Obrázok používateľa CEZ OKNO
2012 - ďalší podvod od Anunnaki

Veľa vecí na tejto planéte nepochádza z tohto sveta. Existuje presvedčenie, že astrológiu ľudia vytvorili pozorovaním hviezd a pohybu nebeských telies nočnej oblohy. Iní zas veria, že jednotlivé jazyky sa vyvinuli postupne v priebehu mnohých rokov používania, za pomoci záznamov vo forme obrázkov a symbolov. V skutočnosti ale väčšina toho, čo ľudia považujú za vedomosti, pochádza od mimozemšťanov, a tieto „vedomosti“ nie sú na planéte rozdelené rovnomerne.

Ľudia počítajú čas na zemi už veľmi dlho. Rozmieňajú ho na roky, úseky v roku, ročné obdobia, dni, časti dňa. Mnohí si myslia, že kalendáre boli vytvorené na sledovanie plynutia času. Medzi tie súčasné patria: gregoriánsky, čínsky, moslimský, aztécky atď. Každý z nich počíta čas inak. Niektoré sledujú pohyb Mesiaca, druhé zaznamenávajú pohyb Zeme, zatiaľ, čo iné si všímajú pohyby Slnka. V zásade ale všetky merajú aktivitu nebeských telies, vrátane obehu a rotácie Zeme.

Zavedenie kalendárov bolo jedným z mnohých dramatických vplyvov na ľudskú kultúru. Pojem kalendára bol zavedený mimozemskou vládnou elitou, ktorá sa mieša do ľudských záležitostí už veľmi, veľmi dlho. Nie sú to ľudia. Vnášajú ľuďom do myslí predstavy o uskutočnení rôznych vecí, ktoré sa javia ako užitočné pre kultúrny a technologický pokrok. Hoci kalendáre sú pre ľudí veľmi užitočné, ich koncept ako aj iné, ľudskej mysli vtlačené predstavy, majú strašné a zákerné dôsledky.

Z mnohých zachovalých, sa práve Aztécky/Mayský kalendár teší, pre jeho náboženský charakter, veľkej pozornosti, mnohí ho pokladajú za indikátor konca času v roku 2012. S blížiacim sa rokom 2012 si hrozba strašného konca získava čoraz viac pozornosti. Šíria sa rôzne knihy, filmy, články a predpovedajú očakávané udalosti. Mnohí si spájajú koniec času s koncom sveta.

Ako som už dávnejšie napísala, Aztécky/Mayský kalendár je klam, pôvodom od Aunnaki Elity, ktorí prišli z vlastnej budúcnosti do minulosti a na Zemi nechali časť svojich druhov, kde sa títo „Zanechaní“ (Remnants), v očakávaní návratu Elity, ktorá by opätovne naštartovala čas, snažia prežiť ako sa dá.

Aztécko-Mayský kalendár, vytvorený Anunnaki Elitou, ústi do mylnej predstavy, že rok 2012 by mohol znamenať koniec tejto planéty. Pred tisícročím, keď bol tento kalendár vymyslený, Anunnaki Elita počítala s možnosťou vrátiť sa na Zem, do svojej minulosti, a pred rokom 2012 znovunastaviť (resetovať) Atu-waa. V tomto však neuspeli a čas im už vypršal, pretože Atu-waa bolo možné obnoviť len do konca roku 2008.

Predpoveď o 2012 a konci sveta je nielen chybná, je to zároveň krutý a zámerný podvod. Náš svet sa v roku 2012 neskončí, napriek všetkej tej strach šíriacej propagande, vykonávanej na príkaz vládnucej svetovej pozemskej Elity. Veľa nevinných ľudí, oklamaných vládnucou Elitou, sa stalo poštárom tejto správy. Kalendárová hrozba o roku 2012 sa podobá panike z pádu dvojičiek v New Yorku a hororu nukleárneho nešťastia, všetko na podnet a pod dohľadom svetovej Elity. Všetky tieto tri záležitosti boli zosnované, uvalené na ľudí a rozšírené po celej Zemi. Mystifikácia o 2012, je, očividne dlhšie trvajúci podvod než nukleárne hrozby a teroristický útok na WTC.

