Obrázok používateľa CEZ OKNO
Šesť záhadných objavov, ktoré súčasná veda nedokáže vysvetliť (#1 Bloop)

V poslednej časti našej minisérie o záhadných objavoch sa budeme venovať objavu pochádzajúcemu nie z minulosti, ale z doby pomerne nedávnej. Rozsiahle plochy svetových morí a oceánov sú aj v súčasnosti posledným poriadne nepreskúmaným miestom našej planéty. V hlbinách tohto fantastického sveta sa ukrýva pred nami ešte veľa záhadných javov, ktoré čakajú na svoje objavenie a rozuzlenie. Jedným z takýchto tajomstiev oceánu je aj jav nazývaný „Bloop“.

Záhada


Bloop je pomenovanie dané extrémne silnému zvuku s mimoriadne nízkou frekvenciou objavenému v roku 1997 pod morskou hladinou, ktorý zachytil Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru – NOAA. Zdroj a pôvod zvuku zostáva stále neznámy.

Tento tajomný zvuk bol zaznamenaný niekde okolo 50° južnej šírky a 100° západnej dĺžky, čomu zodpovedá vzdialený bod v južnej časti Tichého oceánu nachádzajúci sa na západ od južného cípu Južnej Ameriky a niekoľkokrát bol zachytený systémom Rovníkového Pacifického autonómneho hydrofónneho poľa. Tento systém bol vyvinutý ako samostatné pole hydrofónov, ktoré môžu byť rozmiestnené v ktoromkoľvek oceánografickom regióne na sledovanie konkrétnych javov. Používa sa hlavne na zisťovanie zvukov podmorskej seizmickej činnosti, pohybu ľadovcov a sledovanie populácie a migrácie morských cicavcov. Tento stabilný, samostatný systém bol navrhnutý a postavený v Pacifickom morskom environmentálnom laboratóriu (PMEL) organizáciou NOAA a neskôr bol rozšírený Americkým námorníctvom o zvukový sledovací systém SOSUS, ktorého vybavenie bolo pôvodne určené na detekciu sovietskych ponoriek.

Podľa záznamov NOAA o tomto zachytenom zvuku sa uvádza: „Rýchlo stúpa vo frekvencii po dobu jednej minúty, čo je dostačujúci rozsah, aby bol vypočutý na mnohých senzoroch v oblasti väčšej ako 5000 km.“


16 krát zrýchlený zvukový záznam signálu Bloop si môžete vypočuť
na tejto adrese

Prečo zostáva neobjasnená

Čo mohlo vyvolať tento záhadný a silný zvuk v hĺbkach oceánu? Získať odpoveď na túto otázku o pôvode tajomného zvuku sa zatiaľ nikomu nepodarilo, aj keď možných teórií pokúšajúcich sa o jeho objasnenie je hneď niekoľko.


Podľa zistení vedcov skúmajúcich túto záhadu sa zdá, že zvuk nebol spôsobený žiadnou činnosťou človeka ani jeho zariadeniami. Nepodobá sa ani na zvuky vydávané najhlasnejšími morskými zvieratami ako je napríklad modrá veľryba, takže sa im zdalo najpravdepodobnejšie, že môže pochádzať najskôr z nejakej geologickej činnosti.

