Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 3)

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi.

Nie je to norma pre bytosti spočívajúce v prirodzenom, neupadnutom stave. Takou normou je, že tieto bytosti si najskôr uvedomujú niekoľko úrovní súčasne, ako akordy v hudbe, až kým si, tak ako rastú, nezačnú uvedomovať všetko a všade súčasne. Nasledujúci príklad je nezvyčajný, ale ukazuje o čom sa tu hovorí.

Práve teraz komunikujem s niekým, kto si uvedomuje niekoľko úrovní súčasne. Vedci, ktorí ju skúmajú, nevedia čo povedať; nemôžu pochopiť ako to robí. Môže sedieť v izbe, no tvrdí, že sa pozerá z kozmu. Pracovníci NASA ju skúšali a pýtali sa jej či „vidí“ určitú družicu a nech im povie určité informácie, ktoré by mohol zistiť len človek nachádzajúci sa v blízkosti družice. Vymenovala im ich prístroje, čo si myslím, že bolo podľa vedcov nemožné. Povedala, že letela popri družici a jednoducho si ich prezrela. Volá sa Mary Ann Schinfield. Oficiálne je slepá, ale dokáže sa prechádzať po miestnosti a nikto by si nevšimol, že nevidí. Ako to robí?

Prednedávnom mi zatelefonovala a počas nášho rozhovoru sa ma spýtala, či by som nechcel vidieť jej očami. Samozrejme som súhlasil. Po niekoľkých nádychoch sa roztvorilo moje zorné pole a hľadel som na, alebo cez niečo, čo sa javilo ako obrovská obrazovka, ktorá vyplnila moje zorné pole. To čo som uvidel bolo ohromujúce. Zdalo sa, že sa veľmi rýchlo a bez tela pohybujem priestorom. Videl som hviezdy a v tej chvíli sme, Mary Ann a ja vidiaci jej očami, leteli pozdĺž roja komét. Bola veľmi blízko jednej z nich.

Bol to jeden z mojich najreálnejších zážitkov mimo tela. Po obvode tejto obrovskej obrazovky sa nachádzalo zhruba dvanásť alebo štrnásť menších obrazoviek, na ktorých sa premietali veľmi rýchlo sa meniace obrazce. Na jednej z nich, v pravom hornom rohu, sa mihali rýchlo sa pohybujúce obrazce ako napríklad trojuholníky, svetelné gule, kruhy, vlnovky, kríže, štvorce a iné. Táto obrazovka jej ukazovala čo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jej tela. Prostredníctvom týchto zdanlivo nesúvisiacich obrazcov bola schopná „vidieť“. V ľavom dolnom rohu bola iná obrazovka, prostredníctvom ktorej komunikovala s mimozemským životom z našej slnečnej sústavy.

Toto je príklad osoby, ktorá telesne žije na Zemi v tretej dimenzii, ale má spomienky a skúsenosti zo života v iných dimenziách. Tento spôsob prerušenia Reality je nezvyčajný. Ľudia bežne nevidia vnútorné obrazovky, ale hoci si to väčšina z nás neuvedomuje, existujeme v mnohých ďalších svetoch.

Teraz existujete pravdepodobne v piatich, alebo viacerých úrovniach. Aj keď je medzi touto dimenziou a inými dimenziami porucha, keď sa spojíte s vaším vyšším ja, tak túto poruchu opravíte a vy si začnete uvedomovať vyššie úrovne a vyššie úrovne začnú venovať väčšiu pozornosť vám – začína sa komunikácia! Toto spojenie s vyšším ja, je pravdepodobne najdôležitejšia vec aká sa môže vo vašom živote stať – dôležitejšia než pochopenie informácií, ktoré vám poskytnem. Spojenie s vyšším ja je dôležitejšie ako sa naučiť aktivovať Mer-Ka-Ba, pretože ak sa spojíte s vaším Ja, získate absolútne presné informácie ako krok za krokom prechádzať cez ľubovoľnú realitu a ako sa dostať späť domov k plnému uvedomeniu si Boha. Keď sa spojíte so svojím vyšším ja, ostatné sa udeje automaticky. Stále budete musieť žiť svoj život, ale všetko čo budete robiť bude mať veľkú moc a múdrosť, ktoré sa prejavia vo vašich činoch, myšlienkach a pocitoch.

Ako presne sa spojiť so svojím vyšším ja, je niečo čo sa snažia pochopiť mnohí ľudia, vrátane mňa. Mnohí z tých, ktorí si nejakým spôsobom zriadili toto spojenie, často nevedia ako k tomu došlo. V tomto kurze sa pokúsim presne vysvetliť ako sa spojiť s vaším vyšším ja. Urobím čo budem môcť.

