Obrázok používateľa CEZ OKNO
Aké boli stimuly stavieb pyramíd? 9: EXPEDÍCIA DO EGYPTA A KAMBODŽE

Plán expedície 2008 zahŕňal návštevu hlavných pyramídových komplexov v údolí Nílu a preskúmanie chrámových komplexov v meste Angkor Tom. Celá expedícia bola rozdelená do dvoch etáp:

Prvá etapa – návšteva najvýznamnejších pyramíd Egypta

Hlavným cieľom tejto etapy bolo zmeranie a zaznamenanie vibrácií (vlastných frekvencií) významných egyptských pyramíd pomocou špeciálneho digitálneho zariadenia. Po krátkom zhrnutí môžeme povedať, že je teraz možné odpovedať na niektoré z najťažších otázok egyptológie. Napríklad, načo boli faraónovi Snofruovi tri pyramídy, teda tri hrobky. Egyptológovia stále považujú pyramídy za hrobky. Preto sa oponentom natískala logická otázka načo faraón Snofru potreboval postupne vybudovať až tri hrobky: jednu pyramídu v Meidúme a dve pyramídy v Dášúre. Nestačí jedna? Odpoveď na tento staviteľský počin sa v plnej sile ukázala z celkom iného uhla pohľadu.

Každá z pyramíd bola postavená pre istý účel. Rôzne konštrukcie znamenajú rôzne vlastnosti a charakteristiky účinku. Analýza frekvenčných vlastností pyramídy ukázala, že Meidúmska pyramída má veľký nedostatok. V tele pyramídy je veľmi málo kremeňa, takže piezoelektrický jav prakticky chýba. Červená pyramída bola koncipovaná, navrhnutá a postavená inak. Konštrukčné vlastnosti pyramídy ukazujú, že projektanti a stavitelia mali inú úlohu. Prebiehal vývoj (technológií výstavby), v ktorom neskôr pokračoval Snofruov syn faraón Chufu (Cheops), ktorému sa nakoniec podarilo postaviť pyramídu tak, aby sa stala silným vysielačom a prijímačom.


Montáž záznamového zariadenia v pyramíde faraóna Snofrua v Meidúme


Snofruova pyramída v Meidúme


Snofruova pyramída v Dášúre (so zmeneným uhlom sklonu stien)


Červená pyramída faraóna Snofrua (Dášúr)

Druhá etapa – návšteva chrámov Angkor Tom s cieľom určiť spôsob a prostriedky akými sa starovekým architektom podarilo pridať územiam v okolí chrámov a chrámom samotným špeciálne energetické vlastnosti


›› Chrám Angkor Vat (Kambodža)


Angkor Vat z vtáčej perspektívy. Záber z letu balónom

Staroegyptské stavby a kambodžské chrámové komplexy majú niečo spoločné. Napriek všetkým očividným vonkajším odlišnostiam sú chrámy v meste Angkor Tom tiež pyramídy, ktoré stelesňujú rovnaké princípy. Chrámy Angkor Tom sú však niečím zvláštne. Ide o niečo, čo nenájdeme v pyramídach a chrámových systémoch iných civilizácií. Nehovoríme o národných charakteristikách architektúry, ale o jej najdôležitejšej súčasti – o poznaní, ktoré dovolilo premeniť stavbu z kameňa na generátor mimoriadnych energií. Práve táto nevšednosť chrámov Angkor Tom priviedla k tomu, že podľa určitých ukazovateľov je celková úroveň energetických indikátorov na území kambodžských chrámov vyššia ako v staroegyptských pyramídach. Hneď vysvetlíme, čo stojí za týmto tvrdením.

Tok energie v pyramíde, ktorú postavil faraón Cheops, je veľmi silný, ale prejavuje sa len niekoľko dní v roku. Ide o určité dni spojené s cyklami Slnka, Mesiaca a Zeme. Práve v týchto dňoch starovekí kňazi vstupovali do chrámov a vykonávali v nich presne určené činnosti, cieľom ktorých bolo nadviazať kontakt s bohmi (zástupcami iných vyspelých mimozemských civilizácií). Počas týchto 48 dní v roku, ku ktorým sa niekedy pripisujú vzácne energetické účinky spojené s procesmi prebiehajúcimi vo viacrozmernom vesmíre, energia pyramíd a chrámov nadobúdala veľmi špecifické kvality, ktoré v človeku otvárali nadľudské schopnosti. Avšak po všetky ostatné dni stavby starovekého Egypta mlčia, zatiaľ čo kambodžské chrámové komplexy sú energeticky aktívne po celý rok! Obzvlášť svojím energetickým potenciálom vyčnievajú tri chrámy: Angkor Vat, chrám Ta Keo a chrám Pre Rup (chrám reinkarnácie).


