Obrázok používateľa CEZ OKNO
HOLOGRAFICKÉ OHODNOCENÍ

Rodné hologramy mohou být také vyhandlovány. Proto kromě ohodnocení rodové linie, zveme ty, kteří čtou tyto materiály, aby měli rovněž holografické ohodnocení. Země to nabízí každému, kdo čte naše channellingované materiály. Pokud to člověk udělá, pak může znovu nabýt hologram, který patří jeho ztělesnění a době narození. Pouze tehdy, když toto člověk udělá, může začít vzestupovat za 1800 řetězců. Některé hologramy nedovolí vzestup za 1800; jsou to zejména Annanuki nebo z Řeckých nebo Římských Bohů spolu s jejich otroky, uměle zrozených v laboratoři.

Máli člověk Anu hologram nebo otrocký hologram, který byl použit k vytvoření formy, pak má tento člověk zčásti až úplně DNA na bázi křemíku.

Země spočívá v systému na bázi uhlíku. Aby vzestoupil domů, do Velkého Centrálního Slunce, musí člověk udržovat DNA, která resonuje a je na bázi uhlíku. Anu hologramy spolu s jejich otrockou rasou mají DNA částečně až zcela na bázi křemíku. Do jaké míry má člověk takovou DNA, a ta byla použita ke zkonstruování takových částí formy, jako je kůže, oči, vlasy nebo různé biologické systémy, pak do takové míry nemá forma krystalickou bázi pro vzestup za určitý bod. Kdyby se někdo pokusil vzestoupit za 1800 řetězců, zakusil by, jak část vzestupuje do krystalické struktury a část do křemíkové struktury a tyto dvě nejsou kompatibilní (= slučitelné) a vedly by k brzké smrti prostřednictvím nemoci. Proto je pro tyto lidi 1800 bezpečným opěrným bodem, aby tam vzestoupili natolik, jak jim to vymezilo jejich skutečné dědictví, ale ne tak daleko, aby to vytvořilo nemoc.

Hologram rodné dispozice, který určuje osobnost a životní tanec, pro ně má také omezení. Lidé s hologramy na bázi Anu, jak naznačuje rodná osobnost, se zřídkakdy zajímají o duchovní snahy; místo toho mají zájem o světské činnosti. Tak by to mělo být, když se jedná o holografickou prototypovou podstatu Anu. Avšak někdy člověk zjistí, že v handlování s hologramy byly mezi zúčastněnými prohozeny časy narození; tak teď můžete mít iniciáta, který věří, že jeho cílem je vzestupovat a jeho život je o duchovní cestě, ale má osobnost Anu ve svém dědictví skutečné doby narození. Co se stane, když je hologram vrácen ke skutečnému dědictví je to, že jedinec pak přejde za jinou činností. To dovoluje tomu, jehož pravé rodné dědictví je vzestoupit za 1800, odkrýt svou pravdu a vytrvat ve svém vzestupu.

Hologramy použité ke konstrukci formy v děloze jsou také často prohozeny mezi jednotlivými zúčastněnými; avšak to dělá při vzestupu jen malé dobro, jestliže nejsou hologramy ze stejných rodových linií v tkanivu rodu. Protože při vzestupu člověk může pouze ztělesňovat genetiku ze svého skutečného dědictví; rudá uhlíková DNA nemůže být přijata na vrchu základu DNA na bázi křemíku. Bylo zde mnoho iniciátů, kteří se o to pokusili, a kteří manipulovali rodovými liniemi a holografickým dědictvím a uhlíková DNA se nemůže uchytit ve fyzičnu, protože biochemie je prostě příliš odlišná na to, aby umožnila vzestup z genetiky na bázi křemíku na uhlíkovou. Takové manipulace také vedly k rozvinutí rakoviny v některých případech u těch, kteří byli v Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy, kdy se křemíková DNA stala spletenou a pak produkovala genetickou mutaci různého druhu, což bylo méně než zdravé. Proto je skutečně nerozumné, pokoušet se vzestupovat za 1800, jeli náš rod hlavně na bázi křemíku (silicium).

DNA na bázi křemíku pocházela z hvězdných systémů Plejád a Orionu. Možná když někdo existuje v těchto hvězdných systémech, jeho křemíková DNA by byla perfektní pro vzestup a DNA na bázi uhlíku by byla ve špatném stvoření pro vzestup. Bylo zde tolik pohybu mezi stvořeními lidí, kteří rozšířili svou technologii hvězdných lodí, že možnost této skutečnosti je velmi pravděpodobná. Možná je to také příčina zániku mnoha třídimenzionálních stvořeních v těchto systémech na bázi křemíku a elektřiny nebo radioaktivity.

Lidé cestovali s jejich hvězdami na cestě vně jejich příslušná Velká Centrální Slunce. (Pro více informací se podívejte na článek "Skok antilopy".) Každé Velké Centrální Slunce má svou vlastní genetickou strukturu a energetický tok, který podporoval a udržoval tamní život. Život na bázi uhlíku a život na bázi křemíku jsou jen dva systémy ze stovek, které se vyvinuly ve Velkých Centrálních Sluncích před dlouhým vzestupem domů a před jóny věků. Tyto životní formy, jež vzešly z různých Velkých Centrálních Sluncí nikdy nebyly navrženy pro to, aby se promíchaly nebo pokřížily.

A navíc vně Velkého Centrálního Slunce, od nějž se člověk vzdálil, nebyly postavené žádné cedulky "Varování, nemilovat se s lidmi z takového a takového hvězdného systému, protože bys mohl zplodit potomstvo a smíchání DNA nebude prospěšné pro dlouhý život nebo vzestup domů." A tam se v současnosti nalézá lidský druh a Země. Jako výsledek, lidská DNA z jiných stvoření spolu s DNA rostlin, zvířat, minerálů, delfínů a velryb paralelní podstaty, bude postupně stahována ve zrozeních budoucích šesti generací k zajištění toho, že všechno pak může vzestoupit se Zemí.

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Anunnaki
http://www.cez-okno.net/rubrika/anunnaki


Autori: 
august 28, 2012 00:58 dopoludnia

 

 

Top