Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok päť - Prázdnota do Piatej Dimenzie (VII.)

Najdrahší,
Môže existovať oblasť tvojho života, ktorá je starým, vracajúcim sa problémom. Tento problém sa teraz môže prejavovať spôsobom, ktorý nemôžeš prehliadať. Možno si odkladal riešenie tohto problému, pretože si bol spútaný starou ilúziou, že bolo pre teba príliš ťažké sa ním zaoberať. Avšak teraz, keď si pohliadol na svoj fyzický život z multidimenzionálnej perspektívy Arkturiánskeho Koridoru, si pravdepodobne schopný vidieť za ilúziu a nájsť možné riešenie.

Dimenzie od jedna do štyri sú na fyzickej/astrálnej strane Veľkej Prázdnoty, zatiaľ čo dimenzie od päť do osem sú na duchovnej strane Prázdnoty. Existuje ďalší priechod pred siedmou a ôsmou až dvanástou dimenziou. Tento vyšší priechod nie je „ničotou“ Veľkej Priepasti. Práveže to je „všetkosťou“ VŠETKÉHO čo je. Vaše reality v piatej až siedmej dimenzii vás pripravujú na zážitok nekonečných skúseností, všetky v rovnakom TERAZ, ôsmej až dvanástej dimenzie.

Keď fungujete len z ega/seba vašej trojdimenzionálnej reality, ste sotva schopní obsiahnuť skúsenosti jednej reality súčasne. Avšak, akonáhle rozšírite svoje vedomie, aby obsiahlo štvrtú dimenziu, začnete mať spomienky, sny a skúsenosti svojich paralelných realít a iných časov a miest v tretej a štvrtej dimenzii. Avšak, budete sa musieť vo všeobecnosti posunúť na vyšší stav vedomia a zanechať svoj denný život, aby ste mohli zažiť tieto iné reality.

Na druhej strane, keď rozšírite svoje vedomie, aby ste zahrnuli piatu dimenziu, budete schopný súčasne vnímať niekoľko svojich päťdimenzionálnych realít. Bez obmedzení a preludov nižších svetov si môžu byť vaše multidimenzionálne zmysly vedomé niekoľkých paralelných realít v rovnakom okamihu. Tiež vyššie dimenzie môžu ľahko pozorovať nižšie, zatiaľ čo pozorovanie vyšších dimenzií z nižších vyžaduje rozšírenie vedomia a cvičenie. Práve vaše spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA vám umožňuje sledovať a zažívať mnoho verzií vášho mnohostranného JA. Avšak skôr, ako môžete vstúpiť do piatej dimenzie musíte putovať cez ničotu Veľkej Prázdnoty. Zažívanie úplnej temnoty a ničoty Prázdnoty je nutné, aby ste úplne opustili ilúzie, obmedzenia a oddelenosť polarít tretej a štvrtej dimenzie. Je dôležité si uvedomiť, že zakaždým, keď nastáva veľký posun paradigmy (prístupu, pozn. prekl.), ako ten, ktorý teraz začína na Zemi, polarity, hlavne Lásky/Svetla a Strachu/Temnoty sa stanú viac a viac zrejmými. Intenzita týchto zosilnených polarít tak znechutí a zmätie masy, že ich vedomie je takmer nevedome priťahované do prázdnej zóny medzi extrémami opačných polarít.

Mnohí duchovní hľadači vo vašich Pozemských kultúrach podstúpili dlhé obdobia zmyslovej deprivácie (zbavenie sa, vypnutie zmyslov, pozn. prekl.) v úplnej Temnote aby dosiahli Osvietenie. V Európe sa mystici postili a meditovali v rozľahlých sieťach podzemných tunelov. Egyptskí zasvätenci vstupovali do pyramíd a Rimania sa izolovali v katakombách na dlhé obdobia pôstu a meditácie. Eséni a Taoisti používali jaskyne, kým Tibeťania vstupovali do jaskýň a zamurovávali sa v miestnostiach za tým istým účelom. Dôvodom pre ich meditácie a pôsty v úplnej Temnote bolo naučiť sa „živiť“ vnútorným Svetlom. Tiež bez podnetov začne myseľ putovať do prvotného a tiež vysoko duchovného stavu vedomia, ktoré sú zbavené času a priestoru.

Pretože ste pritiahli vyššie frekvencie Energie/Svetla, ktoré kúpu Gaiu a pretože rezonancia planéty je teraz vyššej frekvencie, všetko čo v tejto dobe potrebujete robiť je, že si budete vizualizovať hlbokú Temnotu Prázdnoty. Silou vašej predstavivosti môžete aktivovať najhlbšie centrá vo vašom mozgu aby ste spojili svoju epifýzu (korunnú čakru) s Vesmírnou Energiou, aby vaša hypofýza (tretie oko) mohla prijímať túto kozmickú silu a využiť ju na vypustenie vášho vedomia na medzidimenzionálne cestovanie. Vstupom do svojho zámotku temnoty, ktorý je pôrodným kanálom Prírody, sa pripravujete na vynorenie sa do nového života.

Pre vstup do Veľkej Temnoty pred piatou dimenziou sleduj hviezdny Koridor pred sebou. Milióny hviezd iskria a točia sa, aby sa spojili do hviezdnej cesty. Vidíš úplný stred? Je úplne temný a zdanlivo bez života. Dokážeš opustiť svoje staré polarizované myslenie, že „svetlo“ je lepšie ako „tma“? Dokážeš si uvedomiť, že táto temná Prázdnota je miesto, kde môžeš zažiť svoje ja ako bytie Svetlom? Avšak najprv si musíš umožniť byť Prázdnotou, ničotou, ktorá predchádza znovuzrodenie.

