Obrázok používateľa CEZ OKNO
AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 3.: Ako postupovať pri kúpe pozemku

Vieme už, akú veľkú pôdu chceme kúpiť, vybrali sme si ju na vhodnom mieste, ktoré sa nám páči a chceli by sme ju kúpiť. Prvá vec, čo treba urobiť, je ísť na príslušný kataster (nehnuteľností). Požiadate o katastrálnu mapu a o pozemkovú mapu. (Údaje z týchto máp sa dopĺňajú.)

Z týchto máp zistíte, ako sú rozdelené parcely a aké sú tam parcelné čísla. Na základe parcelného čísla si vyžiadate z katastra vlastníkov pozemku. Buď je na parcelu vydaný list vlastníctva, alebo je zápis len v pozemkovej knihe. Treba preveriť obidve možnosti. Ak je na pozemok urobený geometrický plán, LV (List vlastníctva) je označený písmenom C.

Všetky potrebné údaje ku kúpe vyčítate z týchto dokumentov.

Teda: Kto je vlastník? V akom podiely parcelu vlastní, rozmer, možné ťarchy (či je pozemok založený, alebo nie), atď...

Nasleduje jednanie s majiteľom. Často krát sa stáva, že vlastník Vám sľúbi odpredaj a po čase si to rozmyslí, alebo to predá inému, za vyššiu cenu. Vy očakávate a ste sklamaný.

Preto, ak ku kúpno – predajnej zmluve nepríde hneď (u notára), treba napísať zmluvu o budúcej zmluve, ktorá hovorí o tom, kedy a za akých podmienok ku kúpe príde. Je dobré si návrh dať urobiť u notára (alebo právnika).

Zmluva o budúcej zmluve je súdne vykonateľná. To znamená, že keby sa majiteľ pozemku v priebehu času rozhodol, že Vám pozemok napriek tejto zmluve o budúcej zmluve nepredá, podáte návrh na súd a ten rozhodne o zápise tohto pozemku vo váš prospech a nariadi, aby kataster tento zápis urobil.
Treba rátať s tým, že proces kúpy nemusí byť krátkodobá záležitosť. Ja osobne som pozemok, na ktorom sa sad teraz nachádza kupoval dva roky.

Pôda má svoju hodnotu a preto zodpovedný človek si rozmyslí, komu ju predáva. Vzájomné poznávanie medzi dvoma stranami nejaký čas trvá a neznamená to, že musí dopadnúť úspešne. Preto si treba radšej vytipovať viacero miest.

Ak už ku dohode dôjde, doporučujem nasledovný postup:


Vyhľadať notára (Je dobré, ak Vám ľudsky pasuje)
Nechať si u neho vypracovať návrh zmluvy za účasti obidvoch strán
Požiadať ho, aby celú vec dotiahol až po zmenu vlastníckeho práva, zápisom na kataster
Musí zabezpečiť vklad peňazí do notárskeho depozitu
Požiadať o zrýchlené konanie

Vysvetlím, prečo je bod č. 4 dôležitý:

Peniaze v depozite, ktoré vložil kupujúci sú poistené notárom, a nikto nemá právo nimi disponovať až do chvíle, keď prebehne v katastri zápis zmeny vlastníckeho práva na stranu kupujúceho. Potom dá notár pokyn k presunu peňazí na predávajúceho. Kupujúci je tak krytý, že nepríde o peniaze bez prepisu pozemku na neho a predávajúci je krytý, že nepríde o pozemok bez presunu peňazí na jeho účet.

Celé je to poistené štátom, v prípade, že sa niečo stane s notárom.

Istotu notárskeho depozitu nenahradí ani žiadny právnik, alebo realitná agentúra aj keď Vám budú tvrdiť opak!!!

Poplatky v porovnaní s rizikom, ak touto cestou nepôjdeme, sú také malé, že nemá zmysel o nich hovoriť. Myslím, že je rozumné ak ich zaplatí kupujúci.

A na záver snáď len vie-ra, že človek si uvedomí, že potrebuje Zem viac ako ona jeho a uvedomí si, že tak ako ju zmrzačil, jej môže aj pomôcť, aby sa obnovila.

A to nie len slovami, debatami pri pive, u suseda, alebo na ezoterickom seminári, ale aj činmi vo svojej záhrade, na svojom pozemku...

Gazda

www.sadlivia.sk

Zdroj: http://sadlivia.blogspot.sk/

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Ekofarmár
http://www.cez-okno.net/ekofarmar


Autori: 
Štítky: 
január 31, 2014 22:27 popoludní

 

 

Top