Obrázok používateľa CEZ OKNO
Objavy: Ježišova manželka, prababička aj manželka Boha!

AKTUALIZÁCIA | Ježiš Kristus mal manželku! Hlásali tento týždeň viaceré spravodajské televízie, noviny, weby. Údajne to potvrdil kúsok papyrusu veľký ako vizitka. V minulosti sme boli svedkami viacerých podobných kvázi objavov. Karen L. King z bohosloveckej fakulty Harvardskej univerzity prišla s objavom kúska papyrusu, na ktorom má byť koptsky napísané: „Ježiš im povedal: „Moja žena... ona bude môcť byť mojim učeníkom.“


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.aktuality.sk/

AKTUALIZÁCIA | Vybledlý kousek papyru se zmiňuje o Ježíšově manželce (VIDEO)
http://www.cez-okno.net/clanok/apokryfy/vybledly-kousek-papyru-se-zminuj...

Vatikán sa vyjadril, že papyrus odkazujúci na Ježišovu ženu je pravdepodobne falošný (EN)
http://www.nytimes.com/2012/09/29/world/europe/vatican-says-papyrus-refe...

Vatikán zúri: Papyrus o Ježišovej manželke je podvrh!
http://www.cas.sk/clanok/233336/vatikan-zuri-papyrus-o-jezisovej-manzelk...


Súvisiace:

Prastarý papyrus priniesol šok: Ježiš Kristus mal manželku!
http://www.cez-okno.net/clanok/apokryfy/prastary-papyrus-priniesol-sok-j...

Prečo sa Ježiš neoženil s Máriou Magdalénou
http://www.cez-okno.net/clanok/milos-jesensky/preco-sa-jezis-neozenil-s-...

Rukopis Magdaleny
http://www.cez-okno.net/clanok/rukopis-magdaleny

Ježiš
http://www.cez-okno.net/rubrika/jezis


september 24, 2012 19:19 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymseptember 26, 2012 16:15 popoludní

  Komentár: 

  Už dajte pokoj s hlúposťami, ktoré majú za cieľ len jedno, odvrátiť pozornosť od toho, čo jedinca môže naozaj zachrániť, od Slov Ježiša!

 2. Obrázok používateľa zvestovatelpravdy
  zvestovatelpravdyapríl 22, 2014 08:00 dopoludnia

  Komentár: 

  Najväčšia udalosť môjho života bolo, keď som objavil skutočnú a celú pravdu o Bohu a jeho stvorení.

