Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt Orion (Dr. Steven Greer): Nová energetická řešení a důsledky pro národní bezpečnost a ekologii

Téma nejvyšší národní bezpečnosti je úzce spojeno s doléhající ekologickou krizí, které dnes svět čelí: otázkou, zda lidstvo může pokračovat jako technologicky vyspělá civilizace. Fosilní paliva a motory s vnitřním spalováním jsou neudržitelné jak ekologicky, tak ekonomicky a náhrada za obojí již existuje. Otázka není, zda se posuneme k nové post-fosilní ekonomice, ale kdy a jak. Ekologická, ekonomická, geopolitická, národně-bezpečnostní a vojenská témata spojená s touto záležitostí jsou hluboká a neodmyslitelně propojená navzájem.

Stručný přehled pro Senát USA

Odhalení nových energetických technologií bude mít dalekosáhlý dopad a důsledky na všechny aspekty lidské společnosti a přichází čas, abychom se připravili na takovou možnost. Neboť kdyby byly takové technologie nabídnuty dnes, bylo by potřeba dalších 10-20 let na efektivní rozšíření jejich užití. To je přibližně doba, kterou máme, než začne globální chaos kvůli poptávce hrozivě převyšující nabídku ropy a ekologickému úpadku, stávajícímu se exponenciálním a katastrofickým.

Zjistili jsme, že technologie nahrazující užívání fosilních paliv už existují a je potřeba je rozvíjet a použít okamžitě, aby se předešlo vážné globální ekonomické, geopolitické a ekologické krizi v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Shrnuto, tyto technologie spadají do těchto následujících širokých kategorií:

a) systémy, využívající pole nulového bodu/ kvantového vakua a související výdobytky v oblasti elektromagnetismu a jeho využití,

b) elektrogravitační a magnetogravitační energie a pohon,

c) nukleární zdroje za pokojové teploty,

d) elektrochemická a související zlepšení systémů vnitřního spalování, s kterými lze dosáhnout až nulových emisí a vyšší účinnosti.

Množství praktických využití těchto technologií bylo vyvinuto během posledních desetiletí, tyto průlomové objevy však byly buď ignorovány vzhledem k jejich nekonvenční povaze, nebo byly utajeny a potlačeny vzhledem k zájmům národní bezpečnosti, vojenským zájmům a "zvláštním" zájmům.

Ujasněme si to: otázkou není, zda tyto systémy existují a mohou být životaschopnou náhradou za fosilní paliva. Otázkou je, zda máme dostatek odvahy, abychom dali prostor k uskutečnění takovéto transformace světové společnosti.

Tyto technologie, obzvláště ty, které obcházejí potřebu využívání vnějších palivových zdrojů jako je ropa nebo uhlí, by měly zřejmý a pozitivní vliv na naši civilizaci. Jelikož tyto technologie nevyžadují drahé zdroje paliv, ale namísto toho využívají existující energii kvantového prostoru, výsledkem by byla revoluce ve světové ekonomice a společenském řádu. Tyto důsledky zahrnují: odstranění všech zdrojů znečištění vzduchu spojených s výrobou energie, včetně elektráren, aut, nákladních aut, letadel a průmyslu; schopnost snížit téměř k nule odpady všech výrobních procesů s tím, jak by ta samá energie sama o sobě měla nulové náklady spojené s využíváním paliva. To by dovolovalo plnou kapacitu využití technologií, které odstraňují odpad z továrních komínů, pevný odpad a vodní cesty s tím, jak je současné využití obecně limitováno energetickými náklady a skutečností, že tato spotřeba energie, založená na fosilních palivech, brzy dosáhne bodu snižujících se výnosů z ekologie.

Praktické dosažení nulového ekologického dopadu a přitom vysoké technologické úrovně na Zemi, tedy zajištění dlouhodobé udržitelnosti lidské civilizace. Biliony dolarů, nyní utracených za vyrábění elektrické energie, plyn, ropu, uhlí a jadernou energii, by byly uvolněny na produktivnější a ekologicky neutrální činnost jak individuální, tak společenskou jako celek.