Súvislosť o 2012 má samozrejme veľa spoločného s výzvou na záchranu planéty pred hrozbou globálneho otepľovania, pre ktorú boli, okrem iného, prijaté zákony o zákaze používania obyčajných žiaroviek, bolo ustanovené obchodovanie s uhlíkovými emisiami a vynútené používanie benzínu s prímesou etanolu. Myšlienky zeleného hnutia vzišli z dobrého zámeru, ale Elita sa rozhodla prevziať dohľad nad „záchranou planéty“ a účelne túto tému využiť ako mocný nástroj Celosvetovej Nadvlády. 2012, WTC a podvod o globálnom otepľovaní to sú tri „zbrane“ Anunnaki vytvorené proti ľuďom.

Ako som raz napísala, svetu už veľa času nezostáva, ale koniec nepríde v roku 2012! Aj keď fyzický svet v roku 2012 nepohasne, vládnúca elita bude aj naďalej strašiť ľudí zavádzajúcimi faktami. V niekoľkých nasledujúcich rokoch dôjde k značnému zhoršeniu, prídu ničivé búrky zemetrasenia, záplavy, suchá, vlny horúčav atď., mnohé z nich umelo vyvolané, aby vzbudzovali strach z blížiacej s pohromy 2012. Je zaujímavé, že rokom 2012 budú vedomia mnohých zemských stvorení (bez ohľadu na ich telesnú schránku) už evakuované alebo premiestnené zo svojho fyzického tela. Na ich miesta prídu náhradné vedomia, prevažne z nového prameňa umelého vedomia, vyhovujúc plánom vládnucej elity pre kontrolu sveta.

Už teraz sa veci veľmi rýchlo menia. Svetová politika prechádza revolučnou zmenou. V mnohých témach sa viaceré hlasy stláčajú do jedného. Akoby sa mysle svetových politických predstaviteľov začali spájať do jednej. V centre tohto vývoja a diania ostáva ešte spor medzi vládnucou elitou o to, koho hlas bude rozhodujúcou silou za Poriadkom Jednotného Sveta. (WWO)

Veľa vecí vo svete vyzerá ako normálny vývoj udalostí. V jednej politickej debate sa prezident USA dvadsiateho storočia dokázateľne vyslovil, že nič v politike sa nedeje náhodou. Inými slovami – veci nie sú vždy tým, čím sa zdajú na prvý pohľad byť. V skutočnosti, vôbec nič na Zemi sa nedeje náhodou. Väčšina rozvoja je založená na starostlivo naplánovaných stratégiách a postupoch.

Internet je vítaný ako úžasný technologický pokrok, no je to, tiež, mocný nástroj vládnucej elity. Používa sa aj na pátranie v súkromí osôb, vo vládnych a náboženských záležitostiach, podnikových špionážach. Ktokoľvek, vrátane agentov vládnucej elity, môže prostredníctvom internetu účinne podporiť alebo zničiť jednotlivcov, skupiny, štáty, národy, alebo celé regióny šírením neúplných správ, či jasných nezmyslov o druhých. Tak sa k dostávame k prevzatiu moci svetovou vládou. Ktokoľvek, akákoľvek skupina, ktorá predstavuje hrozbu pre svetovú elitu, alebo ten kto sa odváži odhaľovať skutočnosť o nej, je vystavený elektronickému sledovaniu, výsmechu, urážkam, ponižovaniu, hrozbám, ohováraniu, osočovaniu, jednoznačným klamstvám a inému nátlaku, s úmyslom umlčať alebo zdiskreditovať ho. Pri nedostatočnej účinnosti internetových taktík, na šírenie lží a falošných dôkazov, s cieľom zdiskreditovať a potrestať jednotlivcov, skupiny, či dokonca národy štátov, ktorí sa odvážia vládnucej elite odporovať, sa použijú vhodnejšie médiá. A ostáva ešte taktika teroru, kde sú odporcovia vystavení fyzickému mučeniu alebo, ak sa uzná za nevyhnutné, aj popravení.