Realita ľavej a pravej hemisféry

Do tohto obrazu náleží ešte jeden prvok. Venujem takmer polovicu nášho času informáciám určeným pre ľavú hemisféru, kde patria geometrie, fakty a ostatné druhy informácií, ktoré by sa mnohým duchovným ľuďom mohli zdať absolútne nepodstatné. Robím to preto, lebo keď sme upadli, rozdelili sme sa na dve – v skutočnosti tri, ale predovšetkým na dve – hlavné zložky, ktoré nazývame mužská a ženská zložka. Pravá hemisféra, ktorá ovláda ľavú stranu nášho tela, je našou ženskou zložkou, aj keď v skutočnosti nie je mužská ani ženská. Tu sa nachádza naša psychická a emocionálna stránka. Táto zložka vie, že je len jeden Boh a všetko spočíva v jednote. Jednoducho pozná pravdu, hoci to nevie vysvetliť. A tak so ženskou stránkou nie je veľa problémov.

Problémy sú s ľavou hemisférou – mužskou stránkou. Kvôli tomu ako je mužský mozog orientovaný – zrkadlový obraz ženského – do popredia v ňom vystupuje logika (viac dominuje), zatiaľ čo ženský mozog má logiku zatlačenú do úzadia (je menej dominantná). Ľavá hemisféra pri pohľade na Realitu neprežíva jednotu. Vidí len rozdelenie a odlúčenie. Z toho dôvodu naša mužská stránka prežíva tu na Zemi ťažké časy. Dokonca naše najvýznamnejšie sväté knihy ako sú Korán, Biblia, rozdelili všetko do protikladov. Ľavá hemisféra cíti, že existuje Boh, ale potom existuje aj diabol – ktorý možno nie je taký silný ako Boh, ale má veľký vplyv. Dokonca aj na Boha sa hľadí na základe duality, ako na jeden pól protikladných síl temna a svetla. (Neplatí to pre všetky sekty týchto náboženstiev. Niektoré z nich vedia, že je len Boh.)

Pokým nie je ľavá hemisféra schopná vidieť jednotu prestupujúcu všetkým a poznať, že naozaj existuje jeden duch, jedna sila, jedno vedomie prestupujúce absolútne všetkým čo existuje – pokým nespozná túto jednotu bez akýchkoľvek pochybností – tak myseľ bude oddelená od seba samej, od svojho celku a od úplnosti svojho potenciálu. Ak sa vyskytne najmenšia pochybnosť ohľadom jednoty, náš aspekt náležiaci do ľavej hemisféry nás stiahne späť a už viac nebudeme môcť kráčať po vode. Zapamätajte si, že Tomáš po Ježišovej výzve chvíľočku išiel po vode, ale jedna bunka na jeho palci na nohe povedala „Počkaj chvíľu, ja to nedokážem“ a Tomáš sa potopil do chladnej vody reality polarít.

Kam smerujeme týmito informáciami

Veľa času venujem tomu aby som vám ukázal, že vo všetkom sa nachádza len jeden obraz. Je len a len jeden obraz, ktorý vytvoril všetko čo je a tento obraz je rovnaký ako obraz ktorý vytvára elektromagnetické pole okolo vášho tela. Geometriu vášho poľa je možné nájsť okolo všetkého – planét, galaxií, atómov a všade inde. Podrobne si obzrieme tento obraz.

Chystáme sa zájsť aj do dejín zeme, pretože to je pre našu súčasnosť veľmi dôležité. Ak nebudeme poznať proces, ktorý nás doviedol do tohto bodu, tak nebudeme môcť pochopiť ako sme sa sem dostali. A tak strávime nemálo času rozprávaním o tom čo sa udialo veľmi dávno. Potom pôjdeme pomaly dopredu, až kým sa nedostaneme k tomu čo sa deje dnes. Všetko spolu súvisí. Po celý čas sa odohráva jedna a tá istá dávna záležitosť. Nikdy to neprestalo.

Tí z vás, ktorí používajú predovšetkým pravú hemisféru, môžu mať tendenciu preskočiť tento materiál určený pre ľavú hemisféru, no napriek tomu je dôležité aby ste vydržali. Duchovné zdravie sa navráti skrze harmóniu.