Nerozvinuté oblasti Země by byly vyneseny z chudoby do světa vyspělých technologií během jedné generace, avšak bez spojených nákladů na infrastrukturu a dopadu na ekologii spojených s tradiční výrobou energie a pohonu. Vzhledem k tomu, že tyto nové systémy vytvářejí energii z okolního kvantového energetického stavu, biliony dolarů na investice do infrastruktury centralizované výroby elektřiny a distribuce by byly odstraněny. Vzdálené vesnice a města by měly možnost vytvářet energii pro průmysl, elektrifikaci, čištění vody atd. bez nakupování paliv a budování masivních přenosných sítí a centrální elektrické sítě.

Téměř úplná recyklace surovin a materiálů by byla možná s tím, jak by ta samá energie sama o sobě měla nulové náklady spojené s využíváním paliva. To by dovolovalo plnou kapacitu využití technologií, které odstraňují odpad z továrních komínů, pevný odpad a vodní cesty s tím, jak je současné využití obecně limitováno energetickými náklady a skutečností, že tato spotřeba energie, založená na fosilních palivech, brzy dosáhne bodu snižujících se výnosů z ekologie.

Ohromná nerovnoměrnost mezi bohatými a chudými národy by rychle zmizela - a s tím mnohé z mentality "hry s nulovým součtem", který je kořenem mnohých společenských, politických a mezinárodních problémů. Ve světě hojné a levné energie by mnohé z tlaků, jejichž vyústěním jsou cykly chudoby, vykořisťování, hněvu a násilí, byly odstraněny ze společenské dynamiky. Zatímco ideologické, kulturní a náboženské rozdíly by přetrvávaly, hrubá ekonomická nerovnost a potíže by byly odstraněny z rovnice velmi rychle. Povrchové silnice, a tedy většina silničních staveb, bude nepotřebná s tím, jak elektrogravitační, antigravitační energie a pohonné systémy nahradí současné povrchové transportní systémy.

Světová ekonomika by rychle expandovala a ty vyspělé ekonomiky jako Spojené státy a Evropa by z toho měly ohromný prospěch, když by světový obchod, vývoj a vysoko-technologická energetická a pohonná zařízení byla poptávána po celém světě. Taková globální energetická revoluce by vytvořila expandující světovou ekonomiku, která by současnou počítačovou a internetovou ekonomiku učinila jakousi ,,chybou“. Toto by skutečně byl příliv, který by zvedl všechny lodě. Dlouhodobě by se společnost vyvíjela směrem k vědomí nadbytku, které by se odrazilo ve prospěch lidstva jako celku, mírumilovné civilizace a společnosti zaměřené stále více na tvořivou činnost raději než na destruktivní a násilné zájmy.

Jestli vám toto zní jako fantazie, mějte na paměti, že tyto technologické výdobytky jsou nejen možné, ale již nyní existují. To, co chybí, je kolektivní vůle, kreativita a odvaha vidět, jak jsou moudře užívány. A zde leží problém. Jako pohotovostní a úrazový doktor vím, že vše může být využíváno k dobrému i ke zlému. Nůž může namazat váš chleba máslem, nebo podříznout vaše hrdlo. Každá technologie může mít přínosné stejně tak jako škodlivé využití.

Výše zmíněné částečně vysvětluje vážné národně-bezpečnostní a vojenské zájmy o tyto technologie. Po mnoho desetiletí byla tato zlepšení v energetických a pohonných technologiích získávána, potlačována a utajována různými zájmovými skupinami, které je viděly jako hrozbu naší bezpečnosti z perspektivy jak ekonomické, tak vojenské. Krátkodobě byly tyto obavy dobře podložené: proč rozkolísávat globální loď ekonomie dovolením těchto technologií, které by účinně ukončily mnohomiliardové ropné, plynové, uhelné sektory ekonomiky a sektory vyrábějící motory s vnitřním spalováním, transportní a další s nimi spojené? A které by také mohly uvolnit tyto technologie nestabilnímu a nebezpečnému světu, kde by vojenské využití těchto technologických výdobytků bylo jistotou? V tomto světle vypadá status quo rozumně.

