Obrázok používateľa CEZ OKNO
ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie III.

“Je zaujímavé, že sa nám Stanley Kubrick vo svojom majstrovskom diele 2001: A Space Odyssey (Vesmírna odysea 2001) akoby snaží povedať o konci našej doby. Hviezdne dieťa na konci filmu prechádza cez hviezdnu bránu z čierneho monolitu a vracia sa na Zem, aby vytvorilo nový svet, alebo započalo novú dobu.”


Ako nám ukazuje ilustrácia na obrázku, predstavte si, že prechádzame cez úplné centrum, kde sa oba štvorstenné víry tornáda stretávajú v úplnom strede vnútornej viacdimenzionálnej sféry. Padajúc dolu smerom ku dnu sa každé ďalšie otočenie víru stáva dlhším a širším, taktiež pomalším, než predošlé. Inými slovami, energetický tok expanduje po tom, ako dosiahol „nulový“ bod v rámci úplného stredu viacdimenzionálnej sféry, alebo prstenca, kde sa stretávajú vrcholky oboch štvorstenných vírov.


Equator – stredová línia
Null point – nulový bod
Wormhole – červia diera
Stargate – hviezdna brána
Energy flow – energetický tok
Golden Age – Zlatý vek
Bronze Age – Bronzová doba
Silver Age – Strieborná doba
Iron Age – Železná doba
Inner Tetrahedral Vortexes – vnútorné štvorstenné víry

Tento energetický tok pokračuje vo svojej expanzii, ako sa ťahá okrajom spodku sféry, kde dosahuje jej vonkajší okraj. Energetický tok pokračuje v expanzii, dokiaľ nedosiahne vonkajšiu stredovú oblasť sféry. Akonáhle prekročí stredovú čiaru, energetický tok začne zhusťovať, tok postupne nadobúda vyššiu rýchlosť a hustotu v rámci točenia. Tento tok pokračuje pokiaľ energetický tok nedosiahne horný okraj vonkajšku viacdimenzionálnej sféry, kde začne „padať“ na vrch tornádového štvorstenného víru.

V tomto okamihu, akonáhle tok energie spadá do víru smerom k nulovému bodu v strede sféry začne dosahovať vyššej pevnosti s vyššou rýchlosťou rotácie. Toto pokračuje naďalej, pokiaľ vír nedosiahne železnej tvrdosti. Toto je spôsob ako sily štvrtej dimenzie tvoria trojdimenzionálnu realitu. Akonáhle sa vír točí rýchlejšie a rýchlejšie, prebieha v ňom kompresia až dolu do bodu, odkiaľ nemá inej cesty ako zase von. Toto sa deje v nulovom bode stredu sféry a energetický tok začína znovu expandovať.

Zlatý vek je obdobím, ktoré začína v nulovom bode v centre sféry a pokračuje prostredníctvom spodku víru. S tým, ako energetický tok expanduje smerom von, čas sa spomaľuje. Celé obdobie Satja Jugy, alebo Zlatého veku, pokračuje ako energetický tok a schádza dolu spodkom víru, pričom sa točí vôkol vrcholu sféry. Pokračuje v rozširovaní, pokiaľ nedosiahne stredovej línie.

Stredová čiara vonkajška viacdimenzionálnej sféry je hranicou medzi Satja Jugou a Treta Jugou, alebo medzi Zlatým vekom a Strieborným vekom. V tomto momente začína energetický tok upadať ako plynie nahor k severnému pólu hypersféry.

Strieborná doba, alebo obdobie Treta Juga, pokračuje pokiaľ energetický tok nedosiahne vrcholného okraja viacdimenzionálnej sféry a nezačne padať do hornej časti štvorstenného víru. Toto je hraničným bodom medzi Treta Jugou a Dvapara Jugou, alebo hranicou medzi striebornou a Bronzovou dobou.

Asi dve tretiny horného víru smerom dolu, kde sa energetický tok točí tak rýchlo, že sa stáva pevným ako železo, je začiatkom poslednej doby Kali Jugy, alebo Železnej doby. Toto točenie pokračuje v naberaní hustoty, kompresie a rýchlosti, ako sa približuje k stredovému nulovému bodu v úplnom centre sféry. Ako pokračuje k tomuto nulovému bodu, sily sa stávajú neuveriteľne rýchle, intenzívne a husté.

Až v okamihu, keď tieto sily dosahujú maximálnu hustotu a nemôže už dochádzať k ďalšej kompresii, začnú okamžite upadať a tok expandovať. Toto sa deje okamžite. Je to prechod z Železnej doby, alebo Kali Jugy do Zlatého veku, alebo Satja Jugy. Hranica medzi Železnou dobou a Zlatým vekom je tou najvzdialenejšou v tejto topografickej ilustrácii viacdimenzionálneho času. Tento prechod prináša najväčšie otrasy a dochádza k nemu okamžite.

Venujte pozornosť tvaru presýpacích hodín dvoch štvorstenných vírov v rámci viacdimenzionálnej sféry. Je toto dôvodom, prečo nám Fulcanelli (vďaka podrobným poznámkam Schwallera de Lubicz, pozn. red.) vraví o presýpacích hodinách vo výroku na začiatku tohto článku? Boh Šiva v rámci hinduistickej mytológie tancuje pri vytvorení sveta i jeho zániku, hrajúc pri tom na dhamaru, čo je obojstranný bubon s tvarom presýpacích hodín.

