Obrázok používateľa CEZ OKNO
Alžbeta Báthoryová – čarodejnica, ktorá mohla z väznice utiecť

V počiatkoch vyšetrovania o Alžbete Báthoryovej ma na správny smer nasmerovali informácie o poľskom kráľovi Štefanovi Báthorym – ktorý v Poľsku hostil kúzelníkov a alchymistov z Anglicka, rovnako ako aj zmienka v článku v „Novom Čase“ o stole so šiestimi kamennými stoličkami, ktoré sa majú nachádzať v podzemných tuneloch Čachtíc. Obraz Alžbety Báthoryovej sa v mojom vyšetrovaní ukazuje byť odlišným od oficiálnej verzie. Alžbeta – o čom sa historici zdráhajú hovoriť alebo túto skutočnosť zľahčujú – bola ženou, ktorá sa venovala čiernej mágii, inými slovami, bola nielen vrahyňou, ale aj čarodejnicou.


Stopy rozptýlené v rôznych knihách a povestiach naznačujú, že v dobe v ktorej žila, existovalo nejaké tajné okultné bratstvo, ktoré zahŕňalo šľachticov, ktorí sa venovali čiernej mágii, a zabíjali ľudí nielen z čistej krutosti, ale aj pre magické účely. Stopy naznačujú, že toto bratstvo zahŕňalo šľachticov na Slovensku, v Česku, Poľsku a v Rakúsku (a pravdepodobne tiež v Sedmohradsku).

Alžbeta, venujúc sa čiernej mágii a zabíjaniu dievčat, robila to isté ako jej ďalšia príbuzná Anna Rosina Listhiusová (?-1643). Obe boli zapojené do čiernej mágie, zabíjali svojich poddaných a vyznali sa v miešaní rozmanitých jedov.


Alžbeta Bátoryová (Zdroj: Wikipédia)

Obe ženy podľa môjho názoru mohli byť aj posadnuté, o čom svedčí to, ako niečo strašilo kone v blízkosti budovy, kde Alžbeta vraždila svoje obete na Weihburgstrasse vo Viedni. O tom, že diabol bol v jej paláci, boli presvedčení aj mnísi v priľahlom kláštore, ktorí sa márne sťažovali cisárovi na hrôzostrašné udalosti.

Štefan Báthory, strýko Alžbety, poľský kráľ – pozval do Poľska a hostil anglických čarodejníkov v osobe Johna Dee a Eduarda Kelleya, ktorí mu ukazovali svoje magické schopnosti, potom zase šli na pozvanie cisára Rudolfa II. do Prahy. Cisár Rudolf II., rovnako ako Alžbeta Báthoryová a jej príbuzná – Anna Rosina Listhiusová, sa zaujímal o mágiu a alchýmiu.

Česká šľachtičná, Markéta Borotinová – ktorá si chcela tak ako Bátoryčka zachovať svoju mladosť, tiež si mala užívať kúpeľov v krvi čistých panien. Mali ju k tomu presvedčiť alchymisti, ktorí sa zaoberali čiernou mágiou. O dve storočia neskôr aj na českom hrade Vranov mali vraždiť ľudí pre okultné účely – čo sa zachovalo v povestiach a záhadných javoch na tomto mieste.

V rámci vyšetrovania, ktoré som vykonal, ma mnoho náznakov upozornilo na skutočnosť, že Alžbeta pravdepodobne z väzenia utiekla, a informácia, že zomrela štyri roky po uväznení, je dezinformácia šľachticov, ktorí jej podľa mňa pomohli v úteku. Bohužiaľ, vyzerá, že aj Juraj Turzo prispel k jej úniku.

Turzo, ktorý bol spojený s Bátoryčkinou rodinou, nebol dobrým sudcom pre vyšetrovanie jej prípadu. Juraj Turzo bol strýkom Stanislavovi III. Turzo, ktorému ponúkol za manželku práve Annu Rosinu Listhiusovú, nazývanú tiež „slovenskou kráľovnou čarodejníc“, ktorá mala byť tiež príbuznou Alžbety.