Čuj naše slová a cíť podporu mnohých hviezd okolo seba, ako sa pripravuješ urobiť skok VON z ilúzie toho, kým si bol a DO Pravdy toho, kým si bol vždy. Vidíš úplný stred Koridoru? Je teraz úplne temný a zdanlivo bez života.

Na to, aby si vstúpil do tejto temnej Prázdnoty otoč svoju myseľ, aby si spoznal svoje skutočné JA. Nemysli! Nepoužívaj logiku, analýzu ba dokonca ani vnímanie

Radšej len NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ

Uvoľni všetky polarity

Uvoľni všetky ilúzie hmotného sveta

A tiež svoju potrebu nútiť ich „dobre dopadnúť“

NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ

NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ TERAZ!

Náhle sa ocitneš vo Veľkej Prázdnote. Temnota je úplná a Prázdnota dokonalá. Niet ničoho a nikoho na koho by si mohol reagovať. Je úplné ticho a ty si sám – sám len so sebou. Navždy sa vznášaš v ničote. Postupne, bez ilúzie osoby alebo veci, o ktoré by si mohol zachytiť svoj strach, zisťuješ, že strach samotný je prelud, výplod tvojej fyzickej reality. V Prázdnote niet nič čoho by si sa mohol báť, okrem strachu samotného.

Tvár strachu je len tvoja vlastná a hlas strachu môže byť len tvoj vlastný. „Dokážeš si spomenúť na Lásku?“ šepká vnútorný hlas tvojho JA. Tvoj vnútorný hlas hovorí tak jemne, že musíš úplne stíšiť svoje vedomie, aby si ho počul. S hlbokým dychom sa úplne odovzdáš ničote Prázdnoty a objímeš jej Temnotu.

Akonáhle si pripomenieš objatie Prázdnoty, začneš hlboko vnímať seba ako čisté vedomie, zbavené všetkých podôb, oslobodené od všetkých obmedzení a oslobodené od všetkých cieľov. A čo je najúžasnejšie, oslobodené od všetkých strachov. „Áno“ počuješ sa hovoriť do ničoty. „Dokážem si spomenúť na Lásku“. Keď si spomenieš na Lásku, začneš pomaly vidieť svoje vnútorné Svetlo, jediná škvrnka Svetla osvetľujúca bezhviezdnu noc.

Ako tvoje vnútorné Svetlo žiari jasnejšie, Temnota je postupne osvietená aby odhalila, že ty nie si sám. Všade okolo teba bliká nespočetné množstvo bodiek vedomia a postupne zvyšujú svoj jas. Silou svojho zámeru sa pridáš k týmto svetlám a objavíš, že tvoja cesta nie je bez cieľa. Vaša rastúca skupina vedomých svetiel je na ceste zo svojich fyzických JA k vyššiemu a vyššiemu vyjadreniu ich duchovných JA. Každé osvietené vedomie je jedným z členov pozemskej posádky. Všetci spolu ste vystrojili nácvik veľkej hry planetárneho Vzostupu.

Keďže Svetlo hľadá Svetlo, pomaly je vaša skupina vedená k väčšiemu Svetlu. Spočiatku cítiš len teplú žiaru, prvú vnímanú skúsenosť odkedy si vstúpil do Prázdnoty. Keďže v Koridore nie je priestor ani čas, nemáš predstavu ako dlho si bol na svojej ceste. Avšak, v PRÍTOMNOM OKAMIHU svojej bezčasovej skúsenosti vnímaš veľkú energiu, ktorá ťa vábi, aby si sa k nej pridal.

Keď sa uvoľníš do skupiny interdimenzionálnych cestovateľov, tvoje zjednotené pole ťa ľahko nesie k prahu do piatej dimenzie. Pred tebou je obrovský kryštál, ktorý sa ukáže byť v skutočnosti mestom. Ako sa k nemu priblížiš, obrovské kryštálové dvere sa otvoria, aby ťa prijali. Všade škvrnky Svetla, ktoré kedysi boli ľuďmi, pučia do nádherných Svetelných tiel.

Zotrvaj chvíľu, aby si preskúmal svoju podobu. Dovoľ svojej predstavivosti, aby bola neobmedzená, keď si uvedomuješ husté hranice svojej ľudskej podoby a rozšír svoje telo do jeho skutočnej veľkosti. Tvoje Svetelné telo je tvoja Merkaba, tvoj Voz Bohov. V tejto podobe sa môžeš ľahko zmeniť na akýkoľvek tvar túžiš.

Škvrny Svetla, ktoré sa stali Svetelnými telami sa teraz všetky vznášajú cez prah piatej dimenzie do Kryštálového Mesta a do Kryštálového Chrámu. Práve v Kryštálovom Chráme bude každý z vás usmernený k svojmu ďalšiemu zážitku.

Udržuj všetko čo si práve zažil vo svojej vedomej mysli. Akú podobu si praješ osídliť a kam si praješ cestovať? Tvojej voľbe sa ponúka celá realita!

Arkturiáni

(PS: Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom vzostupe, a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,
Suzan Caroll

(október 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

október 29, 2009 22:30 popoludní

 

 

Top