Obrázok používateľa CEZ OKNO
14. marec 2012: Oslavy vzniku slovenskej štátnosti

Každý národ si pripomína svoje veľké dni. Veľké národy rovnako, ako aj malé národy oslavujú svoje sviatky a výročia. Najvýznamnejším medzníkom každého národa, ktorému nebolo odopreté právo na sebaurčenie je bezpochyby deň vzniku vlastného štátu. V tento veľký národný deň, zväčša zároveň štátny sviatok, prebiehajú v krajine oslavy a oficiálne spomienkové podujatia.

Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://beo.sk/


Súvisiace:

Celonárodné oslavy vzniku SR
http://sho.sk/clanok/924/celonarodne-oslavy-vzniku-i-sr

Generál Milan Rastislav Štefánik
http://www.cez-okno.net/clanok/slovaci/general-milan-rastislav-stefanik

Slováci (Sloveni)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/klasici

Okolnosti zrodu ČSR
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/okolnosti-zrodu-csr


marec 06, 2012 23:52 popoludní

 

 

Top