Životné okolnosti ľudstva boli vždy poškvrnené krvou, vrátane ľudských obetí, ktoré Temnota požadovala už od nepamäti. Tak isto aj „bohovia“ z rôznych kultúr sveta si žiadali ľudskú či zvieraciu krv. Rôzne krvilačné túžby sú v ľudstve znova a znova podnecované. Potom aj tí, čo by inak volili cestu mieru sú, použitím tej či onej lži, prinútení zúčastniť sa vraždiaceho besnenia. A vždy sú ešte aj takí, ktorí zabíjajú v mene spravodlivosti, mieru a povinnosti. Tam, kde sa, z rôznych dôvodov, nepoužíva ľudská obeť, často nastúpi zvieracia náhrada.

Ten nekonečný smäd „bohov“ po krvi je neskrotný. Ďalšími a ďalšími glgmi krvi sa snažia uspokojiť svoju túžbu. „Bohovia“ Anunnaki veľmi nespravodlivo udeľujú svoj trest či odmenu na našej planéte. Svojim obľúbencom zabezpečujú kultúrny pokrok, náboženský rozhľad, písmo, zbrane, moc atď, zatiaľ čo ostatní zápasia s primitívnymi nástrojmi a technológiou, obmedzenou výzbrojou, vystavení napospas osudu, keď sa mocní rozhodnú zabrať územie tým od ktorých sa „bohovia“ odvrátili.

Ruka v ruke s fyzickým zabíjaním ide neukojiteľná túžba Temnoty po násilnom správaní medzi ľuďmi aj zvieratami. Temnota nastavila ľudí tak aby sa zúčastňovali na násilnostiach. Mnohí pripisujú násilné správanie, tomu, čo chápu ako inštinkt prežitia. Pod pojmom „inštinkty“ sa v skutočnosti skrýva naprogramované správanie vnesené do biologického organizmu. Tieto „inštinkty“ môžu mať pôvod v genetickom programe, môžu byť prevzaté z okolia, a byť tiež kombináciou uvedených možností.

Hoci väčšina vojen sa vedie z ekonomických dôvodov, existujú aj iné. Vojny pramenia z naprogramovanej túžby ničiť veci a prelievať krv. Anunnaki „bohovia“ sú smädní po krvi. Žiadajú ľudské obete a ľudia sú nútení plniť ich príkazy. Horor nukleárneho nešťastia veľmi nepravdepodobne spustí nejaký nepríčetný politik alebo akýsi národ zlosynov, ako naznačuje súčasná propaganda. Vládnuca elita disponuje takou kontrolou, že podobné prípady neprichádzajú do úvahy. Hoci v poslednom zápase o svetovládu, vedenom najvplyvnejšími mimozemskými skupinami, by mohlo byť nukleárne nešťastie veľmi pravdepodobným scenárom pri rozhodovaní o tom, ktorá skupina Anunnaki „Zanechaných“ bude mať kontrolu nad vládou Jednotného sveta, ktorá tak bude založená na krvilačnosti.

Ako som už viackrát v minulosti napísala, skrytý súboj medzi vládnucou elitou sa odohráva v prvom rade medzi reptiliánskymi skupinami. V podstate ide o alianciu sekulárnych a náboženských Reptiliánov, ktorí budú navzájom bojovať o kontrolu nad svetom. Tento súboj podnecuje aj mocný Vulturitický odpor, a Reptiliáni si uvedomujú, že tú silu netreba brať na ľahkú váhu. Spojený Reptiliánsky front v súčasnosti rozoberá Vulturitickú základňu, využívajúc rôzne prostriedky.

