Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nádherné pyramídy v Sudáne (fotogaléria)

Zhluk pyramíd - Letecká fotografia ukazuje skupinu pyramíd a hrobov, ktoré skúma tím archeológov na nálezisku Sedeinga v Sudáne. Od roku 2009 postupne objavili na nálezisku najmenej 35 malých pyramíd, z ktorých najväčšie merali 22 stôp (7 metrov) na šírku. Napriek tomu, že sa nezachovali vrchné časti pyramíd, môžeme vidieť ich základy. Pyramídy sú datované zhruba do obdobia spred 2000 rokov.


Slnečné gule – Svorníky z pyramíd objavené na nálezisku Sedeinga v Sudáne boli sformované buď do tvaru vtáka alebo ako v tomto prípade lotosového kvetu, na vrchole slnečnej gule


Vnútorné kruhy - Medzi objavmi sa nachádzajú aj pyramídy s vybudovaným kruhovým priestorom vo vnútri, ktorý je spojený s rohmi pyramídy pomocou krížových podpier. Okrem Sedeingy je známa iba jedna pyramída, ktorá bola postavená týmto spôsobom


Kráľovstvo Kush – Nálezisko Sedeinga ležiace v severnom Sudáne bolo počas obdobia stavby pyramíd súčasťou kráľovstva Kush. Polohu starovekého hlavného mesta kráľovstva Kush Meroe, môžete vidieť na tejto mape kde je zobrazená aj poloha súčasného hlavného mesta Sudánu Chartúm


Malá kostra - Ľudia boli pochovaní vedľa pyramíd v hrobových komorách, ktoré často obsahovali viac ako jeden pohreb. Fotografia ukazuje kostru dieťaťa, ktoré bolo pochované spolu s náhrdelníkmi


Medená misa – Misa zhotovená zo zliatiny medi bola objavená v hrobke, ktorá obsahovala tento kostrový pohreb


Pestrofarebné korálky – Jeden z hrobov obsahoval viac ako 1500 pestrofarebných korálok, podobných nílskym špirálovým lastúram. Zdá sa, že sú to zvyšky z jedného alebo viacerých náhrdelníkov. Výskumníci boli schopní ich znovu zostaviť do podoby, ktorá ukazuje, ako mohli vyzerať zostavené v jednom náhrdelníku


Boh plodnosti? – Ďalší nález zo Sedeingy predstavuje amulet boha Besa, zhotovený z glazovanej fajansy. Bes bol boh často spájaný s deťmi a tehotnými matkami


Hviezdny nález – Takmer kompletná nádoba vyzdobená maľovaným ornamentom, podobným dvojitým sekerám a hviezdam medzi nimi zoradených v jednom rade


Večera so starou mamou? - Artefakt so starovekým meroitickým písmom taktiež objavený na nálezisku v Sedeinge. Obetná tabuľka má rozmery 17 x 14 palcov (43 x 35 cm) a zobrazuje boha so šakalou hlavou Anubisa a bohyňu, o ktorej predpokladáme, že je to Eset. Meno zosnulej bolo "Aba-la," slovo, ktoré môže byť prezývkou pre „starú mamu“. Nápis saokreminého pýta na to, či jej bohovia „poskytnú dobré jedlo.“


Eset a Osiris – Archeológ Vincent Francigny ukazuje kamennú stélu objavenú na nálezisku. Meno zosnulého sa nezachovalo, ale text so vzývaním Eset a Osirisa sa zachoval


Výskum pyramídy – Priebeh terénneho výskumu na nálezisku Sedeinga, na ktorom pyramídy a hroby ležali v tesnom susedstve

Owen Jarus, LiveScience

Vydané: 6. februára 2013

Zdroj: http://www.livescience.com/26900-ancient-pyramids-sudan.html

Foto: Vincent Francigny, A. Chen, B-N Chagny

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

35 starovekých pyramíd objavených na pohrebisku v Sudáne
http://www.cez-okno.net/clanok/archeokienko/35-starovekych-pyramid-objav...


Autori: 
február 12, 2013 22:50 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top