Obrázok používateľa CEZ OKNO
Alternativa 3 - Sága žije dál I.

Je to jedno z nejvíce ohromujících a nejděsivějších spiknutí všech dob, nebo to byl pouze chytrý podvod? Britští vědci mizeli z povrchu zemského. Astronauti hlásili, že na měsíčním povrchu viděli podivnou loď. Odpad společnosti je unášen a používán k otrocké práci na cizích planetách. Život na Zemi bude zahuben. Šokující spiknutí mezinárodní elity zahrnuje plán na záchranu omezeného počtu vybraných jednotlivců...

V průběhu 70. let jsme byli svědky, jak Spojené království (Velké Británie...) trpělo ztrátou mozkových kapacit. Odliv mozků, což je termín používaný pro masový exodus nejlepších chirurgů a vědců v zemi, byl způsoben tím, že tito lidé se nechali zlákat vyššími platy k práci ve Spojených státech. Ve stejné době malá skupina ochránců životního prostředí začala chápat problémy ničení ozónové vrstvy, kdežto většina veřejnosti dosud žila v nevědomosti, a jen velice málo lidí slyšelo o kosmickém programu space shuttle NASA.

Příběh začíná

V pondělí 20. června 1977 v devět hodin večer Anglia Television se sídlem v Norwicku vysílala neobvyklý hodinový TV speciál. Program byl současně přenášen do řady dalších zemí, včetně Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Islandu, Norska, Švédska, Finska, Řecka a Jugoslávie. Program se jmenoval Alternativa 3. Avšak nebyl to zvláštní program, jak se předkládalo k věření, ale poslední díl dokumentárního seriálu o vědě s názvem Science Report. To bylo také důvodem, proč program šokoval svět a proč v následujících dnech byla otřesena věrohodnost této televizní stanice. Tento hodinový program informoval diváky o obrovském spiknutí zahrnujícím vládu Spojených států a NASA. Ukázali kousek filmu, který byl údajně předán televiznímu týmu pracovníkem ústředí NASA. Stopáž, která se zdála být autentická, ukazovala kosmickou sondu přistávající na Marsu a bylo slyšet hlas, který říkal, že datum 22. května 1962 je největším mezníkem v historii lidstva. "Jsme na planetě Mars a máme vzduch," říkal hlas. Ale co skutečně vyděsilo veřejnost onoho horkého letního večera, nebylo údajné přistání na Marsu, ale zprávy, že planeta Země umírá a že "odpad společností" je unášen a odvážen na základny v kosmu, aby na nějaké cizí planetě vykonával otrockou práci. Divákům bylo řečeno, že život na Zemi zahyne a že pro přežití existují pouze tři alternativy. Alternativa jedna - v horních vrstvách atmosféry se nechají explodovat jaderné nálože, které udělají díry do vrstvy z kysličníku uhličitého a těmito dírami unikne z atmosféry přebytečné teplo. Tím by se však zároveň poškodila ozónová vrstva, což by způsobovalo rakovinu kůže. To by ovšem také znamenalo okamžitě přestat se znečišťováním ovzduší. Alternativa dvě spočívala ve vyhloubení podzemních měst pro elitu a zbytek populace by byl ponechám svému osudu na povrchu. Alternativa tři předpokládala opuštění planety vybranými jedinci. Tato alternativa již zřejmě začala být uskutečňována a světové vědecké špičky byly pověřeny pomocí při této supertajné operaci. Ale účinkující, který uváděl tento program, nám potom řekl, že tito vědci jednoduše zmizeli z povrchu zemského... Když program v deset hodin večer skončil, Anglia byla zahlcena telefonáty rozzlobených diváků, kteří žádali víc informací. Divákům bylo řečeno, aby nepodléhali panice, že tento program je žert a poděšená veřejnost si s ulehčením oddychla a vrátila se do svých pohodlných křesel podívat se na zbytek zpráv v deset hodin, po nichž následoval zábavný program. Příští ráno národní tisk potvrdil, že tento program byl žert a upozornil, že vědec dr. Carl Gerstein, který se pokusil varovat svět před hrozící katastrofou, nebyl nikdo jiný než dobře známý herec Richard Marner. Londýnské noviny The Times referovaly, "Nezávislé telefonní společnosti včera večer obdržely stovky rozhořčených telefonátů po skončení programu Alternativa 3 společnosti Anglia Television, která uvedla alarmující fakta o změnách v zemské atmosféře. Byl to žert, který měl být původně vysílán prvního dubna."

