Obrázok používateľa CEZ OKNO
ARCHA NOEMOVA část 2.

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla v oblasti Araratu zaznamenána neobvyklá frekvence přeletů amerických vojenských letadel. Američani to vysvětlili tím, že na žádost turecké vlády provádějí fotografování terénu, aby aktualizovali mapy tureckého území. Rusové zas byli přesvědčeni, že se jedná o výzvědnou aktivitu, která má souvislost s výstavbou jejich vojenské základny nedaleko odtud na arménském území.


První dnes veřejně dostupné obrázky ze vzduchu pořídila US Air Force v roce 1949. Snímky údajně odhalily něco, co se zdálo být strukturou pokrytou ledem, ale byly drženy v tajném souboru pod názvem "Ararat Anomaly" po celá další léta, stejně jako následné fotografie pořízené v letech 1956, 1973, 1976, 1990 a 1992, a to z letadel i satelitů. Až v roce 1997 vláda vzhledem k vynucenému odtajnění některých spisů vydala několik z těchto obrázků, ale odborníci je považují za neprůkazné, protože jsou značně rozostřené (?).


Letecký snímek USAir Force, 1949

Anomálie se nachází na severozápadním rohu západní plošiny Araratu (přibližně 39°42'10"N, 44° 16'30"E) ve výšce 4 724 m nad mořem, asi 2,2 km západně od vrcholu, na tom, co se na fotografiích jeví jako prudce klesající svah.

V létě roku 2003 nastala velká příležitost k nové sérii satelitních fotografií, protože to bylo nejteplejší léto v Evropě od roku 1500 a to způsobilo na hoře masívní tání. Nové snímky s vysokým rozlišením přinesly digitální obraz toho, co se stalo známým jako Araratská anomálie, ale nebyly - až do současnosti - nikdy odhaleny veřejnosti.


Satelitní snímek z roku 2003

Nějak se hochům z CIA nechtělo vytáhnout, co doopravdy mají.
Ale veřejnost dotírá.
Co s tím?
(Napadá mě, byl by to docela dobrý „scifáč“: dva cestovatelé v čase – mladí, krásní a není nutné, aby byli rozdílného pohlaví – mají za úkol dopravit se do doby těsně před potopou a zařídit postavení druhé archy. Proč? Holywoodští scénáristi už by něco světozachranitelského určitě vymysleli. A tak ti dva vezmou do baťůžku něco zlata z prodeje afgánského políčka a vyrazí…
Výsledek?
V naší době se objeví Durupinar.)


Fotografie a kresba archy, 1917

Durupınar je vyvýšenina v Turecku, v sousedství vesničky Üzengili, ve tvaru lodi, pojmenovaná po tureckém kapitánu Illhanu Durupinarovi, který poprvé identifikoval tento útvar na leteckém snímku v územním mapovacím projektu pro NATO v roce 1959. Objevu se po letech ujal Ron Wyatt, který spolu s Davidem Fasoldem zpopularizoval toto naleziště na konci 80. a na začátku 90. let.

Průvodce – místní obyvatel a pamětník - vám bude vyprávět, jak se loď objevila náhle (!) jednou v noci, v roce 1948. Večer nic, v noci trochu zazemětřesilo a ráno ejhle – za humny je archa! A to není všechno! Po nocích pak ještě dlouho, dlouho tajemně světélkovala, a to tak dlouho, dokud nebyla tureckými oficiálními místy prohlášena za tu pravou a jedinou Noemovu archu.

Je zajímavé, že zatímco z archy na Araratu nemáme jediný pořádný snímek, durupinarská loď byla opečovávaná docela jinak. Záhy po jejím zveřejnění přijela BBC a natočila zde dlouhý dokument. Vyšly i knihy, spousty nádherných fotografií, k nalezišti byla postavena extra silnice, v příhodné vzdálenosti parkoviště, návštěvnické centrum s kávou a pohlednicemi. A turisté se jen hrnou…

Vůbec nevadí, že zanedlouho někteří vědci pravost tohoto naleziště zásadně zpochybní. Noemova archa je nalezena, je v Araratských horách (i když 30 km od Araratu) a její polohu najdete ve všech turistických průvodcích. Tak.

Ale nechme Durupinar Japoncům s foťáky a vraťme se k Araratu.

Zvěst o „anomálii“ se dostala i k uším ruského lingvisty a dokumentaristy Andreje Poljakova. Rozhodl se o záhadě natočit z vrtulníku dokument. Sice získal povolení tureckých orgánů, aby podnik uskutečnil, ale když došlo na věc, místo bylo „nečekaně“ uzavřeno z důvodu „nečekaných“ bezpečnostních problémů na jihovýchodě.

