Obrázok používateľa CEZ OKNO
Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki

Viackrát som už pojednával o skutočnosti, ako sú Anunnaki oddelení od našej Zeme. Spôsobili si to sami. Keď zo Zeme utiekli a ukryli sa, nevedomky sa chytili do pasce. Hoci Anunnaki elita nie je limitovaná priestorom, nechtiac sa uväznila v čase. Zjednodušene povedané, zachytili sa v tom, čo chápeme pod pojmom „Minulosť“. Táto „Minulosť“ sa, v predstave časopriestoru odlišuje od chronologickej minulosti, v ktorej by, podľa predstáv niektorých, bolo možné, cestovať tam a späť. Inými slovami, minulosť, ktorú Anunnaki elita v súčasnosti obýva, nie je možné dosiahnuť z tejto dimenzie.

„Zanechaní“ Anunnaki, pôsobia na Zemi a v astrálnych priestoroch, v mylnej predstave, že Anunnaki elita sa zo svojich ciest v čase, jedného dňa vráti a opätovne naštartuje Atu-waa. „Zanechaní“ by to sami nedokázali, keďže Atu-waa bolo zostrojené ako systém zahalený tajomstvom, a to z jediného dôvodu – nedôvery elity Anunnaki k druhým. Kritické informácie, akým je aj úvodný kód pre nastavenie Atu-waa k bodu nula, bol uchovávaný v takej prísnej tajnosti, že nik zo „Zanechaných“ k nemu nemal prístup.

Už som raz spomínal pokusy elity Anunnaki naznačiť „Zanechaným“ spôsob aktivácie Atu-waa. Každý jeden takýto pokus Elity však zlyhal. Nakoniec sa, v roku 2008, chronologický čas skončil, a Atu-waa by už nemohla naštartovať ani samotná Anunnaki Elita.

Je iróniou, že jediný na Zemi, kto mal prístup ku "kódu" boli Záchrancovia Svetla, ktorý ho boli objavili veľmi dávno. Tento "kód" bol, vlastne, pevne "napojený" na jemnohmotné telá Záchrancov Svetla. Proces získavania "kódu" by preto bol veľmi komplikovaný a náročný, každá chybička by viedla k jeho znehodnoteniu. Vlastníctvom "kódu" si títo konkrétny Záchrancovia Svetla zachránili aj vlastnú existenciu zoči-voči „Zanechaným“.

Pozemská vládnuca Elita nemá kontrolu nad celou skutočnosťou nášho sveta. Oni len poslúchajú "príkazy Zanechaných“, ktorí zas, zo zákulisia, určujú vývoj hlavných udalostí. „Zanechaní“ však už začali pochybovať o domnelom sľube návratu ich Elity, a následnom ustanovení „raja" na Zemi, s prísnou hierarchiou – Anunnaki Elita na vrchole, „Zanechaní“ hneď pod nimi a zvyšok ľudia ako ich otroci.

Teraz, keď sa sen „Zanechaných“ o nastolení raja na Zemi zrútil, zamerali sa na náhradné riešenie, nevyhnutne obmedzený variant zasľúbeného Veľkého Raja, ktorý uväznená Anunnaki Elita nebola schopná naplniť. Plán „Malého Raja“ „Zanechaných“ bol mienený ako podstupeň veľkého plánu udalostí po návrate Elity. Lenže teraz je už Malý Raj ich jedinou nádejou.

Malý Raj je pojmom už po tisícročia. Väčšina z toho, čo sa javí ako civilizačný vývoj, filozofický, náboženský, vedecký, technologický a iný pokrok, je len súčasť plánu „Zanechaných“ na vybudovanie dočasného Malého Raja. Zahŕňa kontrolu, manipuláciu a zotročenie ľudstva. Ľudia sú nutnou súčasťou jeho uskutočňovania, pred tým ako „Zanechaní“ prevezmú úplnú kontrolu nad svetom.

Tak, ako sa približuje realizácia Malého Raja, „Zanechaní“ odstraňujú z planéty všetkých „nežiaducich“. Netýka sa to len ľudí. Cieľom sú aj mnohé zvieratá. Deje sa to rôznymi spôsobmi, ich spoločným základom je však vytvorenie špeciálnej druhovej reakcie, čím sa programové vyhladzovanie stáva nepostrehnuteľnejšie a tým pre verejnosť prijateľnejšie.

Napríklad, keďže „Zanechaní“ majú strach z niektorých plemien psov, ako staffordshirský teriér, rottweiler, dobermanské pinče, nemecký ovčiak, veľa incidentov, týkajúcich sa týchto plemien, sa široko medializuje, aby boli následné zákazy a utratenie zvieraťa ľahšie ospravedlniteľné.

