Obrázok používateľa CEZ OKNO
HOLOGRAMY ANU

Anu se zákonitě zkřížili s otroky a rudou rasou a zplodili potomstvo, které bylo někdy napůl Velkými Mistry a napůl Anu, nebo napůl otroky a napůl Anu a nebo napůl rudými otroky a napůl Anu. Co má člověk dělat s délkou života 18.000 let? Sex, sex a ještě více sex; děti a ještě více dětí. Víte, že Afrodita nebo Venuše se vdaly více než 500 krát za různé partnery a zplodily přes 900 potomků? A každá další svatba byla vypracovanější, než předchozí. Člověk v tom může vidět důvod, proč lidé z tohoto dědictví mohou být tak zaujatí romantikou a oddáváním.

Je to díky pokřížení, že vlastní hologramy Anu se staly součástí holografických rovin, obklopujících Zemi. Kdyby se Anu jednoduše rozhodli nekřížit se s ostatními lidmi na Zemi, mohli si uchovat své holografické spojení s Plejádami. Místo toho se při míchání a plození stala jejich holografická podstata součástí lidského tance na Zemi a součástí lidských holografických rovin.

V současnosti jsou to zejména Anu a lidé s přímým dědictvím na bázi holografické a na bázi rodových linií, kteří mají největší sílu a bohatství na Zemi. Avšak každé holografické vyjádření bude mít všechny prožitky v koloběhu života; proto váš šéf může být spojený s Anu v dědictví nebo vaši rodiče, nebo váš sourozenec nebo váš druh či dítě. A tak to není jen bohatství nebo sláva, která vyjadřuje podstatu Annanuki, ale jsou to všichni lidé. Ačkoli člověk zjistí, že síla v kterékoli skupině nebo rodině má tendenci tíhnout k lidem s Anu dědictvím. Lidé s otrockým dědictvím se dívají na ty s Anu dědictvím, jako na mistry. Lidé s rudým dědictvím zpravidla ví více a snaží se vytvořit rovnost a jednotu v tanci života.

Lidé mají sklony shromažďovat se ve skupinách, které se vyznačují členy všech holografických podstat; a tak je v každé skupině jakékoli velikosti zpravidla jeden z každého hologramu, ať už je tato skupina společenství, věřící, vláda, duchovní skupina nebo jakýkoli jiný druh organizace. Pro Milu a Ou to bylo zajímavé sledovat. Každý rok se vytvořila nová SSOA, jak rodové linie byly povolávány k experimentování s další fází tvorby plánu pro lidský vzestup. Každoročně ti, kteří se podobali ostatním, kteří SSOA opustili rok předtím, vstoupili do programu, aby dostali příslušné dědictví do další úrovně práce. Taková je podstata hologramů v souvislosti s lidstvem; a umožňuje těm, kteří čtou tento materiál, aby porozuměli, že vy jste skutečně jeden druh, bez ohledu na rasu, pohlaví, postavení nebo sexuální přednosti či holografické vlohy.


1. Afrodita (Innana nebo Venuše, Bohyně lásky)
2. Hádes (Pluto nebo Merduk, Bůh podsvětí)
3. Artemis (Diana, Bohyně lovu)
4. Athéna (Bohyně inteligence neboli moudrosti)
5. Apollo (Merkur neboli Bůh komunikace)
6. Áres (Mars, Bůh války)
7. Héra (Juno neboli Bohyně manželství)
8. Demeter (Bohyně úrody a plodnosti – Matka Otroků)
9. Hermes (Průvodce mrtvých duší do podsvětí)
10. Hestia (Bohyně srdce nebo domova)
11. Zeus (Jupiter, Nejvyšší Bůh, Ashtar)
12. Dionýsos (Bůh vína, návyku nebo iluze)

Tyto výše uvedené hologramy byly v podstatě úlohou osob, které dorazily z Plejád, jako rodiny těžařů zlata na Zemi. Nebyly samy o sobě zvláště inteligentní nebo nadprůměrné ve svých znalostech ani nebyly ve své podstatě zvláště duchovní. Zájem této skupiny se klonil k praktikám prodloužení života, místo k vývoji, protože neměli evoluční úmysl ve svém holografickém složení. Následkem toho a díky tomu, že získali znalosti z rodových linií Velkých Mistrů, které udržovaly znalost vzestupu, rozhodli se využít tyto znalosti k rozšíření svých životů. To vytvořilo přerušení (= také zastavení) polarity života a smrti a vedlo to k pádu ve vědomí pro všechno pozemské.

Lidé s dědictvím, které je buď holograficky nebo rodově založené na Anu, mají v současné době zpravidla stejné (paralelní) zájmy. Většina z nich není lidumilné podstaty, ale jsou sobečtí v jejich vlastním omezeném tanci romantiky, zisků, realitních investic, finančních investic nebo vlády lidstvu různými způsoby, ať už se narodí jako vládce, je zvoleným vysokým úředníkem nebo je manažerem malého oddělení ve firmě nepodstatného druhu; taková je podstata holografické osoby Anu.

Lidé z dědictví Anu budou omezeni 1800 řetězci DNA, jestliže vzestupují. Opět je to kvůli smíchání DNA, jež je zejména křemíková. Pokud byly něčí hlavní rodové linie přímo spojené s Anu při vytváření plodu v děloze, pak je tento člověk v současné době především s DNA na bázi křemíku. Takoví lidé nejsou přizpůsobeni vzestupu do biologie na bázi uhlíku, požadované pro vstup do Velkého Centrálního Slunce, a proto jsou tyto rodové linie a hologramy postupně stahovány ze všech budoucích lidí, narozených ve více než pěti nastávajících generacích.

Lidé s dědictvím Anu jsou často dohazovači informací. Je to zejména kvůli faktu, že Anu stáhli rudou rasu ze všech informací, aby prodloužili své životy. Iniciáti se proto mohou naučit poznávat ty, kteří v jejich současném životním zakoušení mají holografické náchylnosti k Anu, neboť tito iniciáti mohou mít ztraceno mnoho informací do těchto individuí a jejich předků v průběhu doby nebo skrze svůj rod.

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Prevzaté z: http://osud.biz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Anunnaki
http://www.cez-okno.net/rubrika/anunnaki


Autori: 
Sekcie: 
august 14, 2012 19:04 popoludní

 

 

Top