Obrázok používateľa CEZ OKNO
AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 1.: Veľkosť pozemku

Vychádzajme z toho, že cieľom kúpy pôdy by malo byť zabezpečenie základných ľudských potrieb ako jedlo, voda, bývanie, teplo, ošatenie a teda sebestačnosť. Veľkosť pôdy je priamo úmerná potrebám, zručnostiam a záľubám človeka. Inú rozlohu bude potrebovať človek, ktorý chová kravy a inú ten, ktorý pestuje zeleninu.


Základné potreby sú v podstate u každého človeka rovnaké, ak nehovoríme o extrémoch (o výnimkách). Rozdiel je len v schopnosti vytvárania nadproduktu. Niekto dokáže hospodáriť iba tak, že je schopný zabezpečiť len seba a svoj základný životný priestor, iný je schopný svoj priestor rozšíriť aj o iné živé bytosti. Začnime teda od najmenších čísel. Tieto čísla sú orientačné, majú čitateľa uviesť do problematiky a sú brané na jednu bežnú rodinu. Teda dvaja dospelí a jeden až štyri deti.

2-3 áre potrebujeme na dopestovanie zeleniny
2-3 áre na dopestovanie obilia
10-15 árov na ovocnú záhradu
5 árov na dom, letnú kuchyňu, pivnicu, skleník, hospodárske stavby alebo prístrešky, výbehy pre hydinu.
Prirátajme malú časť na živý plot, cesty a nejakú rezervu.

Sumár 1 = 25 árov teda ¼ ha, alebo 2 500 m2

Jednotlivé plochy sa dajú kombinovať a vzájomne dopĺňať. Ak nejete mäso, nemusíte chovať zajace, alebo hydinu a na tej ploche si vysadíte zeleninu. Ak potrebujete viac obilia, zmenšíte ovocnú záhradu...
Veľmi dôležité je tu povedať, že tvar pôdy musí byť rovnomerný teda blízky štvorcu. Pri takejto malej rozlohe by bol pás pôdy 10 m x 250 m neprijateľný.
Keďže sme v úvode povedali, že začneme od najmenších čísel, treba povedať, že takáto rozloha pôdy zabezpečí potrebu pre rodinu na rok v rámci jednoduchej reprodukcie.
Ak chceme zabezpečiť rozšírenú reprodukciu, teda ak chceme vytvoriť aj dostatočne veľký nadprodukt a rezervu, všetky tieto počty musíme vynásobiť číslom 2.
Popíšme si načo je potrebný nadprodukt a rezerva.
Nadproduktom človek, rodina kryje potreby, ktoré nie je schopný vytvoriť na svojom hospodárstve. A teda slúži ako prostriedok na tovarovú výmenu, výmenu za peniaze alebo ako predmet obdarovania.
Rezerva na gazdovstve sa vytvára na 2 až 3 roky, pretože príroda nie každý rok dáva všetkého hojnosť.

Sumár 2: 50 árov, ½ ha, alebo 5 000 m2 - plocha na rozšírenú reprodukciu

Táto plocha je vhodná v oblasti blízko lesa, alebo pod lesom.
Rodina má kde nazbierať suché drevo na kúrenie, má sa kde poprechádzať, má kde zbierať huby...
Ak by sme však takúto pôdu kúpili na poli, a na Slovensku sú obrovské rozlohy monokultúrnej pôdy, hlavne na južnom Slovensku, potom by sme po čase začali cítiť nerovnováhu medzi aktívne využívanou a pasívne využívanou časťou pôdy.
Ale my nerovnováhu tvoriť nechceme. Ak máme 0,5 ha pôdy, ktorú obhospodarujeme pôdohospodársky musíme vytvoriť rovnakú časť pôdy, ktorá takto obhospodarovaná nebude. Musíme vysadiť les. Viac v článku „Ako vysadiť les a ako v ňom hospodáriť.“

Sumár 3: 100 árov, 1ha, 10 000 m2 – celostná reprodukcia

Suma sumárom:

1 - 25 árov teda ¼ ha, alebo 2 500 m2
jednoduchá reprodukcia
2 - 50 árov, ½ ha, alebo 5 000 m2
rozšírená reprodukcia
3 - 100 árov, 1ha, 10 000 m2
celostná reprodukcia

Zdôrazňujem, že tieto čísla sú orientačné a netýkajú sa chovu veľkých hospodárskych zvierat ako ovce, kozy, kone, kravy...
[Jeden kôň, alebo krava (hmotnosť cca 500 kg) potrebuje zhruba 2ha pasienkov na rok, ovce a kozy úmerne k hmotnosti menej.] O tom viac v článkoch na tému „Chov zvierat“.

Na záver príklad úrodnosti niektorých plodín na jednotku plochy.

10 m2 – 40 - 50 kg zemiakov
1 ár – 40 - 50 kg obilia
1 ár – 300 - 400 kg jabĺk

Tieto čísla platia za predpokladu, že vieme, ako pestovať. Začiatočník nech si to vydelí číslom 2.

Gazda

www.sadlivia.sk

Zdroj: http://sadlivia.blogspot.sk/

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Ekofarmár
http://www.cez-okno.net/ekofarmar


Autori: 
Štítky: 
január 26, 2014 23:57 popoludní

 

 

Top