Zvieratám, rovnako ako aj ľudom, môže byť chybné správanie naprogramované geneticky a/alebo životnými podmienkami, čo vládna elita následne môže zneužiť na odstránenie takýchto jednotlivcov ako nežiaducich. Viď príklad, vyššie uvedených psích plemien.

Ľudia sú, tak isto, „vytrieďovaní“ rôznymi spôsobmi. Zámerom „Zanechaných“ je stvorenie „dokonalej“ otrockej ľudskej rasy. „Dokonalej“ slúžiť Anunnaki pánom. Redukcia ľudstva sa začala. Záber je na tých, ktorí sú považovaní za ťažko kontrolovateľných alebo neužitočných. Môžu patriť k odborom, motorkárskym gangom, filozofickým, politickým, či radikálnym náboženským organizáciám, vzbúrencom, etnickým a kultúrnym menšinám a pod. Hoci môžu pre mnohých vyznievať neprijateľne, ich združenia nie sú zločinecké a ich členstvom v skupine nemožno ospravedlniť pokusy o ich obmedzovanie. Jedna vec však bude istá, po tom ako elita odstráni všetkých nepríjemných - príde rad na tých ostatných, menej výbojných.

Takmer všetky organizácie, ktoré by mohli predstavovať pre Anunnaki nebezpečenstvo sú dôkladne infiltrované a skompromitované.

V Anunaki pláne pre Malý Raj na Zemi ostáva už len „zneškodniť“ tých niekoľko individualistov, ktorí nesú princíp slobody hlboko vo svojich srdciach. Mnohí z nich sú už agentmi vládnej elity identifikovaní a čoskoro budú na prvých vyhladzovacích zoznamoch.

To, čo mnohí akademici pokladajú za psychologický vývoj človeka sú len rôzne stupne zmien, pripravené Anunnaki vedcami, ktorí takto zdokonaľujú svojich, v konečnej fáze, otrokov. Dokonalý otrok prináša veľký úžitok a pri tom nijako neohrozuje autoritu svojho pána. Anunnaki preto zámerne vytvorili človeka aj s jeho slabosťami, vpísanými do genetickej štruktúry, aby tak bol prístupnejší kontrole.

Ďalšia fáza vývoja človeka bude zahŕňať vkladanie umelého vedomia do mnohých ľudí. Takto vzniknuté hybridy budú fungovať ako biologické telá riadené Anunnakmi stvoreným umelým vedomím. Stručne povedané, budúcnosťou ľudstva je stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki „Zanechaných“.

Keď umelé vedomie napadne ľudské telo, odsunie to pôvodné tak, že ho násilne odstráni, alebo potlačí. Väčšina tiel si zmenu ani neuvedomí, budú fungovať takmer rovnako, no už ako omnoho poslušnejší otroci Anunnaki pánov.

Ľudia sú tak zmanipulovaní Anunnaki podvodom, že mnohí prijali myšlienku o biologickom tele ako najvyššom vyjadrení (zmysle) ich existencie. Tento klam sa až natoľko zakorenil, že mnohí naši vedci hľadajú život na iných planétach výhradne len v biologickej forme. Ich heslo: „kde je voda, bude aj život“ zmarí každý pokrok v pochopení predstavy o mieste človeka v skutočnej podobe všetkých vecí. Ľudia natoľko podľahli Anunnaki lžiam, že majú len malú šancu dostať sa z pasce Hmoty.

Hmota bola stvorená Temnotou na zachytenie ducha. Pre polapené duše potom v rámci svojho plánu rozohrala Temnota sériu ilúzií, napríklad ilúziu pohybu, ilúziu nepohyblivosti, ilúziu chronologického času a pod. Neskôr vytvorila aj Anunnaki ako vykonávateľov svojej vôle, hlavných agentov a dozorcov jej ríše.

Tí v snahe o absolútnu kontrolu nad našou planétou, budú môcť nakoniec ukázať obyvateľom Zeme svoju skutočnú tvár. „Zanechaní“ sú už z toho neustáleho skrývania, seba a svojich rodín, unavení. Pre svoj zámer prijatia programujú ľudí a zároveň pripravujú plány vyhladenia rôznych skupín na planéte, ktoré by im mohli odporovať, keď už sa raz zviditeľnia.

V súčasných a budúcich krokoch k Malému Raju sa objavuje veľa vecí, niektoré už dlho plánované. Aby ľudstvo zmiatla, stavia sa vládnuca elita často na obe strany, hrá dobrých aj zlých. Napríklad, jedna skupina vládnych agentov popiera existenciu UFO, zatiaľ čo iná vyhlasuje UFO za pravdivé. Potom sú ešte zanietení hľadači, ktorých sa obe spomenuté strany snažia zavádzať. O UFO koluje mnoho poloprávd.