Cheopsova (Chufuova) pyramída


Chrám Ta Keo (Angkor Tom)


Chrám Pre Rup (chrám reinkarnácie)

Treba uznať, že medzi členmi expedície prevládala domnienka, že kňazi – architekti chrámových komplexov v Kambodži – v určitom zmysle zašli ďalej ako ich kolegovia zo starovekého Egypta. V Kambodži, sa expedícia stretla s nevšednými a efektívnymi riešeniami, ktoré umožňovali posilniť energiu miest výskytu chrámov. Na rozdiel od Cheopsovej pyramídy, ktorá je schopná generovať veľmi silný tok energie len niekoľko dní v roku, energetické toky chrámového komplexu Angkor Tom, nie sú tak silné, ale stále! Kedykoľvek prídete do Angkor Vat, vždy je tam cítiť priaznivý liečivý účinok chrámu, zatiaľ čo chrámy a pyramídy v Egypte sú aktívne len niekoľko dní v roku. Po všetok zvyšný čas tam nie je žiaden energetický tok, bez ktorého sú chrámy a pyramídy len obyčajnými stavbami.

Vďaka expedícii sa podarilo stanoviť nasledujúce: pre to, aby pyramída začala fungovať, je potrebné ju doslova naštartovať. V opačnom prípade je ako lietadlo, ktoré stojí na vzletovej ploche. Môžete vojsť dovnútra, potočiť volantom, postláčať pedále, ale pritom nikam neodletíte. Na to, aby vzlietlo, musíte naštartovať motory. To sa aj doslova podarilo členom expedície v Cheopsovej pyramíde. Výsledok prekonal všetky naše očakávania. Expedícia priniesla cenný materiál, ktorý v knihách nenájdete. Získané dáta a skúsenosti viedli k pochopeniu toho, ako starovekí kňazi spúšťali pyramídy.

Okrem toho sme konečne pochopili, akými prostriedkami starovekí stavitelia posilňovali energiu miest. Vytvárali špecifické energetické podmienky v určitých oblastiach. V blízkej budúcnosti budú všetky poznatky privezené z expedície aplikované na ›› pyramídu pod Piterom (EN), ktorá bude po dokončení výstavby „spustená“ rovnakým spôsobom ako to robili starovekí stavitelia pyramíd, ktorí získali tieto poznatky od ›› Neferov. Okolo pyramídy bude postavený komplex špeciálnych stavieb a stél, ktoré dovolia vytvoriť nad stavajúcou sa pyramídou energetickú pyramídu.


Členovia expedície: (zľava doprava) Oleg Novikov, historik; Valerij Uvarov, člen geografickej spoločnosti, vedúci sekcie pre štúdium starovekých civilizácií


Dolph Howarth, inštruktor “Alpha learning” (Austrália)

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://pyramids.iicufi.org/

Preklad: Monika

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 804 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu. Dôležité je každé euro!


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Chrámy Angkor
http://www.cez-okno.net/chramy-angkor

Dávne technológie - technológie Bohov
http://www.cez-okno.net/rubrika/davne-technologie-technologie-bohov


Sekcie: 
október 06, 2016 19:43 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Lanoo
    Lanoooktóber 08, 2016 21:14 popoludní

    Komentár: 

    "...chrámy a pyramídy v Egypte sú aktívne len niekoľko dní v roku. Po všetok zvyšný čas tam nie je žiaden energetický tok, bez ktorého sú chrámy a pyramídy len obyčajnými stavbami..."
    Dovoľujem si o tom pochybovať. Chrámy Angkor sú zdobené bohatšou ornamentikou, ale tvar Veľkej pyramídy je absolútne funkcionalistický i v kráse dokonalý zároveň. Považujem to za vyšší level a preto i za vyspelejšiu technológiu. Nechce sa mi veriť, že skutoční autori Veľkej pyramídy, na ktorej nie je nič navyše a zbytočné, by ju stavali, aby bola užitočná len niekoľko dní v roku...

 

 

Top