Obrázok používateľa CEZ OKNO
Aký je rozdiel medzi mužským a ženským mozgom?

Fascinujúca nová štúdia na mozgoch 949 mladých ľudí odhalila nápadné rozdiely medzi pohlaviami. Najväčšie odlišnosti mužského a ženského mozgu sa ukázali byť v prepojeniach jednotlivých mozgových častí.


Zistenia, ku ktorým vedci dospeli, môžu vysvetliť niektoré typické psychologické rozdiely medzi mužom a ženou.

Pri skúmaní mozgov použila štúdia typ zobrazovania pomocou vektorových vzťahov. Takýto typ zobrazenia dokáže odhaliť mikroskopické štruktúry živého mozgu.

Čo konkrétne výskumníci zistili?

U 428 mužov v štúdii výskumníci zistili, že prepojenia v mužských mysliach prebiehajú viac medzi prednými a zadnými časťami, avšak v rámci tých istých hemisfér mozgu.

To vysvetľuje výhodu mužov pri motorických zručnostiach a orientovaní sa v priestore oproti ženám.

Je to preto, lebo prepojenia medzi prednou a zadnou časťou mozgu napomáhajú spájať predstavu s následnou akciou.

Názorný príklad zobrazenia pri mapovaní činnosti mozgu zo spomínanej štúdie nájdete na tomto obrázku:


Mužský mozog (hore) vykazuje viac prepojení spredu-dozadu,
kým ženský mozog (dole) je lepšie prepojený medzi hemisférami

Mužský mozog (hore) vykazuje viac prepojení spredu-dozadu, kým ženský mozog (dole) je lepšie prepojený medzi hemisférami.

Naproti tomu u 521 žien, ktoré sa zúčastnili štúdie, si výskumníci všimli viac prepojení medzi jednotlivými mozgovými hemisférami.

To zasa vysvetľuje predpoklady žien na lepšiu pamäť a sociálne zručnosti.

Ako uvádzajú autori štúdie, komunikácia medzi hemisférami mozgu pomáha spájať intuíciu s analýzou.

Rozdiely sa vynárajú vo veku 13 rokov

Participanti štúdie boli vo veku 8 až 22 rokov, keďže výskumníci spočiatku hľadali odpovede na otázky, ako sa ľudský mozog vyvíja.

Zistili, že do veku 13 rokov boli medzi chlapcami a dievčatami len minimálne odlišnosti. Rozdiely v konektivite sa začali objavovať výraznejšie až po puberte.

Jeden z autorov štúdie, Ruben Gur, to okomentoval nasledovne:

Je úžasné, ako sa v skutočnosti mozgy žien a mužov navzájom dopĺňajú.

Podrobná mapa prepojení v mozgu nám pomôže pochopiť nielen rozdiely medzi tým, ako muži a ženy myslia.

Okrem toho nám poskytne aj lepší pohľad na príčiny mnohých neurologických ochorení. Tie totiž často súvisia práve s pohlavím.

http://www.spring.org.uk/2013/12/connectivity-the-difference-between-men...

Zdroj: www.badatel.net


Súvisiace:

BÁDATEĽ Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/badatel-vyber


Sekcie: 
Štítky: 
január 20, 2015 00:49 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa sibolet
    siboletjanuár 23, 2015 08:03 dopoludnia

 

 

Top