Obrázok používateľa CEZ OKNO
Wingmakers: Nálezisko Ancient Arrow KOMORA IX.

Prinášame obrazy jednotlivých komnát...


Úvod k problematike nájdete na tejto adrese.

Wingmakers - skoro tisíc stránok úvah vyzývavého multimediálneho obsahu, ktorý predstaví novú kozmológiu a budúcu víziu nášho vesmíru i nášho účelu v ňom. Zaručuje rozšírenie mysle každého, kto číta, počúva a hľadá v tejto prekvapujúcej zbierke filozofie, umenia, poézie, vedy, hudby integrovaný, viacúrovňový príbeh. Pôvod všetkého tohto materiálu je mystérium. Prenesené k verejnosti anonymne prameňom známym jednoducho ako James. Projekt Ancient Arrow (Staroveký Šíp) je rovnako tak duchovným odhalením, ako myseľ expandujúcim dobrodružstvom hlbokých objavov humánnosti na poliach metafyziky, kozmológie, psychológie a genetiky.

Tlač týchto obrazov pre osobné účely je dovolená. Tieto obrazy však nie sú určené na ďalší predaj a toto je striktne zakázané autorskými právami.

© WingMakers LLC, All Rights Reserved


PREKLAD VERŠOV (CZ) nájdete na tejto adrese


Všetku POÉZIU nájdete na tejto adrese.


Všetky OBRAZY nájdete na tejto adrese.


HUDBU nájdete na tejto adrese.


FILOZOFIU nájdete na tejto adrese.


KNIHY nájdete na tejto adrese.

Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Wingmakers
http://www.cez-okno.net/wingmakers


Autori: 
júl 28, 2012 00:36 dopoludnia

 

 

Top