Obrázok používateľa CEZ OKNO
RODOVÉ LINIE VELKÝCH MISTRŮ

Lidé s dědictvím Velkých Mistrů obdrželi informace od jejich dávných předků, kteří udržují schopnost modifikace (úpravy) DNA, proniknout do kódování a změnit to vědomou volbou a záměrem. Ne všichni lidé mají tuto schopnost. Ti, kteří se pokusili získat tyto znalosti jejich převzetím od čistého dědictví druhých, selhali ve svém úsilí vzestupovat dle zkušenosti SSOA (zkratka pro Duchovní Školu Vzestupu).

Některá znalost nemůže být jednoduše převedena při zprostředkovávání informací; člověk musí mít informace ve své holografické paměti; a dosažení tohoto vyžaduje skutečný soubor rodových linií, které jdou zpět v čase k Velkým Mistrům, kteří byli na Zemi nasazeni před nějakými 50.000 lety s většími hlavami a větší úrovní vědomí.

Lidská tkaniva rodu se kříží, protínají a dělí podobně jako sta stromů, které se časem staly propletenými a propojenými. Když člověk v děloze stavěl své tělo, vybíral si z 25 rodových linií, aby to tak dělal ve 2 řetězcích DNA. Tyto rodové linie určují pohlaví, rasu, barvu očí, barvu pleti, barvu vlasů a osobnost spolu s životní dispozicí (sklonem). Jedna z těchto 25 rodových linií musí být vysledována, aby nasměrovala dědictví Velkých Mistrů pro vzestup za 3000 řetězců. Ti, kteří vzestupují od 1800 ke 3000 mohou mít nepřímé dědictví Velkých Mistrů. Ti, kteří nemají žádné propojení (odkaz), musí být limitováni 1800, protože další fáze vzestupu vyžaduje schopnost přesměrování genetiky způsobem, k jehož pochopení by jinak člověk neměl holografickou vzpomínku (paměť).

Jak se rodí budoucí generace s vlastním dědictvím, které bylo omezeno 1800 nebo 3000 řetězci v dospělém vzestupu, vyberou si tyto děti mírně odlišné tkanivo, které obsahuje odkazy Velkých Mistrů. Přitom může jedincův budoucí rod vzít vzestup do další úrovně. Nic není ztraceno a je zde mnoho věcí k pochopení a zakušení v dospělém vzestupu (= vzestup dospělých lidí). Člověk by proto neměl posuzovat nebo srovnávat sebe s jinými vzestupujícími iniciáty, ale spíše pojmout zkušenost vzestupu, která se nabízí a žít svůj život nejplněji, jak jen to může projevit v tomto životě.

NOVÝ SCÉNÁŘ PRO VZESTUPUJÍCÍ LIDI


Genetiky v současném lidském tanci jsou natolik omezené, že přicházející děti mohou předpovědět celý život, od událostí v dětství, s kým se vezmou, kolik se jim narodí dětí a kde budou žít a pro koho budou pracovat. Vše je předem stanoveno v genetickém scénáři, který je vysílán kolektivním lidským snem; scénář je natažen do života přes DNA, kterou si člověk vybral při narození. Ve 2 řetězcích je scénář tak omezen, že je málo obměn v životě žitém podle náhledu před narozením přicházejícími dušemi a osobnostními entitami.

Jak člověk vzestupuje, začíná upravovat (modifikovat) toto omezení na nový scénář, scénář pro vzestup. Scénář pro vzestup přinese změny v žitém životě do stupně, kdy člověk může ztělesnit krystalickou formu. Co se týče krystalické formy, ta se naladí na nový sen, který se vysílá do nového konsensu vzestupujících lidí; a tento sen není pro zánik, ale pro pokračující život a vývoj prostřednictvím vyrovnání se s karmou. Pokračující život, který vzestupuje, zapříčiní mnoho změn a rozdělení cest, jak se zcela opouští starý scénář a je ukončena karma se všemi zúčastněnými. Z tohoto důvodu vzestupující iniciáti mohou zažít mnoho změn v jejich životním zakoušení.

V průběhu doby a v přicházející době čištění mohou lidé, kteří nemohou vzestoupit, ukončit svůj život rychlou smrtí, čímž dokonce rozšíří větší změny v životech těch, kteří vzestupují. To také není neznámé; avšak v takové míře, v jaké si člověk vybírá vzestupovat prostřednictvím vědomého záměru, tak v takové míře se může změnit scénář života a rozšířit následující léta do nového tance a to tance, který může vést do větší radosti a svobody.

Lidé s jasnovidnými vlohami a nadáními mohou číst scénář pro vzestup, když je ukotven v pokračujícím záměru vzestupovat. Strážce záznamu Akashic na levé straně krku bude udržovat scénář pro život. Takový scénář může mít člověk, ukončující karmu a ukončující specifické zaměstnání nebo vztah spolu s žitím ve specifické oblasti a pak zrozující svůj nový hlavní zájem spolu s novými přáteli, nadějemi a přáními v oblasti, která lépe podporuje jeho pokračující vzestup. Nový scénář bude mít také mnoho mladých dospělých lidí, rodících nové potomstvo, které si v děloze vybere odlišné rodové linie a to ty, které jsou spojené s Velkými Mistry a dostanou vzestup do nové úrovně v generačním smyslu.

Každá sada z 25 rodových linií vybraných při narození je spojená s lidským hologramem. Lidský hologram udržuje mistrovskou sadu klíčů pro lidskou genetiku. Mila a Oa psali značně o hologramech pro ty, kteří jsou v jejich programech Samostudia nebo Skupinového Mistrovství; teď přineseme některé z těchto informací do vědomí těch, kteří čtou informace z webu, ale kteří se doposud necítili být vyzváni k připojení se k jejich programu.

LIDSKÉ HOLOGRAMY

Veškerá lidská DNA (= deoxyribonukleová kyselina) pochází z jednoho ze 38 možných hologramů, které cyklickým (= cyklicky se vracejícím) způsobem rotují okolo Země z rovin hologramů. Těchto 38 hologramů se spojuje s pěti skupinami lidí, které vstoupily do tance v různých dobách lidské historie. Rádi bychom provedli přehled těchto hologramů, aby každý mohl lépe porozumět genetice a holografickému neboli prototypovému základu lidského druhu.


Člověk při narození dědí dva hologramy; jeden je převzat buď z otce nebo matky a pak je souvisejících 25 rodových linií vybráno k vytvoření těla v děloze z rozsahu rodových linií možných pro ten, který hologram. Ne všechny hologramy se kříží se všemi rodovými liniemi, a proto je zde vždy omezení, jako to, co může přicházející dítě zdědit, což je založeno na holografické biologické dispozici jednoho z rodičů.

Druhý zvolený hologram je založen na době narození. Kdyby člověk rozdělil dvaceti čtyř hodinovou periodu na 38 částí, pak zhruba každých 38 minut se hologram mění na jiný. Každé dítě narozené v dané 38 minutové periodě dědí související hologram, jako rodné dispozice neboli prototypovou podstatu, která směruje lidský tanec. Je to hologram rodné dispozice (= sklonu, daného narozením), který směřuje osobní a životní zkušenosti, které se projeví v daném životě.

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

DNA
http://www.cez-okno.net/dna


Autori: 
august 23, 2012 20:46 popoludní

 

 

Top