Doktor Christopher Fox z organizácie NOAA však zavrhol aj túto možnosť, a ako sám uviedol, tento zvuk sa nepodobá na žiadnu známu geologickú aktivitu ako sú napríklad prejavy podmorskej sopky alebo zemetrasenie. Predpokladal, že by sa mohlo jednať o zvuk spôsobený vplyvom globálneho otepľovania, ktorý vzniká v dôsledku roztápania ľadovcov v Antarktíde. Túto teóriu sa však pravdivo nepodarilo preukázať. Neskoršie novinár David Wolman parafrázoval Dr. Foxa, ktorý aktualizoval svoj názor a povedal, že záhadný zvuk Bloop bude pravdepodobne zvieracieho pôvodu. Vychádzal pritom zo zobrazenia zvuku Bloop, u ktorého dochádza k rýchlym zmenám vo frekvencii, čo sa podobá na zobrazenie zvukov vydávaných morskými živočíchmi. Oproti nim je tu však jeden zásadný rozdiel - v roku 1997 bol zvuk nazývaný Bloop zachytený viacerými snímačmi vo vzdialenosti až 5000 kilometrov od seba. To by znamenalo, že by sa muselo jednať o ďaleko hlasnejší zvuk ako sú zvuky vydávané veľrybami či inými známymi morskými živočíchmi. Skrýva sa teda v hlbinách oceánov nejaký omnoho väčší živočích ako sú doteraz známe najväčšie veľryby? Alebo sa jedná o niečo úplne iné?Môžeme sa prikloniť k záverom mnohých "lovcov záhad za každú cenu", že sa jedná o zvuky pochádzajúce od neznámeho živočícha (morskej obludy), či už v podobe obrovského hada, hlavonožca alebo prehistorického plaza :)
Takisto sa môžeme odvolať na tvrdenia priaznivcov románov H. P. Lovecrafta, že za zvukom stojí dávne morské božstvo Cthulhu prebývajúce v mýtickom, stratenom meste.
Je za pôvod záhadného zvuku Bloop zodpovedná bájna bytosť Cthulhu uveznená v podmorskom meste Rlyeh? Podľa priaznivcov románov H. P. Lovercrafta áno...

Rlyeh, ktorého poloha by zodpovedala oblasti v ktorej bol zvuk nahraný. Alebo tiež na teórie o strojoch pracujúcich v zaniknutých zbytkoch potopenej Atlantídy alebo v stratených potopených lodiach mimozemšťanov.


Nekonečné moria a oceány pokrývajúce až 71% povrchu našej planéty tvoria aj v dnešnej modernej dobe pre nás stále tajomný a neprebádaný kút sveta ukrývajúc i v sebe ešte mnohé záhadné javy čakajúce na svoje odhalenie.

Nech je už pravda akákoľvek, na jej pravé odhalenie si asi budeme musieť počkať. Jedinou pravdou, ktorú máme je fakt, že organizácia NOAA eviduje vo svojich záznamoch ďalších päť významných nevysvetliteľných zvukov pomenovaných podľa NOAA: Julia, Train, Slow Down, Whistle, a Upsweep. Ostáva nám teda len dúfať, že snáď moderná veda a čas postupne odhalia tieto neobjasnené zvuky a poodhalia nám niečo z tajomstiev posledného neprebádaného kúta našej planéty.


Spekrtogram zvukového javu známeho ako "Slow Down"

Andy Guerriero

Zdroje:
http://underdogsanonymous.blogspot.sk/2010/12/bloop.html
http://www.newscientist.com/article/mg20327246.500-13-more-things-the-bl...
http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/bloop.html
http://www.theage.com.au/articles/2002/06/13/1023864318809.html
http://entertainment.howstuffworks.com/arts/literature/cthulhu2.htm

Preložil, skultivoval a doplnil: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súčasní ľudia sa radi cítia byť dokonalejšími než ľudia, ktorí žili pred stáročiami, veď čo takého mohli dokázať v prítmí svojich primitívnych obydlí sužovaní napríklad predstavami o tom, že sa uzdravia z prechladnutia po tom, ako im vyvŕta liečiteľ dieru do lebky. Ale musíme uznať, že zanechali za sebou niekoľko artefaktov, ktoré donútili aj tých najchytrejších moderných vedcov poriadne sa nad nimi zamyslieť. V tomto seriáli vám predstavíme niekoľko nasledujúcich záhadných objavov, o ktorých sme presvedčení, že boli vytvorené len za tým účelom, aby potrápili budúce generácie...


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Záhady-Proroctvá-Prognózy
http://www.cez-okno.net/zahady-proroctva-prognozy


júl 19, 2012 14:25 popoludní

 

 

Top