Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zelená cesta

Ako sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života na planéte Zem? Je vôbec možné aby ľudská civilizácia pretrvala na tejto planéte do konca existencie života našej najbližšej hviezdy Slnka? Čo vlastne trvalo udržateľný spôsob života predstavuje pre človeka? Je to spôsob akým organizuje, využíva, pretvára planétu Zem? Človek ako druh sa nachádza na vrchole evolúcie, patrí mu miesto na vrchole pyramídy, ostatné organizmy či už zvieratá alebo rastliny nedosahujú taký stupeň psychického vedomia a motorických vlastností. Môže človek vďaka svojim vlastnostiam, ktoré mu nadelila evolúcia dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života, ale aj jeho dlhodobý rozvoj?

Ako lovci a zberači ľudia prežili na Zemi viac než dva milióny rokov. Ako poľnohospodári takmer 12 tisíc rokov a doba priemyselnej výroby trvá len 300 rokov. V každej z týchto dôb počas života sa človek snažil o jediný ciel, a to získať dostatok potrebnej energie k životu zo zdrojov ktoré mu poskytovala príroda. Čím šetrnejšie a primitívnejšie vedome riadil spôsob obstarávania energie, tým dlhšie dokázal udržať vtedajší spôsob života. Ale doba a vývoj ide neustále dopredu a zmeny vyvolané buď zvýšením inteligencie alebo určitej zmeny prostredia viedli človeka k posunu v riadení, využívaní a pretváraní tohto sveta. Od obyčajných lovcov a zberačov žijúcich podľa zákonov prírody, cez poľnohospodárov žijúcich z energie rastlín až po urbanistov žijúcich zo zásob z hlbín Zeme sa len menil spôsob a miera akou človek dokázal využiť na Zemi dostupnú energiu pochádzajúcu zo Slnka. Slnko je náš primárny zdroj k životu a svojím životom ohraničuje dobu dokedy bude na Zemi možný trvalo udržateľný spôsob života a je len na nás ako ho využívame.

Už dávne prírodné národy verili, že dúha je nekonečný zdroj energie. Aj keď o tom nevedeli, že tie farby na oblohe sú rozloženým slnečným lúčom, v podstate mali svoju pravdu, lebo elektromagnetické žiarenie, ktoré Slnko na našu planétu posiela je skutočne náš nevyčerpateľný zdroj, ktorý ak dokážeme správne využiť dosiahneme počas jeho existencie trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života na planéte Zem. V Súčasnosti v najväčšej miere využívame energiu Slnka, uskladnenú v podobe fosílnych palív ako ropa či uhlie. Ako dlho to bude ešte možné? Odhady hovoria, že ropa pri súčasnom objeme ťažby vydrží ešte 40 rokov. A čo bude potom? Začneme páliť ostávajúce uhlie a zemný plyn? A čo ďalej, kde sa ľudstvo skryje pred zmenami v atmosfére. Čo sa stane, s podmienkami na povrchu, ak sa z útrob zemskej kôry všetok uskladnený uhlík dostane späť do atmosféry? Prírode trvalo stovky miliónov rokov dostať ho z atmosféry a vytvoriť podmienky pre človeka a ostatné formy života. Je paradox že človek, aj keď rozmýšľa ako žiadny iný tvor na planéte je schopný zvrátiť snaženie prírody po milióny rokov za dve storočia a tým pomer plynov vo vzduchu vrátiť niekam do doby spred dvesto miliónov rokov. Aká ešte dlhá je cesta, ktorou sa človek vybral keď si vedome zvolí takýto spôsob získavania energie? Človek je vlastníkom mozgu, najvyspelejšieho zariadenia v slnečnej sústave, orgánom ktorého vývoj trval bezmála tri miliardy rokov. Môžeme vďaka inteligencie ktorú máme, ako civilizácia dosiahnuť takú vyspelosť v získavaní energie, že cesta ktorou sa vedome vydáme bude dlhšia ako tá po ktorej kráčame v súčasnosti?

Jednu takú cestu nám bez väčších zmien dláždia fotosyntetizujúce organizmy už vyše tri miliardy rokov. Trvalo udržiavajú svoj spôsob života dobu pre človeka nepredstaviteľnú. Ich tajomstvo spočíva v ovládnutí najvyspelejšej technológii aká doposiaľ na Zemi existuje a tým si zabezpečiť existenciu na Zemi minimálne do doby pokiaľ bude Slnko svietiť. Fotosyntéza zelených organizmov, teda schopnosť premeny červenej a modrej zo svetla dúhy na chemickú energiu a ďalej na zdroj energie pre seba a ostatné organizmy vrátane človeka a ich schopnosť dodávať kyslík i spotrebovávať z atmosféry oxid uhličitý a teda udržiavať rovnováhu medzi plynmi v atmosfére je zelená cesta, ktorou keď sa naša civilizácia vydá dosiahne trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života nie len pre seba ale aj pre ostatné formy života na modrej planéty. V našom svete je mnoho zelenej, mnoho rastlín ktoré dokážu premieňať svetelnú energiu v náš prospech, ale je taká poľnohospodárska rastlina ktorej potenciál by sme mohli využiť v energetike, stavebníctve, strojárstve, potravinárskom, chemickom, papierenskom, farmaceutickom a v rôznych ďalších priemyselných odvetviach? Existuje rastlina, ktorá by dokázala časom nahradiť fosílne palivá, uplatniť sa v priemysle, ozdraviť ovzdušie a zabezpečiť vyrovnaný kolobeh plynov v atmosfére a v neposlednom rade byť prínosná pre ekológiu planéty? Existuje rastlina, ktorú ak človek vďaka svojej inteligencie ovládne do takej miery, že si zabezpečí trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života?

