnalosť v ich datovaní. Začiatok šírenia ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov v západnej Európe nastal okolo roku 2400 rokov pr.n.l., zatiaľ čo všeobecné zdroje dostupné širokej verejnosti (ako učebnice, webové stránky a interpretačné brožúry) zaraďujú ľudí adenskej skupiny do obdobia okolo roku 500 pr.n.l.

Obdobie ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov a ľudí adenskej skupiny

Hoci táto časová nezrovnalosť sa postupne vytráca s prehodnocovaním kompletných historických a archeologických dát. Na začiatok budeme skúmať kultúrne dedičstvo ľudí kultúry Zoned Beaker až do doby železnej.

Únětická kultúra je rozdelená na „staršie“ a „mladšie“ obdobia. Skoršie obdobie trvá približne od roku 2200 pr.n.l. do roku 2000 pr.n.l., zatiaľ čo „mladšie“ obdobie trvá až do rokov 1800-1700 pr.n.l., keď potomkovia tvoria neskoršie mohylové kultúry a Trzcinieckú kultúru.

Obdobie mohylových kultúr trvá zhruba od roku 1700 pr.n.l. do roku 1200 pr.n.l., predtým, ako ich v mladšej a neskorej dobe bronzovej nahradia Kultúry popolnicových polí (1300 pr.n.l.), v staršej dobe železnej Halštatská kultúra (800-500 pr.n.l.), a v mladšej dobe železnej Laténska kultúra, ktorá je označovaná aj ako kultúra Keltov.

Z historického hľadiska, genealógia kultúrneho dedičstva ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov (zahŕňajúca budovanie mohýl a násypov) pokračuje v jednej alebo druhej forme viac ako 2000 rokov po tom, ako sa prvýkrát objavili v chalkolitickom období/mladšia doba bronzová. V tom istom čase, skúmanie rádiokarbónovou metódou datovania posúva ľudí adenskej skupiny hlbšie do minulosti.

Z nižšej úrovne Toepfnerskej mohyly v Ohiu boli rádiokarbónovou metódou datovania získané údaje rokov 1200-1100 pr.n.l. Takisto v Ohiu (14), všetky mohyly - The Kline (822 pr.n.l.), Arthur James (803+/-115 pr.n.l.), Munson Springs (833 a 764 pr.n.l.) a William H. Davis (1405+/-60 pr.n.l.) (15) poskytli veľmi skoré údaje. Zo spodnej vrstvy mohyly Cresap v západnej Virgínii bol získaný údaj roku 1635 pr.n.l., o ktorom Don Dragoo stanovil, že je pre ľudí adenskej skupiny príliš skorý. (14) Mohyla Dover Mound v Kentucky poskytla z vrchnej časti hrobky údaj okolo roku 780 pr.n.l. (16)

Dve mohyly kultúry Red Ocher v zoskupení Morton Mound sa datujú do obdobia 1200 pr.n.l. (17) Vo viacerých mohylách pri Turkey River Ring v Iowe (18), vo vyhĺbenej kruhovej ohrade, sú artefakty kultúry Red Ocher zmiešané s artefaktami ľudí adenskej skupiny. Dve hrobky vnútri ohrady sa datujú na roky 600 (mohyla 38) a 800 pr.n.l. (mohyla 39). (19)

Na doplnenie zrejmých kultúrnych podobností a podobností pozostatkov, kultúra Red Ocher sa považuje za dedičnú adenskej skupiny z dôvodu brachycefálnej lebky nájdenej v hroboch kultúry Red Ocher. (14)

Obr. Brachycefálna lebka kultúry Red Ocher, Wisconsin Archaeologist. Archive.org

Veľa cintorínov s plytkými hrobmi z neskorého starovekého obdobia obsahujú adenské pozostatky alebo pozostatky podobné ľuďom adenskej skupiny. Na brehoch rieky Indian River v štáte New York boli nájdené zbierky čepelí, nákrčníky, medené náradie a červený oker, datujúce sa na obdobie rokov 2448 +/-260 pr.n.l. (20)

Ritchie (20), Webb (2) a Dragoo (14) sa nazdávali, že toto miesto reprezentuje prototyp kultu uctievania predkov kultúr Glacial Kame, Red Ocher, Adenskej skupiny a kultúry Hopewell. Na nálezisku Beryhill v Ohiu (1300 pr.n.l.), brachycefálne lebky zobrazujúce tylovú deformáciu boli priradené skupine predchodcov ľudí adenskej skupiny (21). Hroby tiež obsahovali červený oker.

