Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok tri - Pociťovanie Prúdu (V.)

Drahí,
Radi by sme vám pripomenuli, pozemskí, že my ochotne a láskyplne šírime našu podstatu nadol CELÝM frekvenčným spektrom do vašich troj/štvor dimenzionálnych svetov. Hovoríme troj/štvor dimenzionálnych, keďže vaša planéta bola kedysi štvordimenzionálna, ale nerovnováha Svetla a Temnoty stiahla Zem do tretej dimenzie. Teraz s pomocou svojich ľudí a veľrýb rozšírila Gaia svoju frekvenciu, aby znova dosiahla štvrtú dimenziu.

Stredná Štvrtá Dimenzia

Sme tu teraz, aby sme vás previedli cez náš Arkturiánsky Koridor, aby ste mohli ďalej zvyšovať svoju osobnú a planetárnu rezonanciu do piatej dimenzie a ďalej. Vy a Gaia ste partneri, ktorí sa vzájomne tlačia a ťahajú na Ceste ku Planetárnemu Vzostupu. Neobávajte sa, že opúšťate svoju realitu, pretože to čo opúšťate sú len obmedzenia a strachy. Cíťte svoje spojenie s fyzickým a tiež so svojim duchovným svetom. Nemôžete už dlhšie obmedzovať svoj pocit seba na vašu malú fyzickú podobu a musíte sa od nej odtrhnúť a oslobodiť a zároveň sa v nej úplne usadiť.

Pretože si sťahoval a začleňoval svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, už viac nevnímaš svoje pozemské vozidlo len ako telo. Prostredníctvom svojho rozšíreného vedomia a pocitu SEBA, vnímaš teraz svoje fyzické telo ako uzemňujúci bod pre svoju obrovskú multidimenzionálnu podobu. Tvoja ľudská podoba je tvoj bod vedomia na fyzickej rovine, najhustejšia časť tvojej skutočnej Bytosti, ktorá sa rozširuje za priestor a čas. Zotrvaj teraz dlhú chvíľu v predstave, že tvoje JA sa nachádza VŠADE a VŽDY.

Zostaň sústredený a kľudný vnútri svojho vedomia a milujúci a čistý vo svojom srdci. Cíť tiež milujúcu čistotu a sústredený kľud Koridoru. Si teraz v ňom o jeden krok hlbšie a to čo predtým vyzeralo ako oblaky, vyzerá teraz viac ako vírenie, modro/fialová hmla. Dovoľ svojmu vedomiu nech splynie s touto hmlou tak, aby si mohol CÍTIŤ mihotanie Svetla hviezd ešte predtým ako ho zbadáš.

Spočiatku je hviezdne Svetlo náhodné, ale ako pomaly vdychuješ a vydychuješ Bezpodmienečnú Lásku v Koridore, začínajú sa hviezdy točiť do kruhu, ktorý ťa obklopuje.

Jedna konkrétna hviezda rezonuje s tvojim srdcom. Táto hviezda je tvoj Domovský svet, realita, ku ktorej sa tvoja Duša cíti najviac pripojená a túži ju znova navštíviť. Cíť radosť zo spomienky na svoj pravý Domov.

Na druhej strane môžeš tiež počuť starú vnútornú temnotu, ktorá sa stále drží dokonca aj po tvojom uvoľnení v prvom kroku. Táto temnota ti hovorí, že v skutočnosti nemôžeš byť v Koridore hviezd. „Musíš prestať s týmto nezmyslom a vrátiť sa späť ku práci“, našepkáva strach.

Pošli Lásku týmto slovám, pretože vieš že ony sú len strach.

Zo svojho stanoviska vo hviezdnom Koridore môžeš vidieť neprekonateľné „problémy“ svojho každodenného života ako výzvy, ktoré sú určené na to, aby pomohli tvojmu pozemskému prebudiť sa. Povolaj Bezpodmienečnú Lásku, ktorá vypĺňa Koridor a pošli ju späť cez víriace hviezdy do problémov svojho každodenného života.

Pretože si rozšíril svoje vedomie, si si vedomý, že TY si SÚČASNE v Koridore a tiež vo svojej fyzickej realite.

Zotrvaj dlhú chvíľu aby si videl SEBA ako si v Koridore.

Teraz sa pozri na svoje fyzické telo od SEBA v Koridore.

Sleduj prúd, ktorý ŤA vzájomne spája.

Preciťuj prúd, ktorý ťa spája.

Cíť tento prúd, keď prechádzaš svojim dňom.

Cíť tento prúd, keď s tebou hovoríme – CELÝ DEŇ.
Suzan Caroll

(október 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

október 20, 2009 04:24 dopoludnia

 

 

Top