Obrázok používateľa CEZ OKNO
Atlantída I.

O Atlantíde sa popísalo veľa slov, dohadov, určite aj bludov i dezinformácií. Avšak nielen laici, ale i niektorí zodpovední vedci vravia, že tento bájny svet údajne kedysi naozaj existoval. O Atlantíde a jej tajuplnom zániku je aj niekoľko teórií, avšak skôr, ako sa k nim dostaneme, pozrieme sa najprv na dnešok a potom na prvý historicky evidovaný záznam o existencii tohto nám zatiaľ nepoznaného sveta.

Agartha

Na internete je veľa odkazov na podzemnú civilizáciu, o ktorej niektorí autori ako David Standish, Rodney M. Cluff, David Hatcher Childress a ďalší naznačujú, že po zániku Atlantídy sa časť vyspelej atlantskej civilizácie ukryla do podzemia, kde je doteraz a UFO vlastne pochádza odtiaľ. Toto pravdaže dáva odpoveď aj na otázky, kto postavil tajomné pyramídy na Marse (pozri nižšie).

Takéto niečo samozrejme nie je možné dokázať, sú to iba tvrdenia, hoci takmer všetky najstaršie rukopisy ľudstva obsahujú zmienky o podzemnom svete. Patria sem napríklad Indiáni z kmeňa Hopi, ktorí tvrdia, že pred týmto svetom existovali ďalšie tri. Teraz žijeme v štvrtom veku a nasleduje PIATY, kedy sa všetko zmení. Podľa starých záznamov sa títo Indiáni ukryli pred potopou do podzemia, odkiaľ ich vyviedla do štvrtého sveta "pavúčia žena". V piatom veku príde biely muž menom Pahana a nastane globálna deštrukcia sveta, resp. jeho systému.

Lacný pobyt vo Vysokých Tatrách. Výhodná poloha penziónu vám umožní spoznať nielen Tatranský národný park.
Výnimkou nie sú ani Majovia, ktorí verili v 13 nebeských a 9 podzemných svetov, ale ani Indovia s ich každoročnou oslavou sviatku Onam, kedy sa z podzemia vracia kráľ Mahabali, ktorého Krišna poslal za odmenu do podzemia. Okrem tohto kráľa sú tu pravdaže ešte aj Nagovia (v Mahabharáte sa píše: "Ardžuna se oženil s Ulupí, princeznou hadího světa...").

Podzemným svetom sa nevyhli ani Egypťania či Gréci. V epose Aeneid od Vergília Sibyla Kumská prevedie Aeneasa (starogréckeho hrdinu) podzemným svetom, o ktorom tvrdila, že ho obýva a po výstupe z podzemia prehlásila, že má niekoľko sto rokov.

Hoci možno poprieť existenciu dutej Zeme ako takej, v jej vnútri sa môžu nachádzať veľké dutiny. Teória sa dostala aj do myšlienok autorov ako Jules Verne, E. R. Burroughs, H. P. Lovecraft či Umberto Eco, hoci nielen tých, ktorí sa živili perom. Miles Davis (americký džezový génius) pomenoval jeden svoj album Agartha, ktorá je podľa týchto teórií našou susediacou civilizáciou vo vnútri Zeme.

Vo svojej knihe (The Hollow Earth - The Greatest Geographical Discovery in History Made by Admiral Richard E. Byrd in the Mysterious Land Beyond the Poles - The True Origin of the Flying Saucers - Dutá Zem - najväčší geografický objav v histórii... pravý pôvod lietajúcich tanierov) Raymond W. Bernard sa zmieňuje o admirálovi Byrdovi, ktorý vo svojom denníku mal záznam, ako sa s touto civilizáciou skontaktoval:
11:30 - Z pravej strany i zľava nás sprevádzajú akési lietajúce stroje! Približujú sa k nám a čosi z nich vyžaruje... Podobajú sa diskom a sú dosť blízko, aby sme mohli rozpoznať označenia, ktoré sa podobajú hákovým krížom...

"Dovolili sme vám sem vstúpiť, lebo ste dobrý človek a dobre známy na povrchu Zeme, admirál." Ja som bol úplne nemý. "Áno," odpovedal majster, "nachádzate sa vo svete Ariani, čo je podzemný svet."