Medzi významné UFO odhalenia patrí nesporne aj nehoda v Roswelli. Hoci na Zem sa už UFO objekty neraz zrútili, nehoda v Roswelli s tým nemá nič spoločné. Po skutočných UFO nehodách totiž nezostávajú na zemi žiadne trosky. Údajné úlomky z Roswellu celkom určite nepochádzajú z UFO. Možno existovali skutoční svedkovia tejto udalosti, boli však vládnucou Elitou oklamaní.

V Roswelli nájdeme aj múzeum, kde sú údajne uložené dôležité informácie o UFO. V nádeji na objavenie skutočných UFO dôkazov Roswell privábil už mnohých. Niektorí sa tu aj usadili, nevedomky tak nahrávajúc tímu obhajovateľov a tiež popieračov UFO, v oboch prípadoch v službách vládnucej Elity a jej agendy o pôvode UFO ako takom. V samotnom meste Roswell panuje atmosféra posmechu z UFO a mimozemšťanov.

Múzeum v Roswelli má údajne model mimozemšťana, ktorý sa v ničom nepodobá na iných mimozemšťanov na našej planéte. Vzniká dojem, že sa jedná o tzv. „Sivého“ mimozemšťana, „Siví“ sa však výzorom vôbec nezhodujú s tým, ktorý je prezentovaný v Roswelli alebo v údajnom dokumente o telách získaných z miesta nehody. Tu v skutočnosti ide skôr o umeleckú tvorivosť v praxi, než o predstaviteľa nejakej mimozemskej rasy. V pozadí zverejnených informácií o Roswellskom incidente nájdeme vládnu elitu, ale s pravdou súvisia iné havárie. Vládnuca Elita hrá na oboch stranách. Zamestnali reverzných psychológov a zároveň Roswellský prípad popreli, vyhlasujúc, že šlo, okrem iných pochybných teórií, len o meteorologický balón. A podobne, udržujú Roswellské múzeum, a iné, aby vytvorili dojem autenticity údajnej havárie. Inak povedané, vládnuca Elita má vlastné dôvody pre manipuláciu Roswellským prípadom.

Popri kontrole informácií o UFO Elita zároveň, na viacerých frontoch, uplatňuje kroky plánu prevzatia. V súčasnosti, jeden z ich nenápadnejších zámerov, uskutočňovaných počas nimi samými naplánovanej recesie, zahŕňa nekonečné budovanie ciest po celom svete. Veľa takýchto ciest je potom „ozdobených“ „znakmi “, že sú súčasťou plánov na podporu obnovy. Tieto znaky vypovedajú o projektoch ako: „Americká obnova“, „Práca okamžite – od štátu Washington“, „Kanadský hospodársky akčný plán“, atď. Označenia podobného druhu nájdeme aj v Austrálii, Európe a ďalších regiónoch.

Súčasťou týchto cestných stavieb sú často aj mosty, alebo nečakané údery do tváre miest. Jedno majú spoločné. Množstvo výkopových prác, ťažké stroje na miestnych komunikáciách, a následné dopravné zápchy. Väčšina cestných konštrukčných strojných zariadení je nevyužívaných, a haldy stavebného odpadu ostávajú týždne až mesiace bez povšimnutia. Práca akoby sa často iba zámerne vyrábala - rozkopávajú sa dovtedy schodné cesty a rozbiehajú sa projekty, ktoré dlhodobo blokujú cestnú premávku.

Cestné práce po celom svete nebolo možné odštartovať bez súdržného plánu. Presne tak, tieto projekty sa nezačali len tak, boli naplánované. Cestné staviteľstvo prináša motoristom zmätok a stres. Nie je preto žiadnym prekvapením, že z austrálskych ciest sú hlásené rekordné počty úrazov a nešťastí.

V austrálskom meste Brisbane, vodiči len s veľkou námahou absolvujú zmätočné cestné obchádzky. Sviatoční vodiči sú o to viac frustrovaní a vynervovaní, ak majú prejsť mestom. Obrovské skladové stavebné bariéry zatienili množstvo dopravných značiek, vodiči sú preto absolútne závislí na dočasnom dopravnom značení, ktoré je však nepostačujúce a často nečitateľné. Celkový dojem z jazdy v Brisbane a podobne aj inde na svete, má zámerne vyvolávať istú emočnú odozvu nutnú pre špecifické naprogramovanie vodičov. Ako prechádzajú bludiskom cestných prác, doslova sa nevedomky stávajú pokusnými králikmi vládnucej Elity.

Situácia z Brisbane je podobná aj v Melbourne v Austrálii, v Denveri, Colorado, USA a v mnohých iných mestách sveta.

