Obrázok používateľa CEZ OKNO
Aké boli stimuly stavieb pyramíd? 6: TEÓRIA “ENERGIE ŽIVOTA”

Jedným z dôvodov, prečo si ľudstvo dodnes neuvedomilo úroveň starobylých znalostí, je nesprávne čítanie hieroglyfov a piktografov. Najdôležitejšie aspekty vedomostí, prenášané kňazmi z generácie na generáciu, boli zaznamenané skôr prostredníctvom symbolov než slov. Piktograf môže obsahovať niekoľko úrovní informácií (významov). Samotné symboly obsahovali i zmysel celého učenia doktríny, zatiaľ čo vyjadrenie jedinej myšlienky niekedy zaberie celé zväzky kníh. Navyše verbálne záznamy prenechávajú priestor pre nesprávne interpretácie a manipulácie.


Schopnosť čítať posvätné texty, spísané formou hieroglyfov, bola zabudnutá dávno pred rozpadom egyptskej civilizácie. Kňazi posledných dynastií už dávno neboli nositeľmi týchto vedomostí, resp. si už neboli vedomí ich skutočného významu. Pri maľovaní hieroglyfov na múry chrámov tomu rozumeli asi tak ako dnes bežný kňaz rozumie kvantovej fyzike. To je dôvodom, prečo starobylé učenia (rozumej o „energii života“), ktoré zažili od Aristotela po Thálesa z Milétu a prežili dodnes, boli nesprávne tlmočené.

Aké presne bolo skreslenie ohľadom teórie „vody života,“ ktorú Tháles priniesol z Egypta? Ponúkneme Vám tu doslovnú citáciu. Aristoteles učil, že:

„Voda je hlavným princípom všetkých vecí. Všetko v nej začína… neustále z nej vzniká a taktiež sa všetko do vody zase vracia.
Zmeny vecí sú určované stlačením a tuhnutím…“

Nesprávna interpretácia tejto vedomosti, ktorá sa zachovala od dávnej antiky, bola výsledkom zlyhania chápania významu príslušných hieroglyfov. Obzvlášť symbol:
ktorý znamenal koncept „energie“ je dodnes prekladaný klasickými egyptológmi ako „voda“! Použite svoju logiku a pozrite sa na ten symbol. Mimoriadne pripomína sínusoidu. V matematike sa také krivky používajú na popis vlny, alebo oscilujúceho procesu. Taká analógia vyvstáva prirodzene z pozorovania pohybu vĺn na hladine vody.

Všetko čo zahrňuje vlastnosti materiálu je dôsledkom rôznych vibrácií v okolí. Preto tento symbol, ktorý pripomína vlnu, bol používaný ako prirodzene reflektujúci podstatu tohto procesu.

Ak nahradíme slovo voda vo vyššie uvedenom texte pojmom „energia,“ dostaneme sa k tomu, čo je úplným základom doktrinálneho pohľadu kňazov starobylého Egypta na svet.

„Energia je hlavným princípom všetkých vecí. Všetko v nej začína… neustále z nej vzniká, a taktiež sa všetko do energie zase vracia.
Zmeny vecí sú určované stláčaním a tvrdnutím [energie].“

Po prečítaní týchto slov si uvedomíme, že pôvodným podnetom v starobylom svete, z ktorého dávni kňazi Egypta získali svoje koncepty, boli znalosti vedcov s vysokou úrovňou vedomostí, a že Albert Einstein nebol prvým, kto objavil schopnosti priestorových, časových a energetických polí, keď dospel k záveru, že:

“Pole je jedinou realitou, neexistuje žiadna fyzická hmota, len zhusťujúce a spevňujúce sa pole.”


Detail nástennej maľby v hrobkách Amenhotepa III. a Ayeho

Detail nástennej maľby v Tutanchamonovej hrobke v Údolí kráľov

Význam symbolu:
je čím ďalej, tým viac evidentný po prehliadnutí si stien v pohrebných komnatách Amenhotepa III, Aya a Tutanchamona v Údolí kráľov, kde si posvietime na vykreslenie kňažky Ur–t Khekau, ktorej meno sa prekladá ako „nositeľka posvätnej moci“ (viď obr.). Nad jej dlaňami je známy hieroglyf, naznačujúci, že tu zaznamenané ruky kňažky vyžarujú energiu, ktorú nielen starobylí, ale aj súčasní fyzici a duchovní liečitelia využívajú na ovplyvnenie energetickej štruktúry.