Ale to jen v krátkodobém horizontu. Ve skutečnosti takové národně-bezpečnostní a vojenské politiky, nakrmované obrovskými zvláštními zájmy v určitých oblastech průmyslu a národů, vyostřily globální geopolitické napětí uvedením velké části světa do chudoby, zhoršením této hry s nulovým součtem, kde jsou bohaté národy proti chudým a dovedly nás ke světové energetické krizi a očekávanému zhoršení ekologie. A nyní máme velmi málo času k nápravě situace. Takové způsoby myšlení musí být odevzdány minulosti.

Neboť co může být větší hrozbou národní bezpečnosti než přízrak kolapsu celé civilizace z nedostatku energie a globální chaos s tím, jak každý národ bojuje o svůj podíl na omezeném množství zdrojů? Vzhledem k dlouhé době potřebné k transformaci současné průmyslové infrastruktury směrem od fosilních paliv čelíme národně-bezpečnostní hrozbě, o které téměř nikdo nemluví. To je nebezpečné. Způsobilo to též vážnou ústavní krizi ve Spojených státech a jiných státech, kde subjekty, které nejsou reprezentanty občanů a supertajné projekty uvnitř oddělení armády a korporačních oblastí začaly utvářet národní a mezinárodní politiku v tomto ohledu a v podobných věcech - to vše mimo arénu veřejné diskuze a většinou bez vědomého souhlasu Kongresu a prezidenta.

Vskutku, tato krize podemílá demokracii v USA i jinde. Já jsem měl ten nezáviděníhodný úkol osobního informování zkušených politických, vojenských a zpravodajských hodnostářů v USA a Evropě na tato a s tím spojená témata. Těmto lidem byl odepírán přístup k informacím zakomponovaným do jistých projektů, které jsou upřímně řečeno nepoznanými územími (tzv. černé projekty). Tito hodnostáři v sobě zahrnovali členy parlamentu, senátu, hlavního ředitele Ústředního zpravodajství prezidenta Clintona, hlavu DIA (Zpravodajská služba ministerstva obrany), nejvyššího generála Spojených sil a jiné. Obvykle tito lidé mají minimální až žádné informace o takových projektech a technologiích a není jim řečeno buď nic, nebo že nemají "potřebu to vědět", pokud přímo požadují přístup.

Toto pak představuje další problém: tyto technologie nebudou potlačovány navždy. Například naše skupina má v plánu odhalení těchto technologií v blízké době a my nebudeme umlčeni. Bude ve chvíli takového odhalení americká vláda připravena? Bylo by vhodné, aby byla vláda USA a další informováni a měli plán k přechodu naší společnosti z fosilních paliv na tyto nové energetické a pohonné systémy.

Vskutku je velkým nebezpečím ignorace těchto vědeckých objevů našimi vůdci, a ignorace toho, jak zvládnout jejich odhalení. Vyspělé země světa musejí být připraveny vytvořit systémy k zajištění toho, aby tyto technologie a vynálezy pohonu byly využívány pouze k mírovým účelům. Hospodářské a průmyslové zájmy by měly být připraveny tak, aby ty aspekty ekonomiky, které budou negativně ovlivněny (komodity, ropa, plyn, uhlí, veřejné služby, motorový průmysl, atd.), mohly být ochráněny před náhlými zvraty a mohly být ekonomicky zabezpečeny investováním a podporou nové energetické infrastruktury.

Kreativní pohled na budoucnost-beze strachu a potlačování takových technologií-je vyžadován. A je nutný okamžitě. Když budeme čekat dalších 10-20 let, bude příliš pozdě učinit potřebné změny předtím, než nedostatek světových zásob ropy, narůstající náklady a geopolitické boje o suroviny způsobí zhroucení ve světové ekonomice a politických strukturách.