Juraj Turzo (Zdroj: Wikipédia)

Nikto iný, než Stanislav III. Turzo, poslal potom svojmu strýkovi Jurajovi Turzovi podrobný popis smrti Alžbety Báthory – pri smrti ktorej ani nebol. Jednoducho v pozadí celého tohto prípadu je jedno veľké rodinkárstvo. A kto lepšie zahalí falošnú smrť pred spravodlivosťou, ako rodina a príbuzní?

Anna Rosina Listhiusová, tak ako Bátoryčka, zabíjala ľudí na svojich majetkoch, aj v kaštieli v Hlohovci. Preto je tiež veľmi pravdepodobné, že sa zúčastnila na čiernych obradoch aj spolu s Alžbetou, ktorá podľa niektorých vyšetrovateľov, bola jej príbuznou. Kaštieľ v Hlohovci, kde mali miesto okultistické vraždy, bol majetkom Rosiny tak ako aj hrad Tematín – ktorý je len 10 km od Čachtíc... Čo sa týka jej majetku na Šintave, aj tam ju navštevovali veľmi podozrivé osoby, ktorých ľudia priamo spájali s čarodejníctvom.

K tomu je ešte dobré vedieť, že šesť rokov pred súdom Alžbety Báthory, bol Juraj Turzo požiadaný cez umierajúceho manžela Alžbety Báthory – Františka Nádašdyho – aby chránil jeho rodinu. Keď už sa prípady vrážd, ktoré konala Alžbeta, nedali dlhší čas udržať v tichosti, práve Juraj Turzo sa tajne stretol s Bátoryčkinými zaťmi. S jedným z nich, Mikulášom Zrinským, bol v priamom rodinnom vzťahu. O čom sa v skutočnosti rozprávali – ostáva tajomstvom.

Kým vládol Rudolf II., o zločiny Alžbety nemal záujem. Ale keď začal vládnuť Matej II., chcel, aby za svoje zločiny mala prísny súd, vrátane možného trestu smrti.

Juraj Turzo Alžbetu pred rizikom takého trestu potichu chránil, čo bolo v tej dobe obvyklou vecou. Na jednej strane sa snažil Matejovi II. oficiálne neoponovať, a na strane druhej Alžbetu tajne ochraňoval. Podľa mňa aj patril do skupiny tých, ktorí boli do rodinných a okultných vzťahov zapojení, takže potichu a prefíkaným spôsobom jej pomáhali uniknúť pred spravodlivosťou Mateja II.

Anna Rosina Listhiusová, slovenská kráľovná čarodejníc sa dobre vyznala v miešaní jedov a byliniek. Takisto Alžbeta mala sa vyznať v rozmanitých magických odvaroch a jedoch. Niektorí autori píšu, že Anna Rosina Listhiusová navštívila Alžbetu, keď tá už bola vo väzení na Čachtickom hrade. Mám podozrenie, že Listhiusová jej mohla doniesť nejaký odvar, po ktorého vypití Alžbeta zdanlivo zomrela.

Možno jej pomohli v úteku, lebo sa báli, že Alžbeta prezradí členov okultnej skupiny, v ktorej bola (spomeňme si na šesť kamenných stoličiek pri okultnom stole, ktorý má byť v podzemí Čachtíc, a o ktorom hovoria staré záznamy...). Možno ju zachránili len preto, že táto partia ju jednoducho chcela chrániť, aj ako člena rodiny a týmto spôsobom všetci držali spolu. Počas štyroch rokov väzenia, Alžbeta vôbec svoje skutky neľutovala, a stále sa dožadovala slobody.


Čachtický hrad (Foto: LMih, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, Zdroj: Wikipédia)

Existuje možnosť, že keď sa Alžbeta po vypití jedu zobudila zo stavu zdanlivej smrti, namiesto jej mŕtvoly títo okultisti uložili do hrobu iné telo, a Alžbeta tajne utiekla z hradu v Čachticach. Keď vymenené telo zhnilo, po niekoľkých mesiacoch bolo pochované pod kostolom v dedine. Čo sa týka tajnej záchrany Alžbety, pravdepodobne neskôr utiekla do Sedmohradska-Transylvánie, kam sila Mateja II. nesiahala.