Anglia byla pokárána a veřejnost byla uklidněna. My však víme, že program Alternativa 3 byl sestaven úctyhodným týmem vědeckých zpravodajů, kteří každý týden připravovali jedno pokračování seriálu Science Report. Víme, že to byl inteligentní dokumentární seriál, který referoval o nových vědeckých objevech, a vzhledem k důvěryhodnosti týmu se domníváme, že program Alternativa 3 byl míněn vážně. Otázka zní: Proč by seriózní vědecký investigativní tým, který každý týden vyprodukoval jeden díl dokumentárního seriálu, najednou vyrobil takový šprým? I kdybychom dokonce připustili, že byl původně míněn jako aprílový žert, těžko by se hodil pro tým takových kvalit.

Pamatuji se, že po shlédnutí tohoto znepokojivého dokumentu, nebo dramatu, jak byl později nazýván, jsem měla smíšené pocity. Jednou z teorií, jež mi táhly hlavou, byla ta, že vědecký tým skutečně na něco narazil, ale svědkové nebyli ochotni zúčastnit se natáčení dokumentu. Tři měsíce po odvysílání programu jsem se na večírku v Berkshire setkala s kameramanem, který tvrdil, že byl součástí filmového štábu. Řekl mi přímo, že Alternativa 3 byl žert a že museli použít herců. Také říkal, že štáb v té době z toho měl legraci. Teď už většina lidí ví, že bylo použito herců, ale málo lidí ví, že filmový štáb, nebo alespoň jeho jeden člen potvrdil, že se jednalo o žert.

Alternativa 3, kniha

(http://cez-okno.net/clanok/alternativa-3, pozn. red.)

V roce 1978 již příběh téměř upadl v zapomnění, když náhle nakladatelství Sphere Books vydalo knihu Alternativa 3, kterou napsali Leslie Watkins a David Ambrose. Ti, kdo sehnali výtisk knihy, četli se zájmem příběh natáčení televizního programu, který vyrobila společnost Spectrum (nikoli Sceptre, jak mnozí věřili) pro Anglia Television. A tak začala sága Alternativy 3 a pokusy tisíců lidí po celém světě odhalit to, o čem věřili, že je jedním z největších spiknutí na světě.

Koupila jsem si nové brožované vydání Alternativy 3 v oblíbeném knihkupectví v Berkshire. Uprostřed obchodu byla obrovská tabule, na níž byly uváděny nové knihy, o nichž se domnívali, že se stanou bestsellery. Byla jsem tak vzrušená ze získání knihy, že jsem okamžitě zavolala svému příteli, sběrateli knih o "nevysvětlitelných záhadách", o němž jsem věděla, že ho televizní program zaujal. Následující den mi zatelefonoval a řekl mi, že v knihkupectví již knihu nemají. Byla jsem překvapená, protože bylo vysoce nepravděpodobné, aby za den prodali všechny výtisky. Vrátila jsem se tedy do knihkupectví a zjistila jsem, že z tabule kniha zmizela a že v obchodě není po knize ani památky. Nechala jsem si zavolat vedoucího, který připustil, že byl vyzván, aby všechny výtisky knihy odstranil z polic a vrátil je do ústředí. Naléhala jsem na něho, aby mi řekl víc informací, ale jediné, co mi řekl, bylo to, že příkaz přišel shora. Tato příhoda mě přiměla uvěřit, že na příběhu Alternativa 3 může být přece jenom něco pravdy. Z důvodu poptávky veřejnosti po knize byla tato v následujících letech několikrát znovu vytištěna a je pozoruhodné, že je dosud uváděna v kategorii literatura a ne jako beletrie, jak by se dalo očekávat.

Kniha je znepokojivá, protože některá jména a události jsou skutečné, kdežto jiné neexistovaly. Jedním z jmen, zmiňovaných v knize, bylo jméno Otto Bindera, který byl členem kosmického programu NASA. V knize je citován, jak říká, že NASA vymazala některé významné pasáže záznamu rozhovoru mezi řídicím střediskem a Apollem 11, kosmickou lodí, která Buzze Aldrina a Neila Armstronga vynesla na Měsíc. Je také zajímavé, že Binder byl také spisovatelem sci-fi. Podle Bindera Aldrin řídicímu středisku řekl: "Ty věci byly obrovské, pane... ohromné. Ó Bože, tomu byste nevěřili! Říkám vám, že tam jsou jiné kosmické lodě... seřazené na druhém okraji kráteru... jsou na Měsíci a pozorují nás." Astronaut Edgar Mitchel, který je také zmiňován v knize, popisoval své pocity, když se díval na náš svět z Měsíce: "Byl jsem ve stavu hlubokého pohnutí, pociťoval jsem určitou úzkost. Tato neobyčejně nádherná planeta, s názvem Země... místo ne větší než můj palec bylo mým domovem... modrý a bílý drahokam, který se rýsoval proti sametově černému nebi... byla zabíjena." A 23. března 1974 byla v jednom londýnském listu citována tato jeho slova: "Společnost má pouze tři cesty, po nichž se může vydat a ta třetí je nejživotaschopnější, ale nejobtížnější alternativou."