Všechny systémy se vyvíjejí směrem k homeostázi (stabilitě). Status quo je příjemný a bezpečný. Změna je děsivá. Ale v tomto případě je nejnebezpečnějším kurzem pro národní bezpečnost nečinnost. Musíme být připraveni na nastávající křeče spojené s nedostatkem energie, vzrůstajícími náklady a hospodářským rozkladem. Nejlepší přípravou by bylo nahrazení ropy a s tím spojených fosilních paliv. A my to máme. Nicméně odhalení těchto nových energetických systémů s sebou nese svou sestavu přínosů, nebezpečí a výzev. Vláda a Kongres USA musejí být připraveny, aby mohly moudře zvažovat tyto velké výzvy.

Doporučení pro Kongres:

Důkladně prozkoumat tyto nové technologie, jak z civilních zdrojů, tak z úseků projektů uvnitř vojenských, zpravodajských a korporačních oblastí kontraktů;

Udělit povolení k odtajnění a uvolnění informací zadržovaných uvnitř uzavřených projektů spojených s touto oblastí;

Výslovně zakázat odebírání nebo zadržování takovýchto technologií;

Schválit potřebné financování základního výzkumu a vývoje;

Vyvinout plány, jak se zabývat odhalením takových technologií a pro přechod na nefosilně-palivovou ekonomiku. Tyto plány by měly zahrnovat: vojensko- a národně-bezpečnostní plánování, strategické ekonomické plánování a přípravu; podporu soukromého sektoru a kooperaci; geopolitické plánování - zvláště se to týká zemí OPEC a oblastí, jejichž ekonomiky jsou velmi závislé na vývozu ropy a ceně ropy; mezinárodní spolupráce a bezpečnost mezi jinými.

Já osobně jsem připraven vypomáhat Kongresu jakýmkoli možným způsobem, aby bylo usnadněno využívání těchto nových energetických zdrojů. Jelikož se tímto a podobnými záležitostmi zabývám již více než 10 let, mohu doporučit řadu jedinců, kteří mohou být předvoláni k poskytnutí svědectví ohledně těchto technologií, stejně tak jako lidi, kteří mají informace o méně známých projektech se zvláštním přístupem uvnitř skrytých vládních operací, které se zabývají těmito tématy. Když budeme čelit těmto výzvám s odvahou a moudrostí společně, můžeme zabezpečit našim dětem nový a udržitelný svět, zbavený chudoby a ničení prostředí. Zvládneme tuto výzvu, protože musíme.

Dr. Steven M. Greer

http://www.theorionproject.org/en/newenergy_greer.html

Preklad: Ladislav Zelinka, 6. 1. 2011

Zdroj: Exopolitika.cz


Súvisiace:

Orion Project: Jak je potlačován výzkum čistých energií
http://www.cez-okno.net/clanok/volna-energia/orion-project-jak-je-potlac...

január 22, 2011 19:18 popoludní
 • krát komentár

8 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Radek
  Radekjanuár 22, 2011 22:19 popoludní

  Komentár: 

  Zustava ve me smesice zlosti a zalu. Dokazu pochopit, ze nove zdroje energie spolu nesou potrebu zodpovednosti a oteviraji velka rizika, ale necinnost je trestuhodna.
  Citite tu frustraci, kdyz si predstavite, ze kazdy den investujete vetsinu casu, energie, potencialu do udrzeni systemu, ktery je postaveny na hodnotach, o ktere nemate zajem. Kde tezko hledate hodinu casu, kterou byste mohli venovat skutecne tomu, co vas zajima. A pri malem mnozstvi casu a zbytku energie, ktery vam na konci dne zustane mate sanci realizovat jen nepatrnou cast veci, ke kterym mate potencial. Vetsinu potencialu venujete na zajisteni samozrejmych veci (jidlo, bydleni).
  ... a pritom mozna po cely nas zivot pouzivame vidle a motyky, zatimco hranice poznani je daleko za traktory.
  Nejsme pripraveni? Narodni bezpecnost? ... co je to za nesmysl ?

 2. Obrázok používateľa mikeborecek
  mikeborecekjanuár 23, 2011 09:33 dopoludnia

  Komentár: 

  Suhlasim s tymto komentarom. Je to neskutocne ubohe, vyvolavajuce pocit bezmocnosti a zbytocnosti vacsiny veci, ktore cez den vykonavame...