Keď vyšli najavo aj vraždy Anny Rosiny Listhiusovej, tiež záhadným spôsobom unikla smrti, a majetok, o ktorý podľa súdu mala prísť, nikdy nebol zabratý. To celkom dobre ukazuje, ako boli títo okultisti chránení.

Najbližšie Bátoryčkine pomocníčky upálili ako čarodejnice, keď ich živé hodili na hranicu do ohňa. Aj Fickovi sťali hlavu a jeho telo hodili na hranicu. Mali smrť nielen ako vrahovia, ale aj ako okultisti-černokňažníci.

Keď bola po 300 rokoch hrobka pod kostolom v Čachticiach otvorená, ani rakva, ba ani telo Alžbety Bátoryovej, sa nenašlo.

Podľa môjho názoru je potrebné:

・ preskúmať, či je v suteréne čachtického kostola nejaký tajný tunel, ktorý vedie von, a ktorým niekto mohol vyniesť rakvu, v ktorej malo byť iné telo – napríklad kvôli zakrytiu stôp toho podvodu. Čiže skontrolovať, či sú v suteréne čachtického kostola nejaké tajné priestory, ktoré ešte neboli otvorené

・ skúmať pozostatky dievčat, ktoré boli zabité prostredníctvom, alebo priamo Alžbetou Báthoryovou, skontrolovať kosti, aký majú druh rezných rán, alebo aké rezné stopy sa na nich opakujú, a či zodpovedajú vraždám a ranám charakteristickým pre magické kulty a podobne

・ nájsť stôl z roku 1618, a zistiť, kto ďalší sedel na šiestich kamenných stoličkách

・ viem, že v Rakúsku existovala okultná lóža, ktorej členovia sami seba nazývali „Nephilimovia“ – to je názov biblických obrov spájaných aj s čiernou mágiou. Bolo by potrebné skontrolovať, či aj Alžbeta Báthory k nim patrila, a ak nie, ku ktorej lóži patrila

・ tiež možno nie je náhoda to, že neskôr aj Hitler vo Viedni spolupracoval s rakúskymi okultistami, od ktorých získal silu a inšpirácie pre svoju posadnutosť

Toto všetko, a ešte viac iných vecí naznačuje, že v tamtom období existovala celá sieť rodinných a okultných vzťahov, ktoré nielen vraždy ututlávali, ale ktorí aj vraždili a ktorí mohli pomôcť Bátoryčke v úteku. Ešte veľa otázok čaká na odpovede, ale zapojenie mnohých šľachticov tej doby do mágie a okultizmu – o čom si ešte povieme neskôr – vysvetľuje, prečo rozsudok nad Bátoryčkou a Annou Rosinou bol taký mierny...

Mám podozrenie, že aj dnes niekto môže tajne vstúpiť do hrobky pod kostolom v Čachticiach, pretože v roku 2015 vo vzduchovode z hrobky ležala v blízkosti rakiev ľudská lebka, ktorú som odfotil – a teraz v októbri 2016 už tam nebola. Nemohla zmiznúť sama, niekto v tamtých oficiálne uzavretých priestoroch mohol byť...


Ventilačný otvor pod kostolom v Čachticiach – záhadné zmeny (Foto: Autor)
›› VEĽKÉ FOTO

Útržky informácií, o ktoré som sa vo vyšetrovaní oprel, pochádzajú z týchto článkov a kníh:

https://www.cas.sk/clanok/295439/nadsenci-odkryvaju-labyrint-v-cachticia...
http://strefatajemnic.onet.pl/extra/polska-stolica-czarnej-magii/6lrxs
Josef Pavel, Naďa Moyzesová: “Velká kniha pověstí z našich hradů a zámků”
Doc. PhDr, Jaromír Slušný: “Najväčšie slovenské záhady”

Úvodný obrázok: Erb Alžbety Bátoryovej (Zdroj: Wikipédia)

-pokračovanie-

Krzysztof Dreczkowski

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Čarodejníctvo
http://www.cez-okno.net/rubrika/carodejnictvo

Kontroverzne
http://www.cez-okno.net/rubrika/kontroverzne


december 03, 2017 19:00 popoludní

 

 

Top