Existuje. V našej reči sa nazýva Konopa siata. Zelená rastlina, ktorá odštartovala neolitickú revolúciu a posunula človeka do novej éry života. Pre rozvíjajúce sa staroveké civilizácie jej využitie a zdroje ktoré poskytovala boli také neuveriteľné, že ju pokladali za dar od bohov. Ak je boh vesmír a jeho tvorba je evolúcia, tak človek na vrchole medzi živočíchmi a konope na vrchole medzi rastlinami sú najbližší spojenci, ktorých vzájomná spolupráca zabezpečuje trvalý spôsob života. Dávne ľudské civilizácie tejto planéty, aj keď si to neuvedomovali žili podľa pravidiel a zákonov prírody, ktoré im počas rozvoja života medzi nebom a zemou určil vesmír. Energia ako základ všetkého bez väčších výkyvoch prúdila v prirodzene uzavretom rovnovážnom kruhu, ktorému sa človek na vzdory prebiehajúcich prírodných procesov chcel čo najviac prispôsobiť. Ako najlepšie možné spojenie k získavaniu energie v rámci rozdielnych organizmov na Zemi sa ukázalo spojenie ľudskej inteligencie s vlastnosťami konope. Vďaka tejto symbióze ľudská civilizácia a jednotlivé jej spoločnosti dosiahli takého rozvoja kultúry a inteligencii, že počas svojej existencie tisíce rokov v súlade s prírodou a rešpektom k prírodným silám, vybudovali organizované spoločnosti, ktorých veľkoleposť a rôznorodosť nemá v súčasnosti obdoby. Veľkosť, vynaliezavosť, bohatstvo, kultúra, súdržnosť, teda celková vyspelosť národa závisela od prírodných podmienok, ktorým sa ľudia snažili čo najlepšie prispôsobiť a od inteligencie človeka čo najefektívnejšie využiť zázračnú schopnosť konopy. Schopnosť, premeniť slnečnú energiu na energiu chemickú a ňou spojiť uhlík, vodík, kyslík do pevnej hmoty – zdroja, ktorý energiu pre potreby ľudí na Zemi sprostredkúva priamo zo Slnka.

Úroveň inteligencie odrážala dostupné možnosti a účel kvalitatívneho a kvantitatívneho využitia energetického potenciálu konope, ktoré sa počas histórie menilo. Ako jedna z najhodnotnejších potravín s kompletným obsahom esenciálnych kyselín slúžila prvým poľnohospodárom ako stály zdroj potravy. Keď už boli všetky semená zjedené, ľudia prišli nato, že zdanlivo bezcennú stonku dokážu premeniť na jedno z najodolnejších a najkvalitnejších prírodných vlákien. Fajčenie samičích kvetov, ich obsah psychoaktívnych látok spôsoboval že sa náboženstvo uberalo do abstraktných výšin a naberalo rôznorodé formy. Korienky a listy sa používali v lekárstve a celkovo konopa mala v staroveku povesť ako liečivá rastlina. Lisovaný olej sa používal ako výživná prísada do jedál. Využitá bola každá jedna časť rastliny, pre človeka v tých dobách bola konope niečí viac ako výnimočným. Jednoduchosť s akou sa pestovala a úžitok aký z nej plynul bol ohromujúci, človek si ani neuvedomoval akým je jej pestovanie prínosom pre pôdu, udržanie pomeru plynov v atmosfére a rovnováhy prúdiacej energie zo Slnka. Nepestoval ju pre slávu, alebo bohatstvo, ale preto aby ľahšie prežil. A v rámci zachovania spôsobu života dosiahol, možno nevedomky, najvyšší možný stupeň spolupráce medzi človekom a rastlinou. Vedome zasiata rastlina konope spustila z časti človekom riadený proces fotosyntézy, priebehom ktorej sa slnečná energia v reálnom čase premieňala na energiu uskladnenú v rastlinných zdrojoch dostupných pre človeka. Riadenou fotosyntézou udržal optimálny pomer plynov v atmosfére a kolobeh energie zo Slnka plynul vo vyrovnanom uzavretom kruhu neprestajne. Na jednej strane človeka a mozog a na druhej fotosyntetizujúca konopa ako zdroj energie. Mozog a fotosyntéza. Dokáže ľudský mozog riadiť proces fotosyntézy? A keď áno, dosiahne také podmienky v ktorých je možné udržať spôsob a rozvoj života?