Senzací se měla stát i expedice podporovaná National Geographic, která byla domluvena na summitu v červenci 2004 v Honolulu a vypadala velmi nadějně. Její vedoucí, americký podnikatel Daniel McGivern, dal dohromady tým špičkových spolupracovníků, který měl provést důkladný vědecký výzkum na základě satelitní fotografie poskytnuté Digital Globe.

McGivern s týmem vědců a horolezců vyrazil do Turecka. Turecké orgány mu však „nečekaně“ odmítly dát povolení – s odůvodněním, že se oblast nachází v zakázané vojenské zóně. Byl zastaven a poslán do jednoho z mnoha vojenských kontrolních stanovišť rozptýlených v této oblasti. Po návratu McGivern vydal prohlášení, kde uvedl, že v důsledku potíží způsobených armádou a tureckou vládou podnik opustil - po oznámení, že vytipovaný objekt byla jen skála.

Tolik jen dvě ukázky z řady zmařených pokusů. A tak bychom mohli pokračovat.

Proč má CIA takový enormní zájem na tomto archeologickém nálezu a proč ho potřebuje za každou cenu utajit?

- Možná je něco v arše. Existuje celá řada zmínek o tom, že už ve starověku na Ararat šplhali vykukové, kteří seškrabávali pryskyřici/dehet (či co to je) ze stěn plavidla, protože to prý mělo zázračné účinky – zdravotní, magické, dokonce to fungovalo i proti jedům…
- Možná potřebují, aby lidé nezačali přemýšlet o tom, jak je možné, aby voda sahala do výše pěti kilometrů a zda se to náhodou nemůže opakovat…
- Taky by asi zjištění, že historie s potopou a archou, která se objevuje ve všech velkých světových náboženstvích, mohlo zahájit postupné smývání rozdílů mezi nimi. Lidi by se spojovali…
- Nebo by třeba někomu mohlo vrtat hlavou, jak je možné, že když už ten Noe fakt asi žil, že se dožil 969 let, což bylo v době před potopou normální. Ale po ní už ne…
- A lidé věřící ve stvoření světa by též konečně měli důkaz, že jsme byli stvořeni, nikoli "evolucionováni" z opic…
- Možná by taky leckoho zajímalo, jaký prostředek by mohl pomoci přežít tak nepředstavitelnou katastrofu…
- A taky se říká, že kdo vstoupil do archy, měl nadpřirozené zážitky, získal schopnosti vstoupit do paralelních světů, případně jej to nadosmrti psychicky stigmatizovalo…
- Ale taky třeba: „S jakým závěrem lze uzavřít přezkoumání dokumentů CIA o Noemově arše? S jistotou můžeme říci pouze jedno: jejich informace jsou – slušně řečeno – diskutabilní. Na první pohled se ukazuje, že tyto dokumenty CIA vyvracejí sám fakt existence informací o arše a jejím umístění. Pak více než podivná jsou „odmítnutí poskytnout zobrazení archy“. Také naprostý nezájem o provedení „doplňujících průzkumů“. Znamená to, že podobné průzkumy byly provedeny již dříve? Pokud ano, pak s jakým výsledkem? A v případě, že CIA nemůže „přesvědčivě identifikovat Noemovu archu“, znamená to, že ještě nebylo prozkoumáno vše? Proč potom nebyly zveřejněny všechny informace?

Možná proto, že zveřejnění podrobných leteckých snímků svahů Araratu odhalí možnosti špionážního potenciálu CIA. Ale tento argument nezní přesvědčivě, vždyť snímky byly udělané o mnoho let dříve a špionážní akce minulosti už nikoho nezajímají.

Pravděpodobnější je verze, že CIA se bojí protestů veřejnosti. Jednoznačně to vyjádřil Robert Simmons: „Co se stane, když se ukáže, že archa se uchovala celé věky v ledu, dokud ji Američani prostě neukradli?“ Kdoví, jestli ve známém Hangáru 18 není ještě další skladový prostor, kde padá prach na plavidlo „zhotovené ze dřeva gofer“, v němž se před tisíciletími zachránili před potopou naši dávní předkové… http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/29-01-2003/35306-noevkovche...

