Obrázok používateľa CEZ OKNO
Archeológovia nachádzajú hieroglyfy, ktoré vrhajú nové svetlo na Zlatý Vek Meroitickej civilizácie I.

Tím archeológov tvrdí, že urobili jeden z najdôležitejších objavov spojených s históriou Núbie. Podľa Sudánskej pamiatkovej služby môže byť hieroglyfický nápis odkrytý v Abu Erteila najdôležitejším objavom posledného desaťročia. Pohrebná komora obsahuje sarkofág a množstvo predmetov, poskytujúcich fascinujúci pohľad na záhadnú civilizáciu, ktorá zmizla asi pred dvomi miléniami.


AGI oznamuje, že vykopávky, ktoré viedol od novembra do decembra 2015 medzinárodný tím pod vedením Eugenia Fantusatiho zo Sapienza University v Ríme, jeho zástupcu Marca Baldiho a Eleonory Kormiševovej, riaditeľky Goleniševovho centra pre egyptológiu.


Vykopávky na nálezisku Abu Erteila, Sudán v roku 2015. Zdroj: ›› CEEM

Asi 124 míľ (200 km) severne od Chartúmu objavili najpôsobivejšie artefakty, ktoré zahŕňajú bazaltový rituálny oltár, hieroglyfický nápis a posvätnú loď. Tento objav, ktorý je plodom ôsmich kôl vykopávok, vrhá nové svetlo na Núbijskú civilizáciu, ktorá existovala medzi 1. storočím pred Kristom a 1. storočím po Kristovi. O chráme, kde boli učinené nálezy, sa myslelo, že ho najpravdepodobnejšie zničil požiar. V súčasnosti sa robí datovanie zrúcanín pomocou rádiokarbónovej metódy, aby sa zistil presný dátum udalosti.

„Stále študujeme hieroglyfické nápisy v egyptčtine, ale už sme identifikovali kartuše s menami kráľovského páru, o ktorom sa zmieňujú. Sú nimi kráľ Natakamani a kráľovná Amanitore, ktorí vládli v priebehu Zlatého Veku Meroitickej civilizácie, ktorá sa vyvíjala pri Níle. Zohrávala dôležitú úlohu na medzinárodnom stupni: berúc do úvahy fakt, že mala obchodné a diplomatické vzťahy s Rímskou ríšou, až do svojho poklesu kvôli vzostupu Etiópskeho kráľovstva Axum,” povedal profesor Fantusati ›› pre AGI.


Kráľ Natakamani a kráľovná Amanitore velebiac boha Apedemaka. Zdroj: ›› Saint Louis University

Podľa výskumníkov bol základ pre posvätnú loď umiestnený v časti „naos" alebo centrálnej sieni budovy. Ukrýval núbijské božstvo, periodicky umiestňované na lodi kvôli rituálnym procesiám. Čo sa týka slov profesora Fantusatiho, artefakt je nesmierne dôležitý pre lepšie pochopenie vzťahov medzi meroitickou a susednou egyptskou civilizáciou.

„Pre nálezisko Abu Erteila je to ďalšia prestíž, radí sa medzi najzaujímavejšie nálezy v súčasnej núbijskej archeológii,“ ›› povedal.

›› Kráľovstvo Kuš bolo starovekým africkým kráľovstvom, ktoré existovalo od roku 1 070 pred Kristom do roku 350 po Kristovi. Bolo založené po konci Bronzovej doby a rozpade Novej ríše Egypta, a bolo sústredené v Napata. Kušitskí králi vládli ako faraóni v Egypte počas Tretieho prechodného obdobia, obzvlášť počas vlády 25. dynastie. Avšak z Egypta ich vyhnali Asýrčania za vlády Esarhaddona. Kráľovstvo pretrvalo, až dokým sa na ich územie nerozšírila Rímska ríša. Zánik kráľovstva Kuš sa začal v 1. alebo 2. storočí po Kristovi, kedy bolo oslabené vojnou s rímskou provinciou Egypta. Neskôr začalo nad starým náboženstvom prevládať kresťanstvo.


Dva príklady meroitických hieroglyfov (nie z Abu Erteily). Votívna (ďakovná, pozn. red.) plaketa kráľa Tanyidamaniho, Zdroj: ›› Public domain; a meroitická stéla, Zdroj: ›› British Museum

-pokračovanie-

Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Natalia Klimczak

12. január 2016

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/archaeologists-f...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Núbia
http://www.cez-okno.net/stitok/nubia

Hieroglyfy
http://www.cez-okno.net/hieroglyfy

ANCIENT ORIGINS Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/ancient-origins-vyber


Sekcie: 
február 04, 2016 20:20 popoludní

 

 

Top