Co se nám Mitchel před více než 20 lety pokoušel říci? Pokoušel se nás varovat před Alternativou 3?

V knize se také hovoří o mrzačení dobytka, space shuttles, umělých kopulích na Měsíci, problémech životního prostředí a mizení vědců. O všech těchto věcech se později veřejnost dozvěděla. Astronomové viděli a popsali neobvyklé kopule, které se nedávno objevily na měsíčním povrchu. NASA oznámil program space shuttle, vlády se začaly zabývat životním prostředím, včetně jeho znečišťování a problémů ozónové vrstvy a později jsme se dozvěděli o mnoha zmizeních a strašných sebevraždách britských vědců.

Dopis od Leslie Watkinse

Následující dopis je od autora Alternativy 3, Leslie Watkinse. Tento dopis byl umístěn na Internetu v archivech VANGARD SCIENCES 28. října 1989. Je to dopis slečně Dittrichové z knihkupectví Windwords (adresa neznámá).

Vážená slečno Dittrichová,
děkují Vám za dopis, který jsem obdržel dnes. Jsem přirozeně potěšen Vaším zájmem o Alternativu 3 a skutečností, že plánujete prodávat ji v knihkupectví Windwords. Budu určitě spolupracovat všemi mě dostupnými prostředky. Zástupce Penguin Books vám poskytl přesný popis Alternativy 3. Kniha je založena na faktech, ale fakta používá jako odrazový můstek pro hluboké ponoření do fikce. Nyní odpovím na Vaše konkrétní otázky:

Neexistuje astronaut jménem Grodin
Neexistuje Sceptre Television a reportér Benson je také vymyšlený.
Není žádný dr. Gernstein.

Ano, "dokument" byl vysílán v červnu 1977 společností Anglia Television a šel do celé národní sítě v Beritánii. Jmenoval se Alternativa 3 a napsal ho David Ambrose a vyrobil ho Christopher Miles (jehož jméno je na knize uvedeno ze smluvních důvodů). Tato původní televizní verze, kterou jsem v knize značně rozšířil, byla skutečně myšlena jako žert, který měl být původně vysílán 1. dubna. Z technických důvodů se zařazení programu do vysílání zpozdilo.

Tento televizní program vyvolal obrovský zmatek, neboť diváci odmítli uvěřit, že to byla fikce. Původně jsem byl toho názoru, že základní premisa byla tak nepravděpodobná, zvláště způsob, jakým jsem se ji snažil představit v knize, že ji nikdo nemohl považovat za skutečnost. Bezprostředně po jejím vydání jsem si uvědomil, že jsem se totálně zmýlil. Obrovské hromady dopisů doslova ze všech částí světa, včetně velkého množství dopisů od vysoce inteligentních lidí na zodpovědných místech, mě přesvědčily, že jsem náhodou vstoupil na půdu pečlivě utajované pravdy. Důkazy, jež mi poskytli mnozí z těchto korespondentů, způsobily, že jsem se rozhodl napsat seriózní a zcela pravdivý dodatek. Naneštěstí bedna s dopisy byla mezi věcmi, které se před čtyřmi lety, během mého stěhování z Londýna do australského Sydney, předtím než jsem se usadil na Novém Zélandu, záhadně ztratily při transportu. Po nějakou dobu po původním vydání knihy Alternativa 3 jsem měl důvod se domnívat, že můj telefon je odposloucháván a lidé, kteří něco podobného zažili, byli přesvědčení, že jisté zpravodajské služby došly k závěru, že pravděpodobně vím příliš mnoho.

Abych to shrnul, kniha je fikcí založenou na faktech a mám pocit, že jsem se neuváženě dostal velmi blízko k utajované pravdě. Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohl a doufám, že o Vás ještě uslyším.
S přáním všeho nejlepšího
Leslie Watkins

-pokračování-

Georgina Bruni

Zdroj: http://bnw-nwo.wz.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Alternativa 3
http://cez-okno.net/clanok/alternativa-3

Starší rozhovor s kontaktérem (Odhaluje tajemství národní bezpečnosti?)
http://cez-okno.net/clanok/starsi-rozhovor-s-kontakterem-odhaluje-tajems...


Štítky: 
máj 01, 2013 21:36 popoludní

 

 

Top