"... V roku 1945 a aj neskôr sme sa pokúšali nadviazať kontakt s vašou rasou, ale naše úsilie sa stretlo s nepriateľskosťou, poslali sme k vám naše lietajúce stroje Flugelrads, po ktorých ste strieľali..."

"Naši poslovia doručili správy mocnostiam vášho sveta, tie však stále nepočúvajú... Vidíte, naša veda a kultúra je mnoho tisíc rokov v predstihu oproti vašej rase, admirál."

Atlantída

Prvú zmienku o Atlantíde napísal Platón, slávny a hodnoverný grécky filozof, ktorý v dielach Critias (a aj Timeus) popísal slovami Aténčana Critiasa príbeh o Solónovi, známom mysliteľovi i básnikovi zo šiesteho storočia pred našim letopočtom, ktorý sa v Egypte dopočul od istého kňaza, že kedysi dávno tu bola zem zvaná Atlantída, ktorá bola zničená. Úryvok:

Spomínaná mocnosť ležala v hĺbke Atlantického oceánu: v tých časoch sa po ňom dalo plávať a pred úžinou, ktorú nazývate Herkulovými stĺpmi, sa rozkladal ostrov väčší než Líbya a Ázia dohromady. Bol bránou k ďalším ostrovom, popri ktorých sa dalo dostať až k protiľahlému kontinentu, lemujúcemu z druhej strany skutočný šíry oceán. Totiž naše more (Stredozemné) ohraničené Herkulovou úžinou je len obrovským vnútrozemským prístavom s úzkym vchodom, no skutočné šíre more je až za ním a pevninu, ktorá ho zo všetkých strán ohraničuje, možno nazvať nekonečným kontinentom. Nuž a na spomínanom ostrove zvanom Atlantída sa rozkladala veľká a skvelá ríša, ktorá vládla aj nad niekoľkými okolitými ostrovmi a časťami kontinentu.“

Preklad Platónovho textu asi nebude najpresnejší, pretože je možné, že mal na mysli Malú Áziu. Platón si pravdaže mohol Atlantídu aj vymyslieť ako ilustratívny vzor pre svoje filozofické úvahy. Ani nie je celkom zrejmé, čo Platón myslel pod Herkulovou úžinou.

Podľa ďalšieho rozprávania si Zem rozdelili bohovia. Poseidonovi, jednému z nich, bola pridelená Atlantída. Na ostrove už žili ľudia a jedným z nich bol Evenor, ktorý mal za ženu Leucippe a spolu mali jednu dcéru, Cleito. Cleito vyrástla, opeknela a Poseidon sa do nej zamiloval. Keď jej zomreli rodičia, všemohúci boh mora sa jej ujal a ona mu porodila päť párov dvojičiek - mužov, medzi ktorých bola Atlantída rozdelená. Najstarší sa volal Atlas. A títo panovali a vládli vo veľkej ríši.

Egypťania povedali Solónovi, že Atlantída bola zničená asi pred 9000 rokmi. Ak teda pripočítame 600 rokov pred našim letopočtom, kedy žil Solón, a 2000 rokov od čias Krista do dnešnej doby, získame 11 600 rokov.

Je ešte niekoľko ďalších autorov, ale najslávnejší a vôbec prvý zdroj je Platónov. Ako ďalší môžeme uviesť gréckeho historika Diodorusa (Diodorus Siculus, približne 90-21 pred n.l.), ktorý písal (v diele Bibliotheca Historica), že pred tisíckami rokov navštívili obrovský ostrov v Atlantiku Féničania. Atlantíďania údajne „civilizovali väčšinu ľudí“.

Popisov Atlantídy je viac a medzi ne môžeme zaradiť aj Aristotelov, ktorý sa tiež zmienil o veľkom ostrove v Atlantiku. Ďalej zničenie Atlantídy spomenuli aj grécky historik Ammianus Marcellinus, Timagenus, Theopompos…

Okrem iného tu máme aj staré písomné odkazy Aztékov, Majov, a nielen tých. Sú písomnosti ako Chilam Balam, Drážďanský kódex (materiál bol nájdený v knižnici v Drážďanoch, preto ten názov), Popol Vuh, Codex Cortesianus atď., ktoré tiež napovedajú, že existencia vyspelej civilizácie tu mohla byť.