Všimnite si, že ako počty rokov v hinduistickom systéme Júg, tak i vzdialenosť dosiahnutá v priebehu našich období v hypersfére sú si podobné. Zlatý vek, ktorý je vzdialenosťou medzi nulovým bodom v strede a vonkajšou stredovou čiarou, je dvakrát tak dlhý ako vzdialenosť v priebehu Striebornej doby, ktorá trvá od stredovej čiary po vrch horného víru. Rovnako je vzdialenosť od vrchu víru do jeho dvoch tretín, čo je trvanie Bronzovej doby, polovica dĺžky Striebornej doby. Nakoniec, i špička víru je polovicou dĺžky Bronzovej doby.

Táto časť, nazývaná Železnou dobou, je doba v ktorej žijeme. Toto je taktiež dôvodom, prečo všetko pociťujeme kratšie, ako predtým. To je dôvodom prečo každý deň, každý mesiac a rok vyzerajú, že plynú rýchlejšie, ako tie predošlé. V topológii času je možné tento jav jednoducho pochopiť a vysvetliť.

Taktiež nezabúdajte, že vzdialenosť prekonaná v priebehu Zlatého veku je omnoho dlhšia než v Železnej dobe, ale počet rokov je rovnaký. Zlatý vek trvá taktiež 6480 rokov, rovnako ako Železná, ale pociťujeme ich rozdielne. V priebehu Zlatého veku, každý ďalší deň, ďalší mesiac, ďalší rok, vyzerajú dlhšie ako tie predošlé. Čas v rámci Zlatého veku expanduje a s touto expanziou sa stráca úzkosť a tenzia Železnej doby. Je rajom hlavne pre tých, ktorí prežili prechod červou dierou, alebo nulovým bodom v strede viacdimenzionálnej sféry.

Preto roky uvedené v rámci systému Júg sú v skutočnosti symbolickými časmi, ktoré vysvetľujú dĺžku času, ako je pociťovaný, nie ako je prežitý. Takže je možné nadobudnúť pocit, že Zlatý vek, alebo Satja Juga, trval dlhšie, než Kali Juga, alebo Železná doba.

Šamani v Peru nám hovoria, že sme na dosah od „Pača Kuti,“ čo doslova znamená „obrátenie sveta naruby.“ Vravia, že k tomu dôjde v roku 2012. Toto je taktiež rokom, kedy veľký mayský kalendár dosahuje konečného bodu. Kríž v Hendaye je vcelku výstižný v tom, keď vyobrazuje, že dosahujeme úplný koniec Železnej doby. PovedaI by som, že nulový bod, alebo červia diera v úplnom strede hypersféry, je veľmi pravdepodobne práve rok 2012. Naša hypersféra vyzerá, že je riadená periodickým zoraďovaním Galaktického stredu so Slnkom. To taktiež ladí so štyrmi znameniami zverokruhu a vysvetľuje prečo sa kresťanská tradícia pripravuje na koniec.

Je zaujímavé, že sa nám Stanley Kubrick vo svojom majstrovskom diele 2001: A Space Odyssey (Vesmírna odysea 2001) akoby snaží povedať o konci našej doby. Hviezdne dieťa na konci filmu prechádza cez hviezdnu bránu z čierneho monolitu a vracia sa na Zem, aby vytvorilo nový svet, alebo započalo novú dobu. (4)

Je to práve pochopením štyroch období, daných znamení zverokruhu a systému Júg, kde môžeme v konečnom dôsledku oceniť odkaz našich predkov, ktorý nám odovzdali. Máme prejsť touto hviezdnou bránou, červou dierou a nulovým bodom viacdimenzionálneho priestoru.

Kríž z Hendaye odhaľuje najdôležitejšiu vedomosť zo všetkých, čo je práve koniec jedného obdobia a začiatok Zlatého veku. Táto vedomosť nám všetkým pomáha v plnej miere pochopiť charakter tohto obdobia, v ktorom sa nachádzame a vysvetliť osud ľudstva ako takého.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Poznámky

4. Pozri ‘Alchemical Kubrick: 2001: The Great Work on Film’ na www.jayweidner.com


JAY WEIDNER je spisovateľom, filmovým producentom a odborníkom na hermetizmus. Je spoluautorom „Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time“ a „A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross.“ Jeho dokumenty zahŕňajú „Artmind: The Healing Power of Sa­cred Art,“ s Alexom Greyom, „Healing the Luminous Body: The Way of the Shaman,“ s Dr. Albertom Villoldom, „Healing Sounds,“ s Jonathanom Goldmanom, „The Secrets of Alchemy,“ ktoré pojednáva o kríži v Hendaye, a mnoho ďalších. Viac informácií (EN) nájdete na www.sacredmysteries.com.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Červie diery
http://www.cez-okno.net/stitok/cervie-diery

VORTEX
http://www.cez-okno.net/search/node/VORTEX

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda

Alchýmia
http://www.cez-okno.net/rubrika/alchymia


máj 29, 2016 18:49 popoludní

 

 

Top