Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z KOHO JSME VZNIKLI? časť siedma

Po ještě větším zhuštění těl lidí podobných přízrakům se objevili raní Lemuřané se vzrůstem okolo 20 metrů, kteří byli čtyřrucí a měli dva obličeje. Dvě ruce vpředu obhospodařovaly dvě oči, které viděly ve fyzickém světě a dvě ruce vzadu oko, které vidělo ve světě jemném. Raní Lemuřané už nemohli procházet skrze stěny, ale s pomocí čtyř rukou mohli provádět aktivní činy ve fyzickém světě.

Historie lidstva na Zemi III


Mohli plnohodnotně používat energii jemného světa (vliv na gravitaci, psychické působení na zvířata aj.), ale už mohli dostatečně aktivně používat i energii světa fyzického (sílu svalů, ohně, vody aj.). Formování genetického aparátu u nich dosáhlo dokonalosti natolik, že se rozdělili na ženy a muže a počalo rození dětí. Vzniká domněnka, že raní Lemuřané žili v období dinosaurů.

Proces zhuštění těla pokračuje, v souvislosti s čímž se pozdní Lemuřané (Lemuro-Atlanťané) zmenšili (okolo 10 metrů). Třetí zadní oko se přemístilo do dutiny lebky, ale zachovalo si své funkce na nalaďování na vlny onoho světa. Dvě zadní ruce, obsluhující skutečné třetí oko, zmizely. Pozdní Lemuřané vedli polovodní způsob života, nevelké žábry jim pomáhaly dýchat pod vodou. Postavili obrovská města, dosahovali nejvyšší úrovně v technice, ovládnutí kosmu atd.), vytvářeli prvotřídní vědu, léčili své tělo vnitřní energií. Délka jejich životů dosahovala 1000-2000 a více let.

Pozdní Lemuřané se naučili všestranně používat energii fyzického světa, ale jejich technologie se zakládala především na znalostech zákonů jemného světa. Každý Lemuřan měl spojení s oním světem, čerpal odtud znalosti a jeho činnost (věda, dobré činy) doplňovala znalostmi onen svět. Mohli vcházet do stavu samádhi. Nejpřednější z pozdních Lemuřanů se naučili dematerializovat a materializovat. Osvojili si levitaci (překonání gravitace a vyzdvižení svého vlastního těla nad zem) a okamžitý přenos svého těla v prostoru. Dosáhli dokonce dematerializace a materializace létajících a jiných strojů.


Onen svět, který stvořil člověka, měl být na co hrdý, protože člověk v období civilizace Lemuřanů nejenže ovládl fyzický svět a zakotvil fyzickou formu života, ale i svými výzkumnými a dobrými činy obohacoval nová informační torzní pole Všeobecného informačního pole. Byl dosažen cíl vytvoření života vysoké úrovně ve fyzickém světě, který přispěl ke zdokonalování a rozvoji života v jemném světě.

Lemurské období bylo nejdelší a nejpokrokovější období v historii lidstva: v průběhu milionů let vítězil kult dobra a kult vědění, které vedly k pokroku a naplňovaly tak smysl stvoření lidstva oním světem.

Nicméně v hlubinách nejvyšší úrovně lemurské civilizace postupně zaměňován za kult moci. Znalosti se začaly používat pro dosažení moci, z této příčiny se začal porušovat kult dobra a objevilo se zlo. Začaly se vyrábět zbraně, Lemuřané se rozdělili na skupiny a ohrožovali jeden druhého. Nad Zemí vznikla negativní psychická aura. Od Lemuřanů začaly do Všeobecného informačního pole pronikat nejen znalosti a kladná psychická energie z dobrých tvořivých činů, ale i negativní psychická energie, která ničivě působila na torzní pole onoho světa. Databáze o životě na Zemi, vytvořená za celé období evoluce člověka a obsažená v torzních polích onoho světa, se začala ničit.


Proč byl kult vědění u Lemuřanů nahrazen kultem moci?

Těžko říci, proč k tomu došlo. Je možné, že Lemuřané po dosažení nevídaných výšek a dokonale znající zákony fungování nejenom fyzického, ale i jemného světa, se začali cítit neomezenými pány přírody a přáli si mít nad ní vládu. Jinými slovy, Lemuřané učinili nejvyšší hřích, začali se cítit bohy a zapomněli na to, že Bůh a jím řízený jemný svět zrodili je. A protože ze všech Lemuřanů Bohem mohl být pouze jeden, začal boj o moc. Nejrozvinutější Lemuřané (ovládající fenomén dematerializace a materializace, levitaci a přenos v prostoru) chápali, že Bůh nedopustí dlouhé ničivé působení negativní psychické energie, která databázi o životě na Zemi v torzních polích onoho světa. Chápali, že jemný a fyzický svět vzešly z jediného počátku, Absolutna, že jemný svět se rozvíjel dříve než svět fyzický a proto může mít větší vliv na Absolutno, výsledkem čehož bude změna polohy vesmírných objektů (planet, asteroidů apod.) s následnou globální katastrofou na Zemi…

Mnozí Lemuřané, chápající nevyhnutelnost katastrofy, odešli do jeskyní do stavu samádhi a založili Genofond lidstva. Nejrozvinutější z Lemuřanů s použitím dematerializace a materializace také odešli pod zem spolu se svými přístroji a mechanizmy a vytvořili Šambalu a Aghartu, aby v podmínkách podzemního života zachovali a rozvíjeli technologie amurské civilizace a chránili Genofond lidstva.