Ak nahliadneme do perokresby bližšej minulosti, Atlantída nedala nikdy pokoj ľuďom, ktorých priťahovalo tajomno - sú medzi nimi básnici, spisovatelia, ale i okultisti či cestovatelia - dobrodruhovia. Jedným z takýchto autorov bol napr. Francis Bacon, ktorý už v roku 1626 vydal veľmi zaujímavé a na tú dobu Verneho ďaleko prevyšujúce dielo Nová Atlantída (New Atlantis), kde popisuje, ako sa medzi stroskotancami skupina ľudí dostala niekde v Atlantiku na ostrov, na ktorom im bolo zjavené tajomstvo. Obyvatelia tohto ostrova vedeli zaznamenávať zvuk, vedeli ho demonštrovať a replikovať, mali „motory“ pre všetky druhy pohybov, i emisárov, ktorých vysielali do sveta „ľudí“ zbierať informácie. Čitateľa bude chytať údiv pri čítaní až magneticky pútavých riadkov s obsahom podobným utopistom či autorom dnešných sci-fi príbehov, čo o to viac ohromuje, keďže kniha bola napísaná niekoľko sto rokov pred takým fantastom ako Verne.

Určite nejeden literárny zdroj prispel k znásobeniu záujmu o stratený svet a Atlantída sa neskôr stala aj zdrojom zárobku - tejto bájnej a tajuplnej témy sa chytili jasnovidci a okultné hnutia, skupiny či jednotlivci New Age (Nový vek), čomu vďačíme za nesmiernu popularizáciu tohto „kontinentu“. Do okultizmu a Nového veku sa Atlantída určite dostala aj zásluhou slávnej ruskej jasnovidky Blavatskej, ktorá tvrdila, že ľudia z Atlantídy boli ďalšou rasou na Zemi a mali úžasné psychické schopnosti. Avšak skorumpovaní sa zmenili na zlých čarodejníkov a rozpútali vojnu, ktorá viedla k ich úplnej skaze.

Teórie o Atlantíde

Teórie, ktoré o Atlantíde prevládajú, stoja v zásade na dvoch pilieroch:

I.

Výmysel.
Ide o „bublinu“, ktorá sa opiera o pád Minónskej civilizácie a zničení gréckeho ostrova Thera (uvádzaného aj ako Thira, dnes Santorini) asi v roku 1640 pred n.l.
Ide o realitu.
Ak si odmyslíme prvé dva body a predpokladáme, že Atlantída naozaj existovala, potom sú ešte teórie:

II.

Atlantída existovala v Atlantickom oceáne.
Atlantída existovala v Južnom čínskom mori (za touto celkom novou teóriou stojí brazílsky profesor a jadrový fyzik dos Santos - www.atlan.org).
Sú ešte ďalšie teórie (napríklad, že Atlantída bola ostrovom Santorini).
Na vlnách vedy, pseudovedy i šarlatánstva sa kolíše ešte viac „učení“ (existencia súostrovia medzi Cyprusom a Sýriou atď.), avšak vyššie uvedené stoja kdesi v hlavnom prúde. I keď sa teória o Južnom čínskom mori môže zdať naozaj zvláštna, treba čitateľom pripomenúť možnú existenciu tiež strateného kontinentu Lemúria (Mu), ktorý sa údajne nachádzal niekde v Pacifiku alebo v blízkosti Austrálie. Udivuje, že aj Antarktídu už niekto zaradil do zoznamu. Niektorí zástancovia tejto teórie (o Antarktíde) tvrdia, že Zem bola kedysi otočená a na Antarktíde rozkvitala flóra a bol na nej život. Poďme sa teda pozrieť na voľaktoré informácie o eventuálnej existencii Atlantídy v názorovej i teoretickej rovine bez potreby niečo dokazovať či vyvracať.

- pokračovanie -

Copyright © Giorgio Sipos

Zdroj: http://www.freebsd.nfo.sk/ezoterika/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Nibiru versus Atlantida
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru-versus-atlantida


Autori: 
december 30, 2013 23:59 popoludní

 

 

Top