Obrázok používateľa CEZ OKNO
Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 7

Dr. Robert Bloom, známý paleontolog vystoupil s prohlášením, kterým překvapil všechny své kolegy, když sdělil, že evoluce nebyla dokonalá svým přirozeným výběrem anebo mutacemi, ale „duchovním stavem Bytí různých stupňů a různých druhů inteligence“. Na tomto místě by bylo asi vhodné poukázat proč v souvislosti s Nephilim a jeho potomstvem je tak často používán termín „had“. Tento pojem je také často spojován se znalostmi zvláštního druhu. V souvislosti s Nephilim existuje specifický hebrejský termín „NHSH“.„Synové hada“ je označení pro bytosti s lidskou DNA, ale zároveň disponující mimozemskými kvalitami. Prezentují se obvykle v okřídlené podobě anebo s korunkou nad hlavou s částečně lidskými a částečně plazími charakteristikami. Často se nezývají Uraeus, Agatho Daimon anebo dokonce Phoenix. Speciálně tato poslední označení je vnímáno jako pozitivní v podobě draka s pěti prsty, který je spojen s moudrostí, „bílou magií“ a mystickou praxí.

Zřetelně neokřídlené a nekorunované napůl lidské a napůl hadí, symbolika s výraznými třemi drápy je brán jako negativní symbol. V současné době bývá často používán zločinnými syndikáty z podsvětí. Teprve o vytvoření tzv. „Adamické rasy“ se mimozemská inteligence v prostředí Atlantidy cítila bezpečně a kolonizace dokončená. Byla uměle vytvořená pomocná a obslužná rasa, která se o své tvůrce starala a pracovala pro ně. Vše vypadalo velmi dobře.

Jenže nastal problém. „Synové hada“ v oblasti Lemurie zjistili pravou skutečnost o svém původu a záměrech svých „otců“. Uvědomili si, že experimenty, které na nich byly páchané, byli ve skutečnosti obrovským zlem. Souběžně s tím si uvědomili, že sami z neznalosti se jako obslužný personál podíleli na zvrácených experimentech.

„Synové hada“ z oblasti Lemurie se nakonec spojili se svými otroky bratranci na dalších místech země, kterým vysvětlili pravý a šokující stav věci. Nakonec se mnohé z dalších skupin podařilo přesvědčit k tomu, aby odešli do ostrovní části Lemurie, Zde se dozvěděli zbytek pravdy. (Aby k této situaci mohlo dojít je zřejmé, že vliv Nephilim nebyl zase tak silný jak by se na první pohled zdálo, je také možné, že Nephilim své otroky podcenili anebo je ve hře ještě další faktor – Adamickou rasu mohla zřejmě asi dost konspirativním způsobem kontaktovat nějaká další cizí inteligence).

Tento poslední bod není zase až tak od věci jelikož pravěké prameny, ze kterých máme možnost vycházet naznačují, že mnohé z otrockých lidských skupin byly přesunuty do ostrovních oblastí dnešní Oceánie v prostředí Lemurie. Byli přepravováni atmosférickými dopravními prostředky. Je možné, že legendy o bájných „ohnivých létajících vozech“ mohou mít také svůj původ právě v těchto zkušenostech.

Vzpomínky na proroky typu Enocha anebo Ezekiela a zkušenosti babylonského krále Etana jsou zřejmě úzce spojené s těmito skutečnými událostmi a zážitky. Je možné, že ve hře je i kolektivní vědomí lidstva. Pradávné přesídlení Adamické Rasy může velmi úzce souviset s psychologickým archetypem hledání „ztraceného ráje“ daleko pryč od reality, kde je život naprosto úžasný a bez problémů. Ukazuje se, že tento jakýsi instinkt je obzvlášť silný u ženského pohlaví.

Role ženy je v historickém kontextu extrémně důležitá a zároveň jedno z největších tajemství. Víme o tom, že v pravěkých a starověkých dobách byla velmi zásadní tajemství spojována s kněžským matriarchálním kultem. Tyto kulty existovaly, až do středověku kdy byly až na malé výjimky vymýcené „Bratrstvem Hada“ pod maskou katolicismu.

Známý badatel Joseph Campbell ve svém spisu „Západní bájesloví“ naznačuje, že již 7000 let před vznikem Genesis byl v našem světě rozšířen systém uctívání hadího božstva „Leviatana“ anebo „Levanta“.

Podíváme-li se do dob historických, zjistíme jednu velmi zajímavou skutečnost, která zcela kontrastuje se zvyklostmi dnešní doby. V časech historických (do určité doby, která je souběžná s nástupem patriarchálního církevního vlivu) neexistoval aspekt tzv. „prvorozeného syna“, nýbrž zcela jednoznačně se genealogický rodový vliv přenášel skrze ženský potenciál. Nástup patriarchálního vlivu si kladl za úkol zcela jednoznačně eliminovat vliv ženského archetypu v lidské společnosti. Proč se tak dělo je jedno z nejzáhadnějších témat naší historie.