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 23, 2011 11:06 dopoludnia

  Komentár: 

  neda mi..ano a predovsetkym tie tuna menovane''zvlastne zaujmy''- zaujmy Ameriky?..a sme zase v tom bode..co na to Amerika?!..akoby ine staty a ostatok sveta neexistovali...tyka sa to aj inych oblasti..ja to vidim tak,ze bude treba skutocne zrusit peniaze,aby stale podaktori nevyskakovali! Dobry den!

 4. Obrázok používateľa Ajki
  Ajkijanuár 23, 2011 20:14 popoludní

  Komentár: 

  Bez ropy sme stratený,všetko kam sa pozriete je vyrobené z ropy a ked nie tak na výrobu onoho výrobku je použitá ropa,len na jednu gumu na aute sa použije 30 litrov ropy atď atď..doporučujem dokument COLLAPSE!!!

 5. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 25, 2011 16:38 popoludní

  Komentár: 

  kto je pan geer? podla mna clovek s velmi rozporuplnym a nam neznamym poslanim. hovori o sebe, ze je lekar a na druhej strane, ze si musi drzat ochranku. to si plati z toho lekarskeho platu?
  tak mi napada jedna konspirativna myslienka. ked je taky neohrozitelny - kto skutocne za nim stoji? Nie su to tie monopoly na vyrobu a prenos energie? nei je to nahodou tak, ze "zlodej krici chytte zlodeja"? Ved kade chodi tade vyzyva, aby sa mu prihlasili ludia, ktori vedia vyuzit volnu energiu. a vsetci takito su vraj skor ci neskor prenasledovani. prihlas sa a my ta dame na poriadok.
  CO JE PRAVDA?

 6. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 26, 2011 23:00 popoludní

  Komentár: 

  je to podvodnik ...

 7. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 01, 2011 12:57 popoludní

  Komentár: 

  No pravda bude asi někde u prostřed.). Ale Greer bude určitě slyšný člověk, proto že sám je stále vystaven pronásledování a posměchu, ale né jen on, ale i jeho rodina. Když někdo vědomě ohrožuje svojí rodinu tak už k tomu musí mít sakra důvod! A hlavně lékař který si jistě příjde k slušným penězům v USA nemá zapotřebý se takto zviditelnit a zahazovat kariéru. Jen můj osobní názor. A myslím že Greer se i vzdal kariéry lékaře aby se mohl plně věnovat svému projektu... Pravdu musíme hledat uvnitř sebe!!!

 8. Obrázok používateľa Raxor
  Raxormarec 07, 2012 00:45 dopoludnia

  Komentár: 

  Jsem stejného názoru. Krom toho když jsem viděl videozáznam jeho přednosu na exopolitickém summitu, tak mi jeho řeč těla říkala, že je to člověk který se cítí velmi dobře obklopený posluchači.
  Velmi dobře se to poslouchalo - je to až moc dobré aby všechno co říká byla pravda (kontakty, ohrožení, setkání, nabídky...). Krom toho já bych ty 2 miliardy vzal - stačilo by investora obelhát a použít je ke správnému účelu a nebo bych se alespoň blíže dostal blíže k nepříteli. Ale pan Greer ne - vždyť se to tak dobře poslouchá... :-D a nikdo mu nemůže dokázat že se tak skutečně stalo nebo nestalo.

  Opravdu se zde naskýtá otázka jak by jste chtěli chytit jako energo magnáti někoho kdo tuší nebo ví jak je nebo může být volná energie potlačována.
  Takový podstrčený člověk je nejlepší řešení jak téměř 100% pokrýt vše.

  Nicméně i varianta dalšího magora co se snaží těžit na popularitě (ať už psychicky nebo finančně) je také reálná.

  Pan Greer by mě mohl přesvědčit jen kdyby exkluzivně ukázal jednu stránku nějakého tajného dokumentu (klidně i mimo téma UFO a Free energy) u kterého by se opravdu ověřila jeho pravost - např. reakcí vlády vedoucí k jeho zatčení. To by pak byl i krásným mučedníkem. :)

 

 

Top