Obr. Lebka podobná ľuďom adenskej kultúry z pohrebiska Beryhill, Ohio. Pennsylvania Archaeologist, Vol 74

Vzhľadom na tieto komplexy plytkých hrobov pokladáme za dôležité, že podľa Mika Parkera Pearsona (22) boli „mŕtvi Kultúry zvoncovitých pohárov pochovávaní pod kruhovými mohylami alebo v plytkých hroboch bez pomníkov, ktoré by ich označovali. Zdá sa, že v skorších pohrebiskách, okolo roku 2400 pr.n.l. boli mŕtvi umiestňovaní do plytkých hrobov…“ (autorov názor).

V západnej Virgínii boli nájdené pozostatky skorej adenskej skupiny ľudu Fayette-Thick a Half-Moon Pottery datujúce sa na roky 1375 a 1290 pr.n.l. (23) a v Ohiu do roku 1500 pr.n.l. (24) Kultúra Adena Pottery sa odvodzuje od Vinette Pottery, ktorej samotnej sa pripisuje západoeurópsky pôvod (25).

Hoci tak ako kultúrne dedičstvo ľudí kultúry Zoned Beaker pretrváva v období od roku 2000 pr.n.l. až po počiatok prvého tisícročia nášho letopočtu, mohyly a násypy adenského typu, typy artefaktov a kultúrne pozostatky nás vracajú späť do druhého a možno dokonca aj tretieho tisícročia pr.n.l. Tu sa tento zdroj s najväčšou pravdepodobnosťou spája s obdobím medenej doby. Artefakty medenej doby sú nápadne podobné typom Kultúry zvoncovitých pohárov.

Obr. Hrot Palmela kultúry Bell Beaker, bellbeakerbloggerblogspot.com

Obr. Severoamerické hroty - “potkanie chvosty“ z medenej doby, copperculture.homestead.com. Archive.org

Obr. Dýka Kultúry zvoncovitých pohárov, perdresearch.com

Obr. Dýka Kultúry zvoncovitých pohárov z knihy Crania Britannica, Hathitrust digital library

Obr. Severoamerické ostré hroty z doby medenej, copperculture.homestead.com

Dnes je „rozptýlenie osídlenia“ stále považované za „kult“ archeológie. Aj keď stále zostáva možnosť, že staroveká kultúra skutočne prekročila pred tisícročiami Atlantický oceán.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Jason Jarrell a Sarah Farmerová

Zdroj: www.ancient-origins.net/ancient-places-americas/adena-people-and-prehist...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Úvodný obrázok: Umelecké zobrazenie giganta zo Severnej Ameriky. Kredit: Marcia K Moore/Ciamar Studio
http://www.marciakmoore.com/giants.html

Preklad: Dagmar

Korektúry: Pavol

exkluzívne.cez.okno

Odkazy:

(14) Boyd Dawkins, The Present Phase of Prehistoric Archaeology
http://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-113...
(15) Don Dragoo, Mounds for the Dead
(16) Transitions: Archaic and Early Woodland Research in the Ohio Country, edited by Otto and Redmond
(17) Webb and Snow, The Dover Mound
(18) Michael Strezewski, Mississippian Period Mortuary Practices in the Central Illinois River Valley
https://www.academia.edu/524016/Mississippian_Period_Mortuary_Practices_...
(19) Whitaker and Green, Early and Middle Woodland Earthwork Enclosures in Iowa
https://www.academia.edu/4282508/Early_and_Middle_Woodland_Earthwork_Enc...
(20) Lynn M. Alex, Iowa’s Archaeological Past
https://books.google.com/books?id=5bQx0XWqfCcC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=SnyMa...
(21) William Ritchie, Recent Discoveries Suggesting an Early Woodland Burial Cult in the Northeast, 1955
(22) Paul Sciulli and James M Heilman, Terminal Late Archaic Mortuary Practices at Berryhill Cemetery
(23) Mike Parker Pearson, Stonehenge-A New Understanding: Solving the Mysteries of the Greatest Stone Age Monument
(24) See Trader, in Woodland Period Systematics in the Middle Ohio Valley, edited by Darlene Applegate and Robert C Mainfort.
(25) James L Murphey, Archaeological History of the Hocking Valley.
(26) Alice Beck Kehoe, A Hypothesis on the Origin of Northeastern American Pottery.


Súvisiace:

Giganti
http://www.cez-okno.net/rubrika/giganti


júl 31, 2020 02:17 dopoludnia

 

 

Top