  Ako veľa ľudí som bol aj ja vychovaný ako kresťan zo všetkým čo s tým súvisí: chodenie do kostola, spovedanie sa a podobne. Už od mlada som však pociťoval , že to čo v kostole počujem mi často nedáva zmysel a nenaplňuje ma. V existenciu Boha som samozrejme veril od mlada, lebo mi bolo jasné, že niečo tak nádherne a presne fungujúce ako je naša zem a celý obrovský vesmír nemôže vzniknúť a fungovať len nejakou „náhodou“, bez učinkovania nejakého nadprirodzene múdreho a dokonalého vládcu - Boha . A teda stále som mal chuť čítať ezoterickú literatúru, pozerať veštice ,študovať iné náboženstvá a trvalo to dlhší čas, až som pri tomto mojom štúdiu natrafil na dielo od autora: ABD-RU-Shin – Dielo: Posolstvo grálu -vo svetle pravdy. No a to bol pre mňa zlomový okamih, lebo som si uvedomil, že to je to, čo som vlastne podvedome hľadal a čo má obrovkú cenu kôli kompletnosti pravdy , ktorú toto dielo obsahuje. Sú tu logicky správne vysvetlené všetky veci, ktoré ma zaujímali. Povedali by ste napríklad, že je nesprávna jedná zo základných dogiem cirkvi , že Ježiš prišiel na zem preto ,aby za nás zomrel na kríži a tým samotným nás zbavil hriechov ? Ja som to už pociťoval dávnejšie a v tomto diele sa mi môj správny cit potvrdil. Nie, Ježiš neprišiel na zem preto ,aby za nás zomrel a teda nebolo to jeho cieľom, ale svet bol tak skazený, že ľudia (paradoxne pod vedením vtedajších cirkevných hodnostárov napr. Kaifaš) Ježiša zradili a ukrižovali. Bol to hriech ľudí voči Bohu a nie Boží zámer! Možno sa spýtate: však Ježiš bol Boží syn , tak prečo sa nezachránil ? No on sa zachrániť aj mohol (aj keď v tele na zemi, kde vládne temno je to náročnejšie) ,tým že by bol pred ľudmi a najmä cirkevnými hodnostármi odvolal svoje tvrdenie, že je Boží syn. No lenže toto Ježiš povedať nechcel a z jeho božskej prirodzenosti ani nemohol, lebo by tým poprel celé svoje učenie a pôsobenie na zemi a nikto by ho viac nebral vážne a dnes by sa o ňom už nikto viac ani nezmienil. Teda radšej sa nechal ukrižovať ako by mal poprieť svoje učenie a tým , že sa nechal radšej ukrižovať vlastne zároveň aj jasne potvrdil to, že svoje vyhlásenia myslí úplne vážne, lebo nejaký tárajko, ktorý by to hlásal pre slávu a peniaze, by sa zľakol a všetko ihneď odvolal. Teda temnu tento jeho zámer nevyšiel a cirkev na obhajobu svojich predstaviteľov si vytvorila nezmyslenú obhajobu. A preto si to myslím ,lebo aj Biblia jasne na veľa miestach hovorí , že Ježiš mal k takýmto nezmyslom úplne iný postoj- pozri napríklad : evanjelium Matúša kapitola 21- Podobenstvo o zlých Vinohradníkoch, v kapitole 26 verše 42,59,60, kap.16 verš 27,kap.19 verš 28 , evanjelium Lukáša kap. 11 verše 37 až 54, kap.22 verš 22 ,Marek kap.14 verš 21. V Jánovom evanjeliu v kap.13 verš 2 sa tiež jasne píše, že diabol vnukol Judášovi myšlienku zrady a diabol predsa nerobí nič pre splnenie božieho zámeru, v kap.17 verš 4 sa tiež jasne píše , že Ježiš hovoril o dokončenom diele ešte pred ukrižovaním. Dokonca cirkvi používajú argument, že už starovekí proroci predpovedali násilnu smrť Ježiša a teda že to bolo Ježišom chcené. No je to nelogická hlúposť, lebo čo myslíte ,prečo prišiel Ježiš na zem? On prišiel preto ,aby nám ukázal ako máme správne žiť , lebo my ľudia sme boli zlý a Ježiš si uvedomoval toto riziko, že ho pre tu ním hlásanú PRAVDU z najväčšou pravdepodobnosťou popravíme, lebo niektorým táto pravda pre ich mocenské ciele bola nepohodlná, ale to ho malo od jeho úmyslu nám pomôcť odradiť? Nie on tu prišiel aj s týmto predpokladom ukrižovania , lebo Boh je láska a pre zradcov následne aj spravodlivosť. Teda nikde v bibli nenájdete , že by nám bola Bohom uložená povinnosť ukrižovať Ježiša ,to určite nie, ale z vlastnej slobodnej vôľe , ktorú ľudia majú sme tento otrasný čin žiaľ urobili. Ano dav ľudí, ktorí ho najskôr obdivovali a neskôr kričali : ukrižuj ho , lebo boli zmanipulovaný vtedajšími cirkevnými predstaviteľmi sa však svojou zmanipulovatelnosťou pred Bohom nemôžu obhájiť. Každý človek má svoj rozum a cit a má ich primerane používať a to by sme mali mať pred očami ako hlbokú výstrahu aj pre súčastnosť . A keď sme pri tých proroctvách, skúste si prečítať napríklad knižky o slávnych Sibiliných proroctvách, kde je o ukrižovaní Ježiša popísané viac a podrobne aj z vysvetleniami, ktoré korešpondujú s tým čo píšem ja. Peknú pasáž píše o tom aj napríklad starozákonný prorok Jeremiáš v kap.11 verše 18 až 23, Žalmy kap.22 verše 17 až 22, Izaiáš kap.1 verše 10 až 20 atď. Ešte spomeniem dalšie „dôkazy“,ktoré cirkev používa na svoje tvrdenia a to napr. Izaiáš kap. 53 verš 10: Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením...