Vo svetle tohto poznatku naznačuje „mýtus vytvorenia sveta“ jeho skutočný význam, odhaľujúc nám tajomstvo toho, čo starobylí kňazi obdobia pred dynastiami faraónov vedeli o vzniku všetkého existujúceho:

“Na začiatku Začiatkov nebolo nič:
Žiadny vzduch, žiadne svetlo, žiadny zvuk, žiadne nebo, zem, či oheň,
Žiadny život,či smrť — len jeden nekonečný,
nehybný oceán prvotnej energie, ponorený v šere (Nun).

Boh stvoril seba z prvotnej energie.
Jeho meno bolo Atum (Všetko a Nič)…”
(preklad zo starobylého egyptského jazyka)

STVORENIE. Sarkofág Setiho I. Dvanásty diel Duatu. 6; Z hrobky Setiho I. v Údolí kráľov

Boh NUN povstáva z prvotných vôd (energie) a drží hore loď Ra, obsahujúc „Deväť veľkých bohov,“ vedených bohom Ra, ktorý sa stvoril z Nun:
(Oceán Prvotných Energií). Bohovia plaviaci sa na lodi Ra symbolizujú proces objavenia (sebaobjavenia). Pohyb v kozme naznačuje, že udalosti sa odohrávajú v priestore a čase, tzn. vesmír, prístupný zmyslom začína vznikať ako masa hýbajúcich sa osôb. Vlnové čiary, formujúce pozadie vyobrazenia lode Ra, Osirisa, Nun a Nut, naznačujú, že všetky popísané kroky sa dejú v oblasti energií. Boh Ra (Cheper) je vyobrazený ako skarabeus. Slovo cheper, prekladané ako „rozvoj” znamená doslova „otáčanie”, zatiaľ čo slovo paut znamená „prvotný materiál, či hmotu” z ktorých je všetko stvorené.

Týmto jednoduchým spôsobom tu máme brilantne popísaný mechanizmus, prostredníctvom ktorého Boh, majúci moc nad energiou (zmeniac rýchlosť otáčania (rotácie), zintenzívňujúc ju a rozdeľujúc) zhmotnil materiál, stvoriac tak „bohov” všetkých druhov pozemského života. Preto práve skarabeus točiaci guličku trusu (reflexia Boha, otáčajúc množstvo energie) bol symbolom veľkého, tvoriaceho procesu Chepera. Pozorujúci filozof staroveku, ktorý chcel zaznamenať túto myšlienku pre ďalšie generácie si vybral vizuálnu formu, ktorej prvky mohli byť viditeľné každý deň a pre obyvateľov púšte jednoznačne pochopiteľné. Tento obrázok bol taktiež významný, keď vidiac skarabea každý deň, ľudia obrátili svoje myslenie z obyčajných, pozemských starostí na večné. Vyobrazenia skarabea ›› Chepera bolo niečím ako katalyzátorom pre okamžité premýšľanie nad povahou Boha, stvoriteľa. Ako bežal čas, táto myšlienka bola skomolená a privedená do absurdnosti. To je dôvodom, prečo súčasná konvenčná egyptológia môže ku Cheperovi dodať len nasledovné:

„Posvätný chrobák bol symbolom sebastvorenia, keďže Egypťania verili, že chrobák sa objavil spontánne z guličky trusu (ktorá v skutočnosti slúži ako ochrana pre vajíčka a larvy, ktoré sa z nich vyliahnu). Týmto spôsobom si vážili antracitovo-čierneho chrobáka z trusu pod názvom ›› Cheprer, čo znamená „ten, ktorý pochádza spod zeme,” a od tej doby si ho dlho spájali so Stvoriteľom – bohom Atumom, vnímajúc ho ako obraz boha slnka. Presne tak ako chrobák tlačí pred sebou kôpku trusu, Egypťania verili, že Cheprer točil slnečný disk okolo neba. Slnečný chrobák, poskytujúci svetlo a teplo a reprodukovaný z mastenca, či hliny, sa stal jedným z najobľúbenejších amuletov a bol ukladaný s mŕtvymi ako symbol obnovy života.”

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.cez-okno.net/rubrika/ako-citat-hieroglyfy


Sekcie: 
máj 31, 2016 00:29 dopoludnia

 

 

Top