Obrázok používateľa CEZ OKNO
Šesť záhadných objavov, ktoré súčasná veda nedokáže vysvetliť (#5 Mechanizmus z Antikythéry)

Mechanizmus z Antikythéry, známy niekedy aj pod názvom „Počítač z Antikythéry“ je staroveký technický artefakt (diferenciálne ozubené súkolie) objavený vo vraku rímskej lode, ktorá sa potopila v roku 67 PNL blízko gréckeho ostrova Antikythera. Vrak lode v hĺbke 42 metrov objavil na jar roku 1900 zberač morských húb Elias Stadiatos a samotný mechanizmus rozpoznal medzi nálezmi z vraku 17.3.1902 archeológ Spyridon Stais, ktorý si všimol, že v jednom kuse kameňa, ktorý z mora vyniesli potápači spolu s inými predmetmi, je zaryté skorodované ozubené koliesko.

Následným prieskumom vraku sa potom podarilo objaviť ešte ďalších 80 silno skorodovaných úlomkov starovekého prístroja (ozubené kolieska, číselníky, ručičky a dreveno – bronzové skrinky popísané starogréckymi nápismi.

Mechanizmus z Antikythéry – nájdené fragmenty starovekého prístroja

Prečo zostáva záhada neobjasnená

Neskorším skúmaním nájdených dochovaných súčastí prístroja a odbornými expertízami vedci zistili, že mechanizmus sa skladal z 37 ozubených koliesok zasadených do sčasti drevenej a sčasti bronzovej skrinky, ktorá mala z jednej strany jeden a z druhej dva ciferníky.


Mechanizmus z Antikythéry – fragment dochovanej centrálnej časti s ozubeným kolesom

Podľa zisteného veku bol mechanizmus vyrobený niekedy medzi rokmi 150 PNL až 100 PNL a jeho presný pôvod nie je známy. Na základe nápisov a datovania sa usudzuje, že pochádza z prostredia helenistickej kultúry. Rovnako sa vedcom spoľahlivo nepodarilo objasniť dôvod prepravy mechanizmu loďou a jeho účel. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že prístroj mohol byť súčasťou ulúpených pokladov z ostrova Rhodos, ktoré smerovali ako vojnová korisť do Ríma na oslavu usporiadanú Júliusom Caesarom.

Samotný prístroj potom mohol pravdepodobne slúžiť na zaznamenávanie pohybu Slnka, Mesiaca a predpovedanie zatmenia týchto telies či dokonca mohol slúžiť aj na napodobenie nepravidelnej obežnej dráhy Mesiaca okolo Zeme. Tento pohyb známy ako prvá mesačná anomália, objavil astronóm Hipparchos z Rhodosu a je preto možné sa domnievať, že sa mohol podieľať na konštrukcii prístroja. Zariadenie samotné používalo aj diferenciálne prevody, o ktorých sa verilo, že boli prvýkrát použité až v 16. storočí NL. Úroveň dosiahnutej miniaturizácie a zložitosť konštrukčného riešenia sa však skôr podobá na podobne zložité konštrukcie mechanických hodín pochádzajúcich až z 18. storočia.

Mechanizmus z Antikythéry – dochovaná časť starovekého prístroja, vonkajšia strana skrinky

Otázkou pre nás aj pre vedu zostáva, či mechanizmus nájdený vo vraku starej lode blízko Antikythéry bol ojedinelým technickým zázrakom svojej doby, alebo sa podobné zariadenia v antike vo vedeckých kruhoch tej doby bežne používali. Zmienky o podobných mechanických zariadeniach sa síce podarilo objaviť v súvekých prameňoch (napríklad známy rímsky rečník Cicero popisuje zariadenie, ktoré zostrojil jeho priateľ Poseidónios na napodobenie pohybu Slnka, Mesiaca a hviezd), ale doteraz sa podobné zariadenie nepodarilo ešte archeológom objaviť na žiadnej lokalite a je teda pretrvajúcou záhadou, kam sa tieto zariadenia mohli stratiť, pretože žiadna civilizácia na svete nevyrobila podobne zložité zariadenie po ďalších tisíc rokov. Je možné, že tieto prístroje boli zničené a bronz, z ktorého boli podobné prístroje vyrobené, sa opäť druhotne použil na iné predmety. Takže podobné prístroje sa nám nedochovali a je len šťastnou náhodou pre vedu, že vďaka starovekému nešťastiu sa nám Mechanizmus z Antikythéry zachoval tým, že klesol na morské dno.

Konečnú odpoveď na naše otázky nám dá len veda a čas, snáď sa zhodou náhod podarí objaviť ďalšie obdobné zariadenie alebo súvisiace nálezy, ktoré nám poodhalia tajomstvá a pôvod tohto starovekého zariadenia.


VIDEO 1 nájdete na tejto adrese

VIDEO 2 nájdete na tejto adrese

VIDEO 3 nájdete na tejto adrese

Videá: http://www.youtube.com/user/antikythera2012

Andy Guerriero

Zdroje: http://www.guardian.co.uk/science/2006/nov/30/uknews
http://www.economist.com/node/1337165?story_id=1337165

Preložil, skultivoval a doplnil: Pavol

exkluzívne.cez.okno

Súčasní ľudia sa radi cítia byť dokonalejšími než ľudia, ktorí žili pred stáročiami, veď čo takého mohli dokázať v prítmí svojich primitívnych obydlí sužovaní napríklad predstavami o tom, že sa uzdravia z prechladnutia po tom, ako im vyvŕta liečiteľ dieru do lebky. Ale musíme uznať, že zanechali za sebou niekoľko artefaktov, ktoré donútili aj tých najchytrejších moderných vedcov poriadne sa nad nimi zamyslieť. V tomto seriáli vám predstavíme niekoľko nasledujúcich záhadných objavov, o ktorých sme presvedčení, že boli vytvorené len za tým účelom, aby potrápili budúce generácie...


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

PRAVDA? Na poloostrově Kamčatka byly údajně nalezeny pozůstatky stroje starého 400 milionů let
http://www.cez-okno.net/clanok/alternativny-osud-vyber/pravda-na-poloost...

ARCHEOkienko
http://www.cez-okno.net/archeokienko


júl 10, 2012 00:38 dopoludnia

 

 

Top