Doslova vzpurná reakce Adamické rasy způsobila vysoce agresivní reakci „hadích pánů“. V podstatě to bylo potřetí, kdy se zhatily jejich plány. Nejprve byli doslova vykázáni z jejich domovské planety. Poté co konečně nalezly nový svět, nepodařilo se jim podle jejich původních plánů realizovat „otrockou rasu“ a když se jim to konečně po mnoha nezdarech podařilo, tak se jim vzbouřila rezultativně odmítající konat své povinnosti.

Tato zloba vyústila ve zcela otevřený konflikt mezi Atlantidou (bašta „hadích pánů“) a Lemurii (místo soustředění Adamické rasy). Tento globální konflikt v mnoha ohledech doslova změnil tvář naší planety a velmi významným způsobem určil směr událostí budoucích. Je velmi důležité vzít v potaz, že tento dramatický válečný konflikt zaznamenaly postupně snad všechny kultury světa. Mohl bych nyní na tomto místě postupně vypisovat desítky a desítky jasných a zřetelných indicií, které výše uvedené slova jen potvrzují.

Tak například keltské legendy jsou plné různých indicií, které jakoby koketují se zvláštními zbraňovými systémy cizí technologie. Stejné záznamy se s největší pravděpodobností dotýkají i takových oblastí jako je genetické inženýrství viz. příběhy o démonických hybridních entitách, kteří se nazývali „Formorian rasa“ anebo také „Lidé Lochlann“, kteří byli obdařeni obrovskou mocí, jasnovidností a fyzickou silou. V souvislosti s těmito legendami se často zmiňují zvláštní stavby, „skleněné věže“.

Ukazuje se, že pozdější rasy si podrobili domorodé obyvatelstvo dnešního Irska a to do doby celých staletí než nakonec byli poraženi. Je zajímavé, že keltské slovo Fomhoraigh znamená „obři“ a také pochází z termínu, který znamená „z pod moří“ což je samo o sobě velmi, velmi zajímavé. Některé mýty skutečně hovoří o tom, že Formorians žili ve vodách oceánu, Neméně je zajímavé, že jedno ze starověkých názvů pro mytické ztracené ostrůvky byl pojem „Tir fo thuinn“, což v překladu doslova znamená „Země pod vlnami“. Jedna z těchto tajemných zbraní, o kterých se zmiňují tajemné ságy, bylo tzv. „Kopí Lugh“ Boha Slunce. Lugh byl také nezýván Ildach čili „Mistr všech umění“ anebo „Daleký Střelec“.

Tady je stručný popis onoho tajemného kopí:

„On měl také kouzelný oštěp, který nemusel ovládat rukou. Když došlo k bitvě, vycházel z tohoto oštěpu oheň za ohromného dunění. Tento oheň dokázal rozervat řady i těch nejstatečnějších bojovníků.“

Jinou specifickou zbraní jak se zdá byl meč velkého krále Nuada, který se nazýval „Retaliator“. Šlo v podstatě o jakýsi prototyp známého Excaliburu. Retaliátor prý sám od sebe začal vibrovat ve chvíli, když byly přítomné negativní síly anebo nepřátelé. Tento velký král Galů – Nuada musel odstoupit z pozice vojevůdce ve chvíli, kdy mu byla utnuta paže v zuřivé bitvě s kříženci Formoriánců. Později si chybějící paži dokázal vyměnit za „paži ze stříbra“. Když sledujeme úžasný popis fungování této končetiny, těžko jsme schopni se zbavit dojmu, že jde ve skutečnosti o zařízení pokročilé kybernetiky.

Ale i v jiných částech světa se dovídáme o přítomnosti podivných démonických bytostí. Tak například hindský manuskript „Srimad Ghagavatam“ hovoří o jakýchsi démonech, kteří napadli tři planetární systémy včetně toho našeho. Proti těmto vetřelcům se postavil bůh Shiva, který vlastnil mocnou zbraň, ze které střílel na plavidla nepřátel. Podobné informace v hojném počtu nalezneme i ve známé Rámajáně.

Legendy z celého světa jsou doslova prošpikovány podobnými zkazkami, legendami a vzpomínkami. Při čtení těchto materiálu si lze jen těžko představit, že by všichni pisatelé, kronikáři s takovou pečlivostí a přesností v různých časech a na různých místech vymýšleli tyto příběhy jen tak pro zábavu a potěšení čtenářů budoucí generace.

- pokračování -

© 2006 Michael Tsarion

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
november 22, 2008 22:57 popoludní

 

 

Top