Dve z hlavných síl svetovej kolonizácie za posledné tisícročie boli Britské impérium a Rímsko-katolícke impérium. Existuje aj mnoho iných, nižších mocenských skupín. Veľa starobylých kultúr praktizovalo využívanie krvavých obetí pre „bohov“ alebo ako obetu pre Zem za návrat mieru, sily hojnosti úrody, plodnosti. Starý Zákon často zmieňuje zápalné zvieracie obety, praktiky, ku ktorým mal Ježiš odpor a zdôrazňoval, že z božích chrámov je nutné odstrániť zápach obetného dymu.

Zabíjanie je pevnou súčasťou ľudskej histórie, a ako by sa dalo predpokladať z vrtkavej povahy Anunnaki „bohov“, glorifikuje sa, ak je vykonané z počestných cieľov, zároveň je vnímané ako jednoznačné tabu v prípade nečestných úmyslov.

Jednotlivec, ktorý zabíja z osobných dôvodov je označkovaný ako kriminálnik. Dvanásť členov poroty sa v takomto prípade zhodne na rozsudku trestu bez toho, aby to vyvolalo pachuť pokrytectva. Aj skupina zabijakov môžu byť kriminálnici, ktorí budú za svoje činy potrestaní. Naproti tomu armáda zabijakov bude bojovať s „čestnými“ úmyslami a jednotlivých vojakov, za zabitie nepriateľa, ocenia najvyšším vyznamenaním. Taká armáda nebude vystavená obvineniam zo zločinu – pokiaľ len neprehrá, a v tom prípade zodpovední vojenskí a civilní vodcovia môžu čeliť „spravodlivosti“ za svoje aktivity.

Atentátnik z Lockerbie je pre väčšinu na Západe obyčajný vrah a terorista a predsa, v moslimskom svete, bude pre niektorých skutočným hrdinom. Barón Von Richthofen bol v Prvej svetovej vojne pre Nemcov symbolom odvážneho hrdinu, zatiaľ čo pre Anglo-alianciu, v tej istej vojne, len prefíkaný zločinec.

John Wilkes Booth bol pre niektorých hrdina, ale pre väčšinu zlosyn, za vraždu amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Rovnako to bolo aj v prípade Lee Harvey Osvalda, údajného vraha amerického prezidenta JFK o storočie neskôr. Saddam Hussein bol pre väčšinu na Západe stelesnením zla, a predsa pre mnohých v arabskom svete hrdinom. Keď bol S. Hussein odsúdený a verejne popravený podľa rozhodnutia „oficiálneho“ súdu zastupujúceho víťazov, z mnohých na západe sa stali hrdinovia, za účasť na zabití Husseina, ktorí ale pre mnohých z radov porazených budú vždy len zločincami. Nadšenie a jasot nad verejnou popravou S. Husseina je formou krvilačného prejavu davu, naprogramovaného k tomu, aby prahli po krvi. Rovnaké naprogramovanie sa prejavilo aj počas Francúzskej revolúcie, keď davy burácaním odmenili každé jedno verejné sťatie gilotínou.

Na tomto svete je zabíjanie podporované. V skutočnosti sa svet z krvi teší. Čo iné sa dá aj čakať od sveta, ktorý bol tak dlho v područí krvilačných Anunnaki? Zabíjanie a násilie sa netýka len vojen. Je súčasťou kultúrnych, politických a náboženských skutkov tak ako aj občianskych a vojenských štruktúr. Anunnaki už veľa krát pripravili ľudstvu krutú hru, podnecujúc ich k nesmiernym násilnostiam. Majú radosť, keď sa ľudia navzájom zabíjajú.