Iným typom cestných stavieb je budovanie mnohokilometrových úsekov. Opäť zahŕňajú výkopové práce a vyraďujú z prevádzky dopravné trasy a mnohé mosty. V súčasnosti k tomu dochádza v štátoch Južná Kalifornia, Colorado, Washington, v Kanade, Holandsku, Nemecku, Austrálii a mnohých iných krajinách.

Na jednom z rozsiahlych cestných stavenísk južne od Denveru, Colorado, na ceste I-470 pozdĺž kilometrových úsekov rozbitých ciest pracovalo niekoľko skupín robotníkov. Jedna z nich pozostávala z asi dvanástich pracovníkov v gumených čižmách do výšky kolien. Nákladiak vylieval cement do dreveného debnenia formy asi štyri metre štvorcového obsahu. Robotníci stáli vo vnútri a cement sa roztekal okolo ich nôh. Oni, potom, brodiac sa v hmote vyrovnávali túto betónovú zmes drevenými doskami. Dokonca aj v treťom svete sa už upustilo od požívania tejto nedôstojnej, namáhavej a nehospodárnej stavebnej cestnej metódy. Bol to šok vidieť amerických cestárov v tak ponižujúcom postavení. Na stavenisku pritom čakalo niekoľko nevyužitých strojov, ktoré by si z prácou poradili aj bez neospravedlniteľného plytvania ľudskou silou a bez zbytočne zahanbujúceho plahočenia sa (partie robotníkov) v mokrom cemente.

V Austrálskom štáte Queensland je parlament vytvorený z jedinej poslaneckej snemovne, na čele s premiérom, ktorý vedie väčšinovú stranu. Premiér disponuje výhradnou štátnou právomocou a smie konať podľa vlastného rozhodnutia. Reálna opozícia neexistuje a rovnako ani druhá snemovňa, kde by bolo možné dôležité záležitosti prediskutovať. Dosť však udivuje, že ostatné austrálske štáty sa usilujú o zrušenie senátov a prijatie vládneho modelu z Queensland. Ak by tak učinili aj ďalšie krajiny a štáty sveta, znamenalo by to veľmi skorý zánik demokratických systémov. Naozaj nie je ťažké predstaviť si ako hladko by mohlo dôjsť k nastoleniu nedemokratickej vlády Jedného Sveta, zvlášť keď Elita sveta toľkými rôznymi spôsobmi programuje ľudí na prijatie vládneho diktátu.

Ekonomickú recesiu zosnovali „Zanechaní“ a spustili ju ich agenti, vládnúca svetová Elita.

Ako už niekoľko rokov upozorňujem, recesia z 30tych rokov 20. storočia bude len tieňom toho, čo nás čaká, keď sa do úplnosti rozvinie tá súčasná a skončí totálnym ekonomickým krachom.

Napriek záchranným balíčkom, zmätočným správam, ako: „recesia sa končí – hop, asi skôr nie“, a napriek snahám dostať sa z ekonomickej kaše, Anunnakmi pripravená hospodárska a finančná depresia vyčerpá energiu aj z tých nemnohých, ktorí by jej ešte odporovali pri prevzatí nadvlády.

Hrôzy, ktoré Anunnaki pre ľudstvo naplánovali sa nedajú ani domyslieť. No nech už má Temnota a jej agenti pre ľudstvo v zálohe čokoľvek, všetci, ktorí si udržia Nádej, budú nakoniec prenesení do skutočného Domova, už nikdy viac sužovaní Temnotou a jej predstaviteľmi.

Amitakh Stanford, 5. november 2009
Zdroj: Flyingbuffaloes7.net
Preklad: -maeve-
exkluzívne.cez.okno

Ďalšie články autorky nájdete na tejto adrese.

december 03, 2009 11:55 dopoludnia
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymdecember 03, 2009 22:49 popoludní

  Komentár: 

  Veľmi sa mi páčia také témy a venujem sa im od mala. stále nemám jasno v niektorých veciach. dobre, my sme stvorení ANUNNAKI, ale kto stvoril ich? neexistuje náhoda.. kto stvoril vesmír a všetko okolo toho? veď musel byť niekto kto to urobil.. ale len tak sa stvoril sám a začal ostatných? je na toto vobec nejaká odpoveď. prosím ľudia .. kto má záujem nech dá odpoveď budem veľmi vďačný... ďakujem .. s pozdravom marek..

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymdecember 04, 2009 11:08 dopoludnia

  Komentár: 

  Mohla byt niaka energia ktora zmenila svoje skupenstvo a pretransformovala sa do inej formy

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 18, 2010 18:40 popoludní

  Komentár: 

  Každé náboženstvo má na to odpoveď...

 

 

Top