Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok dva - Odhaľovanie Skrytej Temnoty (IV.)

Drahí,
My používame Koridor ako navádzací lúč pre našu pozemskú posádku. Pozemské posádky sú z rôznych Domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) a tiež z paralelných realít, v ktorých na seba zobrali podobu v piatej a vyšších dimenziách. Koridor poskytuje spôsob, ktorým sa môžeš prepojiť s ďalšími inkarnáciami tvojej Duše. Arkturiánsky Koridor je hviezdna brána, riadiaca stanica, alebo kontrolná veža, taká akú máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, komunikačná stanica pre všetkých medzidimenzionálnych výskumníkov. Všetci medzidimenzionálni cestovatelia najprv vstúpia cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo sa presunú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, kde je ich konečný cieľ.

Nižšia Štvrtá Dimenzia

Zvýšená frekvencia Svetla v Koridore okamžite rozšíri tvoje vedomie do štvrtej dimenzie. Zotrvaj dlhú chvíľu vo večne-prítomnom TERAZ Koridoru, aby si cítil Svetlo vyššej frekvencie okolo seba. Náš Koridor je navrhnutý tak, aby zvyšoval tvoju frekvenciu pomalým a plynulým spôsobom. Preto pri tvojom prvom kroku je frekvencia Svetla len pol oktávy nad tou, ktorá vládne vo vašej trojdimenzionálnej realite a pri tvojom druhom kroku sa ocitneš vo štvrtej dimenzii. Cítiš slabé tŕpnutie vo svojom tele, mysli a emóciách, keď ťa Svetlo nežne poláska.

Keď sa bližšie pozrieš na svoje okolie, zdá sa takmer že si v oblaku, ale oblak je víriaci tanec meniacich sa odtieňov modrej a fialovej. Pozeraj sa kde práve si a dovoľ, aby ťa to miesto obklopilo, keď sa tam dostaneš. Takýmto spôsobom môžeš BYŤ tam kde si a byť úplne prítomný vo svojej skúsenosti.

Svetlo, ktoré ťa obklopuje a objíma jemne núti tvoju skrytú temnotu, aby vyšla na povrch tvojho vedomia, aby mohla byť vyliečená a uvoľnená raz a navždy. Tvoja temnota nie je tvojou časťou ktorá je „zlá“. Tvoja temnota je skôr časťou teba, ktorá je zranená. V tomto zranení je strach, ktorý znížil tvoju rezonanciu dostatočne na to, aby si zabudol na svoju pravú formu – Svetelné telo.

Cestuješ teraz cez najnižšie frekvencie štvrtej dimenzie, známe ako Pláň Nižšieho Astrálu. Keďže toto je najnižšia frekvencia štvrtej dimenzie, uchováva všetku temnotu všetkých tvojich inkarnácií a tiež všetku temnotu/strach ktorý zažili VŠETKY bytosti Gaie. Z vnútra Koridoru môžeš bezpečne vytvoriť tunel Svetla cez Pláň Nižšieho Astrálu, aby pomohol tebe a Gaii pri uvoľnení nazhromaždených nižších frekvencií strachu a temnoty. Potom môžeš ľahšie aktivovať svoje Svetelné telo a tiež Svetelné telo Gaie.

Zotrvaj teraz chvíľu a vizualizuj modré telo Gaie pod sebou. Vidíš temnotu na Pláni Nižšieho Astrálu? Je to nazhromaždená temnota obyvateľov Gaie, ktorí zabudli na skutočnú povahu svojej Duše/SEBA. Sleduj otáčanie planéty, až kým sa zastaví na pologuli, kontinente, krajine, štáte, meste, susedstve, domove a pozemskom vozidle (hmotnom tele, pozn. prekl.), ktoré zdieľa tvoje dobrodružstvo v Koridore.

S použitím veľkej moci svojej predstavivosti vytvor tunel cez túto Temnotu tak, že vyšleš lúč svetla Koridoru, dole cez Pláň Nižšieho Astrálu do priestoru tela Gaie, ktorého si správcom (t.j. tvojho hmotného tela, pozn. prekl.).

Zotrvaj teraz chvíľu, aby si cítil Bezpodmienečnú Lásku v Koridore. Nadýchni tú Lásku a vydýchni ju cez tunel, ktorý si vytvoril a do svojej fyzickej reality.

