Obrázok používateľa CEZ OKNO
ALLAN DRAKE - zážitky a informace kontaktéra s UFO

Po více jak 20 let poslouchal Alan Drake poslušně zprávy od mimozemšťanů, které k němu přicházely telepatickou cestou. Ačkoli to zprvu odmítal a zpochybňoval, nakonec se s těmito zážitky a svými neviditelnými rádci vyrovnal, což mu stačilo, aby si vybavil, jak tyto kontakty nadějně a nadšeně vyvolávaly jeho údiv nad všeobecnou ignorancí mimozemského fenoménu. Vydává jasné varování, že tato ignorance musí skončit.


Je pro mě obtížné vyjádřit své pocity. Cítím ale, že pro mě a pro mnoho dalších zkušenosti kontaktérů otevírají okno k mnoha záhadám, které zůstaly nezodpovězeny po mnoho staletí. Vše začalo v 1959, kdy mi bylo 14. Žil jsem se svou rodinou na předměstí poblíž East St. Louis/Illinois. Jako děti jsme si hrávali ve starém, opuštěném vlakovém depu nedaleko bydliště. Jednoho večera, když jsem byl zrovna sám a pozoroval jsem koleje, všiml jsem si vzdálené záře. Nejprve jsem si myslel, že je to vlak, ale ono se to nepohybovalo, což mně přišlo zvláštní. Vydal jsem se ke kolejím směrem k té záři. Zastavil jsem se asi 15 metrů od čehosi, co vypadalo jako kulatá, kovově vyhlížející vesmírná loď, spočívající přímo na kolejích. Kolem ní postávaly 3 bytosti. Byly vysoké asi 120 cm s poněkud velkými hlavami a žádnými vlasy. Jejich oči byly větší než je obvyklé, nos měly velmi malý. Měly rovněž malá ústa. Jak jsem se k nim blížil, bytosti na mě nehybně zíraly. Dostal jsem strach a snažil jsem se schovat ve strouze podél trati. Bytosti se ke mně otočily a stále na mě upřeně hleděly. Cítil jsem jejich pohled ve své hlavě! Jak jsem ležel na břiše a pozoroval jejich loď, vtom mě zasáhl do hlavy modrý paprsek světla z lodi, až jsem ztratil vědomí. Když jsem se později probral, loď s bytostmi byla ta tam. Měl jsem pocit, jakoby mně bytosti něco udělaly...

Od té doby se odehrály další případy. Zhruba před 8 lety, zrovna když jsem jel autem se svým synem do kina, něco prudce narazilo zezadu do mého auta, když jsem stál na semaforu. Avšak kolem nebyla žádná auta. Když jsem se otočil, nic tam nebylo. Po příjezdu domů jsem zkontroloval zadek auta. Na zadní kapotě bylo 5 kulatých skvrn uspořádaných do kruhu, každá o velikosti půldolarové mince. Lak byl v těchto místech seškrábán. Asi po dvou letech, když jsem pracoval jako ostraha na místní fakultě v horách, jsem seděl v autě na úpatí kopce, zatímco jiný člen ostrahy byl v tu dobu ve službě na vrcholu kopce. Později mi řekl, že uviděl nad mým autem modrou světelnou kouli a pozoroval ji, dokud nezmizela. Uvedl, že měla velikost basketbalového míče. Vůbec jsem si neuvědomoval, co se děje, avšak měl jsem pocit, že má paměť je skenována. Do mé mysli mi přicházely různé vzpomínky, dokonce i ty z mého mládí. Jedné noci o 3 roky později jsem se díval v obýváku na televizi. Bylo asi 2:30 po půlnoci. Vtom se televizor začal divně chovat a pokoj vyplnil jakýsi druh statické elektřiny. Hned poté udeřil do domu mohutný poryv větru. Vypadalo to, jako by se měl dům roztrhnout na kusy. Měl jsem pocit, jako když je nad domem nějaký obrovský objekt – úplně jsem zkameněl a nemohl se pohnout ze židle. Po několika minutách to přestalo. Později jsme zjistili, že TV antény byly poškozeny.