Nevím…

A než si uděláte konečný úsudek, tak nabízím ještě jeden příběh:

V letech 1958, 1964 a 1968 National Geographic Society pořádala do této oblasti několik expedic, o kterých se moc neví. Mladý David Duckworth tehdy - na podzim roku 1968 - pracoval jako dobrovolník v sekci obratlovců paleontologie na Smithsonově institutu ve Washingtonu DC. Vyprávěl, že jednoho dne byl jeho nadřízený velmi nadšený a ukázal mu velký, kompozitní letecký snímek archy, který byl pořízen z balónu. O měsíc později přišlo několik beden, ze kterých vybalili kusy starého dřeva, staré nářadí a další artefakty. Dr. Robert Geist, vědec z expedice, řekl Duckworthovi, že "oni použili termitové nálože, kterými vypálili díru do části trupu", aby mohli jít dovnitř a fotit. Ukázal mu jeden ze snímků, kde bylo „stání nebo klec a jakési krabice, které mohly sloužit jako žlaby...". Duckworth nakonec dospěl k závěru, že se jednalo o Noemovu archu.

Později přišly další bedny, byly složené na nakládací rampě a označené "MT Ararat - National Geographic / Smithsonian Expedice", a dále alabastrový box ve tvaru sarkofágu, který obsahoval zachovalé (zmrazené nebo mumifikované) tělo. Měl posuvný panel na jednom konci, takže sklouzl do drážek a uzamkl se kamennými kolíky na boku. Celé to bylo připoutané na přepravní paletě. Později Davidovi řekl kolega z antropologického oddělené, že našli tělo nějaké významné osobnosti z Bible, pokryté pryskyřicí. Říkal, že má důvod se domnívat – ale David nevěděl proč - že to byl… NOE.

O pět dní později najednou všechen rozruch umlkl. Úředníci začali všechny věci z archy uklízet a dávat je pod zámek. Personál byl instruován, aby se o této záležitosti nikdy nikde nezmiňoval. Duckworth o tom v té době moc nepřemýšlel, až později, když se objevil článek ve Violet Cummings "Má někdo opravdu obrázek Noemovy archy?“ (1982), byl navštíven dvěma agenty FBI, kteří věděli, že pracoval ve Smithsonově institutu a že tam viděl něco, co se ho netýká. Řekli mu, že byl v nesprávnou chvíli na nesprávném místě, a pokud o tom bude mluvit, dopustí se závažného trestného činu…

Rene Norbergen, veterán novinář, mluvil se zdrojem, který se v tu dobu zúčastnil setkání na vysoké úrovni ve Washingtonu, kde se úředníci NG/SI rozhodli zatajit vše, co se na Araratu našlo. Přesto tuto expedici potvrdilo pět lidí, na různých místech, kteří byli v té době v Turecku a náhodou zkřížili své cesty s členy expedice Ararat při návratu domů. Ti jim řekli vzrušeně: "Nevěřili byste, co jsme našli! Ale nemůžeme nic říct."

Zda to bylo opravdu tělo Noa, není jisté. Jedna z knih apokryfů - knihy raných církevních otců, které nebyly zařazeny do Bible - říká, že na palubu korábu bylo kvůli uchování od potopy vzato i tělo předka Noa, který zemřel nějakých 160 let předtím – tělo Adamovo…

No myslím, že ten můj scifáč byl jenom slabý odvárek od reality. Co vy na to?

A na uklidnění trochu poezie. Sluchátka na uši a sledujte hlavně 3´10“ – 3´20“.


VIDEO nájdete na tejto adrese.

Zdroj: https://www.youtube.com/user/6AUG44

- konec -

Zdroje

http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/29-01-2003/35306-noevkovche...
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lashevsky/science/41.html
http://www.godswayisbetter.info/Noahsarkinfo.html
http://holdtl.org/2013/12/15/noahs-ark-the-smithsonian-and-national-geog...
http://hn.ihned.cz/c1-13774550-drevena-ponorka-noemova
http://www.swartzentrover.com/cotor/Bible/Bible/OT/Law/Genesis/NoahsArk/...
http://www.youtube.com/watch?v=dqlfYLcIXjo
http://www.setterfield.org/Ark/The_Ark.html
http://www.epochtimes.ru/content/view/64627/34/
http://www.vonbora.org/Project_Von_Bora/6%29_90_Climb.html
a další


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Vlabi

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/


Súvisiace:

Mýty alebo skutočnosť?
http://www.cez-okno.net/rubrika/myty-alebo-skutocnost

Bádanie
http://www.cez-okno.net/rubrika/badanie


Autori: 
apríl 04, 2014 10:02 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa tomaš
    tomašapríl 04, 2014 20:59 popoludní

    Komentár: 

    Chcelo by to tajnu expediciu na kopec,ktorej by som sa rad zucastnil...

 

 

Top