Ľudstvo dnes vládne mnohým technológiám od zariadení, ktoré všetko zničia až po nanobotov, ktorý opravia ktorýkoľvek orgán v ľudskom tele. Je zvláštne, že všetko čo človek počas svojej existencie na tejto planéte dosiahol, každý jeden vynález ktorý stvoril, každú jednu knihu čo napísal, každý jeden skutok čo vykonal sa mu podarilo v prírodných podmienkach, ktoré zelené organizmy procesom fotosyntézy formovali milióny rokov. Spôsob akým si v súčasnosti zaobstarávame energiu spôsobuje klimatické zmeny vyvolané zmenou pomeru plynov atmosfére, hlavne kyslíka a uhlíka. Už to nie je tá spolupráca človeka a rastliny na zemskom povrchu v zavretom kolobehu energii zo Slnka. Človek namiesto ťažšej cesty získavania energie procesom riadenej fotosyntézy, ktorej trvanie má začiatok, ale koniec je v nedohľadne, si zvolil vedome cestu, ktorá z dlhodobého hľadiska je proti vývoju mozgu, nemá začiatok, len koniec je na blízku. Ako je možné že inteligencia ktorou disponuje mozog, nezabránila ľudstvu vydať sa čiernou cesto fosílnych palív? Je ešte čas na zmenu, prejsť z čiernej cesty na zelenú? Ľudskú civilizáciu tvorí mnoho kultúr i rás rozdelených do mnohých štátov, ktorých spojenie v pestovaní konope by uzdravilo Zem. Je možné všetky štáty nášho sveta presvedčiť aby sa vzdali energie zo Zeme a začali získavať energiu riadenou fotosyntézou? Zelená cesta musí niekde začať, aby po nej mohli pokračovať aj ostatný. Má Slovensko v srdci Európy prírodný potenciál umožňujúci vrátiť konopu siatu do života po boku človeka?

Slovensko sa nachádza v miernom klimatickom pásme, kde sa stretáva kontinentálne a oceánske podnebie, sú tu vynikajúce pôdy a klimatické podmienky na pestovanie tejto rastliny. V minulosti sa na Slovenku pestovala konope takmer všade, zaberala dvadsať tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, v každej záhrade naše staré mami mali svoje políčko vyhradené pre túto rastlinu a využívali ju na rôzne účely, od tkania povrazov až po liečenie zdravotných problémov. V čom je táto rastlina taká výnimočná? Vlastnosti konope siatej a široké spektrum jej využitia je rozsiahlejšie ako si dokážeme predstaviť. Výskumy anglických vedcov hovoria že z konope siatej je možné vyrobiť viac ako 25.000 výrobkov.

Slovensko je malá krajina bez prírodných energetických zdrojov, s dostatkom kvalitnej pôdy a pracovnej sily. Len oblasť Juhoslovenskej kotliny, kde je asi najväčšia nezamestnanosť v rámci Slovenska, je množstvo plochy kde by sa mohli aj keď len sezónne týčiť štvormetrové rastliny konopy siatej, ktorej spracovanie by dalo prácu množstvu ľudí, ale nie len tam, ale všade kde je kúsok pôdy je najlepšie pestovať konope. Z konope dokážeme postaviť dom, natankovať kombajn, vyrobiť papier, mydlo, kozmetiku, odev, sáčok, olej, farbu, plast a toto je len zlomok čo dokáže. Stačí keď nahradí výrobky z dreva a ropy a Slovensko sa stane v sebestačnosti akási veľmoc v srdci Európy. Ako dosiahnuť aby poľnohospodári v republike pestovali túto plodinu vo veľkom? Najdôležitejšie je presviedčanie zo strany politikov a prísun pozitívnych informácií zo strany médií. Ďalej zabezpečenie zdrojov, čo sa týka strojov, zariadení a priestorov. A nakoniec už len stačí zasadiť semiačko a a tým spustiť riadenú fotosyntézu ako prirodzený proces vo výmeny energii v uzavretom kruhu jej prúdenia. Možno sa to zdá ťažké, ale človek v odhodlaní čo si zaumieni tak aj docieli. Už je čas aby ľudia zistili že sa dá žiť aj inak. Človek ako súčasť prírody je len malý článok v uzavretom kolobehu prúdiacej energie vesmíru a len vyrovnaný kolobeh výmeny energie zabezpečí trvalo udržateľný spôsob a rozvoj života. Možnosti k dosiahnutiu tohto ciele máme a je len na nás ako s nimi naložíme. Treba si uvedomiť, že ľudstvo na planéte Zem má šancu, potenciál a nádej do ďalekej budúcnosti stať sa právoplatným členom vesmírneho spoločenstva, členom, ktorého život sa vydal zelenou cestou.

Bc. Michal Jóža

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Ropa alebo konopa?
http://www.cez-okno.net/clanok/prislo-mailom/ropa-alebo-konopa

The Union: The Business Behind Getting High (CZ titulky)
http://www.cez-okno.net/clanok/pozri/the-union-the-business-behind-getti...


Autori: 
marec 23, 2011 14:15 popoludní

 

 

Top