Nedávno se v mém domě udály další podivné věci. Ze stěn a střechy se ozývalo klepání. Občas ze zdí padaly různé věci. Celou tuto dobu jsem měl, o čemž jsem byl přesvědčen, telepatickou komunikaci s mimozemšťany, kteří mi řekli, že pocházejí z „Planetárního sdružení“, a kteří stáli za vznikem života na naší planetě a dalších. Ovládali to, čemu my říkáme genetické inženýrství a dokážou vytvořit jakoukoli životní formu uspořádáním buněk DNA. Mají mimořádné duševní schopnosti a dokážou pohybovat předměty silou myšlenky. Ovládají lidskou mysl implantací vnuknutí, čímž přimějí osobu si myslet, že nějaký předmět existuje a je tu, i když není přítomen, anebo nějaký předmět učiní neviditelným, ačkoli je přítomen. To se děje ovládáním různých stránek mozku. Bylo učiněno rozhodnutí, aby na Zemi vybudovali zcela nový svět. Vědci ze Sdružení se shromáždili a rozhodli, jaké životní formy by tu měly být, a byly vytvořeny podmínky, aby tyto životní formy odpovídaly různým klimatickým typům na Zemi. Chtěli vytvořit takovou rovnováhu, kde by žádná životní forma nebyla dominantní. Jeden planetární vůdce, Lucifer, s tímto návrhem nesouhlasil a měl spor s Nejvyšší Radou... Konečně na Zemi vznikl život. Vědci experimentovali s různými životními formami, avšak některé se nepovedly... nakonec bylo rozhodnuto, že inteligentní životní formou na Zemi bude člověk. Nejrůznější lidské rasy ve Sdružení požadovaly, aby se jim první lidé na Zemi podobali. Každé lidské rase bylo dovoleno, aby vytvořila muže a ženu jí podobné v různých částech Země, a tak došlo k rozvoji vysoce inteligentní civilizace, spolu s vyspělou vědou. Během této doby vytvořilo Sdružení život na dalších dvou planetách naší sluneční soustavy, a sice na Marsu a na planetě známé jako Vulca. Během tohoto období se přišlo na to, že lidstvo má kolísavé emoce. Lucifer, jehož Sdružení vyloučilo a nazvalo ho „Padlým“, poté, co se pokusil převzít moc, využil situace a vyvolal napětí mezi různými civilizacemi. Výsledkem bylo totální zničení planety Vulca a také civilizace na Marsu, včetně většiny jeho atmosféry.

Civilizace na Zemi byla rovněž zničena. Několik staveb z této doby však zůstalo zachováno, jako např. Stonehenge a Velké pyramidy. Dnešní lidstvo je pozůstatek toho, co zde bylo před dávnou dobou, a jsou obavy, že se chyby minulosti budou opakovat.

Existují určití lidé, kteří udělají vše pro to, aby tyto vědomosti zůstaly utajeny. Obávají se změn, které by vyplynuly z úplného poznání společnosti. Chtějí se udržet na špici, ačkoli by tam vůbec neměli být. Tyto vědomosti jsou určeny pro celé lidstvo bez ohledu na rasu, národnost či náboženské přesvědčení. Pro naše vesmírné otce jsou všechny národy světa jedním národem. Uvědomuji si, že to co chci říct, mě může vystavit posměchu a pravděpodobně mě společensky zablokuje, ale jsem ochoten nést toto břemeno. Cítím nutkání vyjít s těmito informacemi na veřejnost bez ohledu na to, co mě to bude osobně stát.

Preklad: Ing. Ladislav Matějka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Kontaktéri
http://www.cez-okno.net/rubrika/kontakteri

UFO a ETV
http://www.cez-okno.net/rubrika/ufo-a-etv


apríl 09, 2014 16:24 popoludní

 

 

Top