Keď ľavá hemisféra vidí absolútnu jednotu, začína odpočívať a corpus callosum (zväzok vlákien, ktoré spájajú obe hemisféry) sa otvorí novým spôsobom, ktorý dovolí splynutie oboch strán mozgu. Spojenie medzi ľavou a pravou hemisférou sa rozširuje, spúšťa sa tok, odovzdávajú sa informácie tam a späť a protikladné strany mozgu sa začínajú zjednocovať a synchronizovať. Ak by ste boli pripojení na zariadenie s bio-feedbackom, tak by ste mohli vidieť, že sa to naozaj deje. Tento dej aktivizuje epifýzu inak a dovoľuje, aby vaša meditácia aktivovala svetelné telo Mer-Ka-Ba. Vtedy sa môže realizovať celý proces regenerácie a obnovy našich predošlých vyšších úrovní vedomia. Je to proces rastu.

Ak študujete nejaké iné duchovné cvičenie, tak na to aby ste začali pracovať s Mer-Ka-Ba nemusíte s tým prestať – len ak pravdaže váš učiteľ nechce miešať tradície. Keď sa Mer-Ka-Ba roztočí, tak meditácie založené na pravde môžu byť mimoriadne užitočné, pretože pozorovateľné výsledky sa môžu dostaviť veľmi rýchlo. Až kým nenadobudnete úplnú istotu, tak budem opakovať: Svetelné telo Mer-Ka-Ba nie je v rozpore so žiadnou meditáciou, alebo náboženstvom, ktoré zastáva vieru v jediného Boha.

Až dosiaľ sme vraveli len o abecede duchovnosti. Toto sú len začiatočné kroky. Ale tieto prvé kroky sú tie najdôležitejšie, ktoré poznám.

Vašej ľavej hemisfére sa možno budú všetky tieto informácie veľmi páčiť a uchová si ich v elegantne označených priečinkoch. To je skvelé. Alebo sa môžete uvoľniť a čítať to ako dobrodružný, napínavý, alebo fantastický príbeh. Avšak budete to čítať pretože podstatné je, že túto knihu čítate a dozviete sa to čo sa máte dozvedieť.

A tak teda v duchu jednoty vykročme spolu na túto výskumnú cestu.

Odmietnutie predstáv našich rodičov

Mnohé idey, ktorým dnes veríme a „fakty“, ktoré nás učili v škole, nie sú celkom pravdivé a začínajú si to uvedomovať ľudia na celom svete. Samozrejme že tieto predstavy boli zväčša považované za správne v dobe keď ich učili, ale potom sa koncepcie a idey zmenili a ďalšia generácia sa učila iné pravdy.

Napríklad predstava o atóme sa za posledných deväťdesiat rokov dramaticky zmenila toľkokrát, že teraz už v skutočnosti netrvajú na žiadnom modeli. Používajú jeden, ale s vedomím, že môže byť nesprávny.

Kedysi sa predpokladalo, že atóm sa podobá melónu a elektróny sú ako jeho semienka. Naozaj vieme veľmi málo o Realite, ktorá je vôkol nás. Kvantová fyzika nám ukazuje, že osoba vykonávajúca určitý experiment ovplyvňuje jeho výsledok. Inými slovami, vedomie dokáže svojimi predstavami ovplyvniť výsledok experimentu.

Existujú aj iné naše stanoviská, ktoré považujeme za správne, ale ktoré vôbec nemusia byť pravdivé. Jednou z predstáv, ktoré sa uchovávajú už veľmi dlho je, že naša planéta je jediná na ktorej existuje život. V našom srdci sŕdc vieme, že to nie je pravda, ale v modernej dobe táto planéta nepripustí túto skutočnosť aj napriek tomu, že jestvujú zrejmé dôkazy pozorovania UFO, ktoré už viac než päťdesiat rokov neustále prichádzajú z celého sveta. V hocičo iné okrem UFO by sa už verilo a svet by to uznal. Preto sa pozrieme na dôkaz ktorý predpokladá, že vo vesmíre existuje vyššie vedomie a to nielen vo hviezdach, ale snáď práve tu na Zemi.

Ešte poznámka na okraj. Odporúčam vám pozrieť si dva videoprogramy vysielané televíznou stanicou NBC a ktoré moderoval Charlton Heston: „The Mysterious Origins of Man“ („Tajomné počiatky človeka“) a „The Mystery of Sphinx“ („Tajomstvo sfingy“). (http://www.cez-okno.net/clanok/magicky-egypt/film-mysterium-sfingy, pozn. red.)

Drunvalo Melchizedek

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust, 2000

Preklad: Alberian, 2008

Zdroj: http://ee.dunres.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

VIDEO: Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií
http://www.cez-okno.net/clanok/egypt/video-okom-boha-hora-1-skola-mysterii

január 01, 2013 19:53 popoludní

 

 

Top