Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZECHARIA SITCHIN

“Série textů a svitků, které byly základem starodávné vědy a náboženství a byly později přeloženy do dalších jazyků včetně biblické hebrejštiny, sumerské příběhy o Anunnaki - starodávných bozích - se staly původním materiálem, ze kterého později vzešly naše mýty a legendy.“
Zecharia Sitchin, 1998

Pokrok v oboru Ancient Astronaut Theory závisí nejen na kontinuálním a vytrvalém výzkumu záhad, které poukazují na mimozemskou intervenci v historii lidstva, ale také záleží na pokračující diskuzi mezi kolegy, kritiky a dalšími nadšenci o tom, jestli jsou navrhované hypotézy reálné. Jeden takový průkopník a statečný badatel, který se účastní takové diskuze od samého počátku, je zároveň jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších výzkumníků v oboru AAT: Zecharia Sitchin.

Narozdíl od jiných, Sitchin se nikdy nebál hlasitě propagovat své názory a myšlenky. Hlavním impulsem tohoto nového, kontroverzního směru, byla jeho teorie o bytostech Anunnaki, kteří přišli na Zemi z planety Nibiru.

Sitchin se narodil 11. ledna 1922 v bývalém Sovětském Svazu, ale vyrostl v Palestině, kde se za mlada měl možnost seznámit s mnoha evropskými jazyky. V roce 1937 odjel do Anglie, aby pokračoval ve studiu a začal svou kariéru. Mezi lety 1938-1941 studoval na London School of Economics and Political Science (pobočka University v Londýně). Zároveň se také více seriózně ponořil do témat, která ho zajímala od dětství: jako učení Dálného a Středního východu se specifickým zaměřením na staré sumerské písmo. Také se začal zabývat archeologií Blízkého východu (Assyriology). Díky úspěšnému ukončení svého studia a rozšíření svých znalostí se Sitchin stal jedním z mála odborníků, který byl schopen číst a rozumět starému sumerskému písmu. Po skončení svého pobytu v Anglii, pracoval po mnoho let jako velice úspěšný novinář a publicista v Izraeli se zaměřením na historii a politiku.

V roce 1970 se rozhodl zkompletovat knihu starodávných sumerských tradic a legend, se kterými se setkal a které poukazovali na mimozemskou intervenci v regionu Mezopotámie.

Záměrem bylo, zprostředkovat tyto znalosti co nejširší veřejnosti a jeho kniha The 12th planet (1979) se stala okamžitým bestsellerem. V knize velmi detailně vypráví kdy, kde a jak se starodávní astronauti dostali na Zemi z jiné planety a vytvořili “člověka k obrazu svému“ (vše založené na jeho překladech starých sumerských textů).

Jak se dá očekávat od kvalitní knihy na toto téma, její obsah neztratil nic na své senzačnosti ani po mnoha letech. Ve skutečnosti, od doby, kdy The 12th planet vyšla, přidal Sitchin mnoho dalších dat a informací, kterými doplnil a rozšířil ještě více hranice výzkumu Ancient Astronaut Theory. Jeho revoluční série Earth Chronicles, která čítá 7 samostatných knih, je jedním z hlavních děl na poli tohoto výzkumu a tyto knihy budou stále důkazem, že je o čem diskutovat a co řešit. Sitchinova hlavní myšlenka je, že naše sluneční soustava má ještě jednu planetu, která se jmenuje Nibiru a jejíž orbit je 3600 let. Pokaždé, když se těleso přiblíží Zemi na dostatečnou vzdálenost, jeho obyvatelé, Anunnaki, navštěvují naší planetu. Tyto bytosti vytvořili lidstvo jako rasu otroků dělníků za účelem dolování zlata. Návštěvy těchto Anunnaki měly za následek přímý vliv na vývoj sumerské civilizace a následně celé historie lidstva. Jak se dá očekávat, takováto teorie není uznávána klasickou vědou, protože Sitchinův příběh se odehrává především na Středním východě, což je velice kontroverzní region, kde začít s něčím takovým.

Nicméně, přestože musel neustále odrážet útoky na své teorie, Sitchin nikdy neztratil smysl pro humor. Když mu jednou poradili, že by mu měla univerzita vyplatit zpět školné, tak prohlásil “To není možné, to už je strašně dlouho“... Mezi lety 1978-1991 Sitchin přednášel na mnoha konferencích organizace AASRA o prehistorických událostech, které popsal ve svých knihách. Je členem American Oriental Society, Israel Exploration Society, The Middle East Studies Association of North America a stejně jako Erich von Daeniken organizuje konference na téma AAT.

Tento velice aktivní a úspěšný autor je také jedním z mála spisovatelů v našem oboru, který byl zhmotněn v rockové hudbě. V roce 1994 heavymetalová skupina Running Wild přidala na své album Black Hand Inn 15 minutovou skladbu Genesis (The Making and The Fall of Man). Píseň odrážela obsah Sitchinovi knihy The 12th Planet a tím zajistila, že také lidé z jiných oblastí života přijdou do styku s Ancient Astronaut Theory. Sitchin je ve svých skoro 90 letech aktivní jako nikdy. Žije v New Yorku a stále píše články a pojednání o tomto fascinujícím tématu. Přejeme si tímto vyjádřit naši obrovskou úctu tomuto člověku za jeho monumentální celoživotní dílo.

Pozn. redakce: V současné době vychází další (a jak sám Zecharia prohlásil) již poslední kniha pod názvem "There Were Giants Upon The Earth". Obrovský zájem o tuto knihu předčil všechna očekávání a její publikování bude provázet mnoho workshopů a rozhovorů.


Časopis Legendary Times

Preklad a foto: Michael M. Faitl

Zdroj: Astronauti.cz


Knihy Zechariu Sitchina nájdete na tejto adrese

september 20, 2010 15:31 popoludní

 

 

Top