Kosmická katastrofa na sebe nenechala dlouho čekat a v jejím důsledku civilizace Lemuřanů na povrchu zanikla. Taková byla cena změny kultu vědění na kult moci – Vyšší rozum nemohl připustit úplné zničení databáze o životě na Zemi v torzních polích onoho světa. A pouze Šambala a Agharta zůstaly jako manifestace veliké amurské civilizace a dosud pokračují v doplňování znalostí torzních polí onoho světa.


Ale ještě dlouho před katastrofou se v lemurské společnosti začali rodit lidé menšího vzrůstu a jiného vzhledu. Množství takových lidí nevelkého růstu (iba 3-5 metrů) postupně narůstalo. Byli to první představitelé následující rasy na Zemi – Atlanťané. Část jich přežila na povrchu planety (je možné, že vešli do stavu samádhi, aby přežili katastrofu v jeskyních) po lemurské katastrofě a zůstala ve formě málo početných plemen.

Ernst Muldašev

Z ruského originálu preložila RNDr. Věra Vachalcová, vydalo TML v roku 2010


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese


Ďalšie časti postupne nájdete na tejto adrese.


Ernst Rifgatovič Muldašev: doktor medicíny, profesor, ředitel Všeruského centra oční a plastické chirurgie (Ufa), chirurg vyššího stupně, čestný konzultant Luisvillské univerzity (USA), mezinárodní člen Americké akademie oftalmologie, diplomovaný oftalmolog Mexika, člen Mezinárodní akademie věd, mistr sportu ve sportovní turistice, trojnásobný mistr SSSR.

E. R. Muldašev je vynálezcem chirurgického biomateriálu Alloplant, s jehož pomocí bylo umožněno léčit nemoci, které se pokládaly za beznadějné (atrofie očního nervu, diabetická retinopatie, pigmentový retinit aj.). Vynález Alloplantu otevřel možnosti pro regenerativní chirurgii zaměřenou na pěstování vlastních lidských tkání.

E. R. Muldašev je ruský vědec světového jména. Rozpracoval více než 70 postupů nových očních a plastických operací, zavedl do výroby 58 druhů biomateriálu. Publikoval okolo 300 vědeckých prací v ruském a zahraničním tisku, získal 52 patentů v Rusku, USA, Německu, Francii, Švýcarsku a Itálii. Jeho práce byly oceněny zlatými medailemi na mezinárodních výstavách. Přednášel a prováděl ukázkově operace ve 40 zemích světa. Každoročně provádí 300-400 složitých operací.

Zájem vědce o problematiku původu lidstva není náhodný. E. R. Muldašev jako vědec se širokým obzorem začal chápat medicínský problém lidské energetiky ve filozofickém a všelidském plánu, což nakonec vyústilo ve vědecký výzkum problematiky tajemného původu lidstva. Z tohoto filozofického a senzačního pojednání udělal přímě praktické závěry, které vyústily do nových metod léčení.

E. R. Muldašev má originální myšlení a umí prostým a dostupným jazykem vykládat vědecké problémy. Čtenáři předkládaná kniha „Z koho jsme vznikli?" je napsána v poutavém stylu, přestože je svou podstatou hluboce vědecká. Kniha je zajímavá jak pro široký okruh čtenářů, tak pro odborníky.

R. T. Nigmatulin
profesor, doktor medicíny

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Utajované dejiny Zeme
http://www.cez-okno.net/serial-utajovane-dejiny-zeme


júl 22, 2012 19:35 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa SomTenKtorySom
  SomTenKtorySomjúl 22, 2012 22:59 popoludní

  Komentár: 

  Stav "sandhi" nepoznám a wiki vraví, že je to "souhrnný termín pro velkou šíři rozmanitých fonologických procesů" teda niečo ohľadom reči. Nemalo byť v texte uvedené slovo "samadhi"?

  Tiež by som sa opýtal v súvislosti s predchádzajúcimi civilizáciami, môžme ich považovať za naše predchádzajúce inkarnácie? Ja myslím, že áno.

 2. Obrázok používateľa admin
  adminjúl 23, 2012 00:00 dopoludnia

  Komentár: 

  Tlačiarenský škriatok zaúradoval, ďakujeme za upozornenie, samozrejme, jedná sa o samádhi.

 3. Obrázok používateľa SomTenKtorySom
  SomTenKtorySomjúl 23, 2012 16:33 popoludní

  Komentár: 

  To je v poriadku, kto nič nerobí, nič nepokazí.
  Každopádne ďakujem za článok.

 

 

Top