  Ale už nikto si nevšíma ten jasný nesúlad s veršami 4 až 7 tejto istej kapitoly, kde sa aj píše: Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Obetoval sa, pretože sám chcel.
  Ako ďalší argument používa cirkev verš 28 z kap.20 Matúšovho evanjelia. No a tu pripájam v skrátenom znení aké vysvetlenie nám k tomu napísal Abd-Ru-Shin: Večera pred jeho smrťou bola hostinou na rozlúčku. Keď Kristus povedal: „Vezmite a jedzte, to je moje telo. Pite z toho všetci, to je moja krv Novej zmluvy, ktorá bude vyliata za mnohých na odpustenie hriechov“, ak tým vyhlásil, že je ochotný podstúpiť dokonca túto smrť na kríži, iba tak majúc príležitosť priniesť zblúdenému ľudstvu Pravdu, ktorá jedine samotná ukazuje cestu k odpusteniu hriechov.Povedal tiež vyslovene: „Na odpustenie za mnohých“, a nie azda „na odpustenie za všetkých!“ Teda len za tých, ktorí si jeho učenie vezmú k srdcu a živo ho použijú k prospechu. Samotné vykúpenie spočíva jedine v prinesení tejto Pravdy, a s tým spojeného oslobodenia od bludov. Je to vykúpenie z nejasného nazerania, zo slepej viery. Slovo „slepá“ označuje predsa dostatočne nesprávny postoj. Celý text nájdete v kapitole č. 55 Posolstva grálu.
  No a ešte další cirkevný argument: Jánovo evanjelium kap. 1 verš 29. A znova uvádzam v skrátenom znení aké vysvetlenie nám dáva Abd-Ru-Shin, keď reagoval na otázku jedného čitateľa svojích prednášok: 16. otázka:
  Mnohokrát sa hovorí: „Baránok Boží, ktorý nesie hriechy sveta!“ Abdrushinova prednáška „Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera“ mi však zrozumiteľne vysvetľuje, že Kristus podľa nezmeniteľných zákonov Stvoriteľa nemohol vziať na seba bremeno hriechov sveta. Ako teraz vysvetlí Abdrushin toto protirečenie? Odpoveď: V Slove samotnom nespočíva nijaké protirečenie. To spočíva iba v doterajšom falošnom výklade. „Pozri, Baránok Boží, ktorý nesie hriechy sveta“ vôbec neznamená, že On vzal na seba hriechy sveta a vinu ľudí, teda že im ju odňal, akoby to pohodlné ľudstvo rado videlo vo svojej známej bezhraničnej domýšľavosti, ale: Kristus nesie hriechy sveta v ranách, ako viditeľný zločin spáchaný na ňom ako Božom vyslancovi.Baránok nesie viditeľné znamenie hriechov sveta ako trvalú obžalobu! Vôbec nie ako znamenie zmierenia.Aj v zjaveniach Jánových sa viackrát opakuje zvlášť žalujúco: „Baránok, ktorý bol zabitý!“ Tento výraz ako mnohonásobné zvolanie najstarších pred Božím trónom pri súde vôbec nevyznieva ako jasavý prejav zmierenia, ale ako obžaloba, a teda zjavne ukazuje tým na vykonaný zločin.Ľudstvo preto má brať stále sa množiace stigmácie (objavovanie sa rán u mediálnych osôb) omnoho vážnejšie ako varovanie a nemá nad nimi plesať. Celé znenie odpovede nájdete od strany č. 25 odpovedí na otázky. Ja by som len chcel doplňujúco poukázať na rozdielnosť slovíčok ,ktoré sa tu vyskytujú a to: nesie hriechy a sníma hriechy. Výraz sníma hriechy je uvedený v spomínanom texte evanjelia v terajšej Bibli. Ja som si to chcel tiež objasniť a tak som hľadal a našiel som následne vysvetlenie od predstaviteľa cirkvi Francesca Peyrona na stránke www.comunitacenacolo.it . v skratke uvádza toto: V latinčine sa hovorí „qui tollis peccata mundi“,čo znamená ....“ktorý berieš na seba hriech sveta. „Hľa,Baránok Boží,ktorý nesie,ktorý vezme na seba hriechy sveta. Teda vidíte ,že hneď máme k dispozícii 4 slovíčka: nesie, berie, vezme na seba, sníma. Tu ešte je potrebné brať do úvahy aj to, že latinský preklad vznikol pravdepodobne z pôvodnej gréckej verzie, teda viacnásobný preklad je o to viac neistejší. Slovíčko nesie sa vyskytuje vo veľa iných biblických textoch napr. Izaiáš kap.53 verš 12. Tiež si môžete pozrieť napríklad List Hebrejom kap.9 verš 28, kde pri piatich oficiálnych prekladoch- ekumenický,katolicky,evanjelický,roháčov,botekov je použité vždy iné slovičko. Pri tom si musíme uvedomiť ,že biblické texty vo všeobecnosti staré ca 2000 rokov a viac ,ktoré boli veľa krát prepisované ,často neumyselne ,ale často bohužiaľ aj úmyselne prepisovateľmi zmenené jednoducho takého chyby obsahujú, aj keď je to text od starovekých Prorokov ,navyše pri pisateľoch novozákonných evanjelii, ktorí ani neboli proroci, tam je riziko o to väčšie, že často sa dopúšťali pisatelia chýb aj z nedostatočného poznania problematiky. Taktiež pri prekladoch textov z tak náročných jazykov ako je Hebrejčina, aramejčina, gréčtina sú možné chyby, veď ako som uviedol príklad ,každý preklad má aj v súčastnosti viac „oficiálnych“ verzii – viď napr. www.biblia.sk. Z toho nám vyplýva, že pri Biblii človek nemôže „slovičkáriť“ ale môže informácie z biblie vnímať len so súhrnným komplexných pohľadom. inak by mal z toho len zmätok v hlave.