Vybudovanie Veľkého čínskeho múru si vyžiadalo mnoho ľudských životov, všetko v mene obrany národa. V kultúre existuje presvedčenie, že ľudská krv a obeta posilňuje a upevňuje. Základný predpoklad tejto viery pramení zo snahy uzmieriť si „bohov“ a Zem samotnú. Preto aj existuje presvedčenie, že Veľký čínsky múr upevňujú a posilňujú všetky tie životy ktoré boli položené pri jeho stavbe. Ako vraví legenda, do tejto stavby boli zamurované mnohé ľudské telá, aby prispeli k jej nepreniknuteľnosti. Povery, podľa ktorých je požadovaná ľudská krv, sú veľmi rozšírené v mnohých kultúrach po svete. Táto predstava pochádza od Anunnaki „bohov“, ktorí zlákali ľudí na vykonávanie ľudských obetí. A nejde len o zhadzovanie panien do sopiek. Mnohé skryté formy vo svete existujú doposiaľ.

Ľudské obete sa v súčasnosti nielenže vykonávajú, sú dokonca bežné, hoci často odeté v kultúrne prijateľnej forme. Zreteľný obraz ľudskej obety nachádzame vo vojnách. Tí šikovnejší isto objavia veľa ďalších foriem.

Prečo ľudia stále vzdávajú hold týmto krvilačným Anunnaki „pseudobohom“? Prečo vždy naletia na Anunnaki podvod? Prečo sa nechajú klamať týmito rafinovanými trikmi? Prečo si spoločnosť stále ctí ľudskú obeť?
Amitakh Stanford, 11. október 2009
Zdroj: Flyingbuffaloes7.net
Preklad: -maeve-
exkluzívne.cez.okno

Ďalšie články autorky nájdete na tejto adrese.

november 27, 2009 19:56 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Vlado V.
  Vlado V.november 28, 2009 20:14 popoludní

  Komentár: 

  Vďaka za článok, ktorý sa dokáže na celú vec pozrieť inak, než je v tzv. ezo kruhoch zaužívané.
  Niektoré pasáže mi hovoria z duše: dnes existuje celé more kecov o vzostupe a jeho príznakoch, ale pozornejší hľadajúci zistí, že ľudia, ktorí o tom píšu len papagájujú navzájom odkukané "múdrosti" a navzájom si tieto svoje omyly horlivo potvrdzujú, všetci náramne "in".
  Každý, kto vybočí z vyjazdených koľají bežných duchovných interpretácií, nie je považovaný za znalého. Asi najtragickejšie na celej veci je, že sa mienkotvornými stávajú naozaj pofidérne pramene typu Drunvalo a spol.
  Ešte raz vďaka, Stanfordove články sú síce šokujúce, ale taká je väčšinou pravda!
  Teším sa na jeho ďalšie štúdie!

 2. Obrázok používateľa Ján
  Jánnovember 28, 2009 21:01 popoludní

  Komentár: 

  mne sa napríklad hodne lúbia Plejáďania od Marciniakovej. Dalo by sa dokonca povedať, že mi pri čítaní nič nevadilo. Barbara nerobí zo seba poloboha, nevyvyšuje sa nad duchovných minulosti, v úvode je to príbeh žien, ktoré vzali svoj život do vlastných rúk a rozhodli sa urobiť ten dôležitý krok vpred. Potom nasledovalo množstvo ďalších krokov, ale bez toho prvého by neboli. Celá kniha je písaná triezvym a praktickým štýlom, čo naozaj oceňujem. Nájsť knihu o Povznesení oprostenú od mätúcich ba až zavádzajúcich informácií, je dnes ešte stále problém, hoci literatúry na túto tému vyšlo veľké množstvo. Veľmi dobrý je aj Collier, je fajn, že ste ho zaradili do seriálu Utajované dejiny Zeme - som zvedavý, ako bude pokračovať. Veľa zdaru!

 3. Obrázok používateľa Mima
  Mimajanuár 17, 2011 11:10 dopoludnia

 

 

Top