Keď sa znova pozrieš na Zem, vidíš viac a viac cestičiek Svetla cez Nižší Astrál a cez temnotu aury Gaie a cítiš Bezpodmienečnú Lásku vyžarujúcu s každým lúčom Svetla.

Vďaka tomuto osobnému a celkovému čisteniu Temnoty, môžeš zažívať nejaké nepríjemné sny, keď budeš pokračovať v tejto službe počas pobytu vo svojom astrálnom, nočnom (snovom, pozn. prekl.) tele. Môžeš tiež zažívať samovoľné spomienky na nevyriešené problémy svojho detstva, rokov mladosti a skoré vzťahy a dokonca iné životy. Tieto zvyšky starých, zabudnutých strachov, hnevov, sklamaní a smútku prichádzajú na povrch tvojho vedomia, aby si sa s nimi vysporiadal v bezpečí nášho Koridoru.

Svetlo vyššej frekvencie v Koridore okamžite premení každú Temnotu, ktorú uvoľníš, späť do rovnovážneho bodu čistého Svetla. Teda s každým liečením tvojej temnoty si schopný znášať vyššie a vyššie frekvencie Svetla, aby uľahčilo tvoju aktiváciu Svetelného tela.

Pretože si milovaný člen Planetárneho Tímu Vzostupu, budeš schopný začleniť vyššie frekvencie do svojho fyzického tela, svojej reality a svojej planéty, keď sa vrátiš do svojho každodenného života. Gaia ti bude tiež pomáhať v tvojom procese, poskytne podporu JEJ veľkou skúsenosťou, poznaním, trpezlivosťou a Bezpodmienečnou Láskou.

Drahí, vy všetci reprogramujete svoje vnútorné snímače tak, aby ste mohli byť v neustálom spojení s vašimi realitami vyšších dimenzií. To je dôvod, prečo vaša skrytá temnota musí byť vynesená na povrch, aby bola uvoľnená. Táto stará temnota vytvára „poruchy“. Následne vám tieto poruchy sťažujú jasne prijímať správy z mnohých vyšších úrovní vášho JA. Keď umožníte skrytým úrovniam svojej starobylej temnoty, aby vyšla na povrch vášho vedomia, môže to vytvoriť strach. Aby ste dokázali čeliť tomuto problému, naučte sa jednoducho vydychovať svoj strach.

VYDYCHOVANIE STRACHU

Trikrát sa dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni

S každým výdychom si predstavuj, že tvoje vedomie sa

zväčšuje a zväčšuje až kým vyplní miestnosť.

Znova sa trikrát dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni.

S každým výdychom si predstavuj, že tvoje telo sa

zväčšuje a zväčšuje až kým vyplní miestnosť.

Znova sa trikrát dlho, pomaly, zhlboka nadýchni a vydýchni.

S každým výdychom si predstavuj že vidíš medzery

medzi časticami hmoty svojho roztiahnutého tela

Teraz sleduj výpary strachu ako sa k tebe blížia

Pokojne ich pozoruj ako prechádzajú cez teba a cez

medzery v tvojej roztiahnutej podobe

Nespájaj sa so strachom. Jednoducho mu dovoľ aby prúdil cez teba.

ZAMERAJ SA NA TO ČO CHCEŠ
NIE NA TO ČOHO SA BOJÍŠ

Keď už strach nie je viac tvoj nepriateľ, môžeš ľahšie prijať Lásku, ktorá neustále vyžaruje z miesta „medzi“ strachom a Láskou. Týmto spôsobom si môžeš začať spomínať že VŠETKO oddelenie je ilúzia.
Arkturiáni
(Prosím využi jeden alebo viac pozemských dní, aby si začlenil svoj proces do svojho osobného aj planetárneho tela. Zažívanie strachu LEN ako energetického poľa, znižuje jeho silu a umožňuje ti v sebe cítiť svoju osobnú moc. Týmto spôsobom zdieľaš svoje skúsenosti so mnou, Gaiou, aby si pomáhal v našom planetárnom vzostupe a umožnil mi zosilniť tvoj proces mojou Bezpodmienečnou Láskou a súcitom - Gaia)
Suzan Caroll

(október 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

október 16, 2009 19:38 popoludní

 

 

Top