  To som uviedol ako príklad, aby ste mali náznak toho , o čom sa v diele Posolstvo Grálu píše a pridal som aj svoj komentár k tomu , ktorý samozrejme je len môj osobný názor a pohľad na základe čítania Posolstva Grálu, Biblie a tiež iných kníh , ale chcel som Vás tým podnietiť pre vlastné hľadanie pravdy v tomto diele, teda neváhajte a študujte túto ABSOLUTNU PRAVDU, nakoľko dnes by už ľudia mali byť zo svojím duchovným vývojom, kôli ktorému vlastne žijeme na zemi oveľa ďalej a teda máme čo doháňať.
  Jedná sa o dielo písané tým najlepším možným autorom - Duchom Pravdy , ktorého nám prisľúbil Ježiš a je o tom aj zmienka v Jánovom evanjeliu v kap.14 až 16. (pozri napr.www.biblia.sk). Teda je to dielo ,ktoré naväzuje na Bibliu ale sú v nej vysvetlené tým najkompetentnejších aj veci , ktoré Biblia spomína len v náznakoch, často v podobenstvách, alebo nie úplne jasne a celkom presne. Rozdiel je v tom , že Ježiš hovoril tak a toľko ,ako to umožňovala vtedajšia zrelosť ľudí a Biblický Nový Zákon navyše nepísal ani osobne Ježiš , ale ľudia na základe toho čo „počuli“ od Ježiša alebo dokonca len počuli hovoriť o Ježišovi, teda niektoré veci sú v dôsledku toho len ľudsky interpretované a teda zahmlené. A k tomu neskoršie zásahy ľudí do biblických textov a tiež výklad biblických textov je často zmetený. Ale Ježiš nám prisľubil, že ešte po ňom neskôr príde Duch pravdy (zaznamenané aj v ev.Jánovom kap.14 až 16) ,ktorý nás uvedie do plnej pravdy a naučí nás všetko a pripomenie nám všetko.Teda nie je potrebné sa obávať , ale len vážne študovať, všetko máme v tomto diele v dispozícii, len potrebujeme chcieť sa troška namáhať. Veď aj Ježiš povedal :kto hľadá (pravdu) ten nájde. A naznačil tiež ako tú pravdu (pravdivého autora,učiteľa Božej pravdy) rozoznáme od tých nepravých : napr.evanjelium Matúša kap.7 : Dajte si pozor na falošných prorokov (duchovných učiteľov) , ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Možno sa opýtate niektorí, že prečo sa o tomto diele nehovorí v kostoloch. No jednoducho preto, lebo v tomto diele autor aj kritizuje cirkvi za ich pôsobenie a teda som v kostole ešte nikdy nepočul o tomto diele hovoriť a to ani v dobrom ani v zlom a kňazi sa tiež k tomu stavaju vyhýbavo, čo je nanajvýš zaujímavé, lebo na „falošných“ a oni ho za falošného považujú, by mali minimálne svojich veriacich verejne upozorňovať a argumentovať, aby dodržali to, čo im prikazuje biblia, na ktorú sa tak radi vždy odvolávajú - konkrétne 2 Tim 4,2-4. Záver si vie urobiť z toho každý sám pre seba. Dielo nájdete v knižnom vydaní v knižniciach ,alebo podľa mojich skúsenosti lepšie, úplnejšie (bez cenzúry) a aj z ďalšími doplňujúcimi informáciami na www.absolutnapravda.sk /knihy a súd. Ďalšie novšie dielo naväzujúce na dielo Abd-Ru-Shina je dielo Večné zákony od Natálie de Lemeny Makedonovej. Vo svojom diele okrem iného odhaľuje aj cirkvou utajované pravé 3.Fatimske posolstvo. Toto dielo nájdete knižne v knižniciach alebo aj na nete napr. www.spiritualdecision.com/vecne-zakony_ostatne_Natalia-de-Lemeny-Makedon...

  Na záver: ja nemám zo šírenie tohto slova žiaden finančný prospech a ani o žiaden nemám záujem a teda berte túto moju krátku správu ako vyjadrenie môjho hlbokého presvedčenia bez bočných ľudsky mocenských záujmov. Pokiaľ Vás tento môj text zaujal a chcete spomenuté diela bližšie spoznať, želám Vám príjemné štúdium. Dielo však študujte v poradí prednášok ,tak ako ich zaradil autor diela, lebo pre naše pochopenie obsahu jeho prednášok , je to tak autorom diela odporúčané. Aj preto a kôli kompletnosti prednášok odporúčam čitatateľom pri štúdiu použiť stránku www.absolutnapravda.sk. Nie som správca tejto stránky, ale poznám ju a viem , že je dobrá.

 

 

Top