Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bosenská pyramida Měsíce

Podle bosenských archeologů je „pyramida Měsíce“ vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. První je již zmíněná bosenská „pyramida Slunce“ s výškou 220 metrů. Jak to je? V Bosně, v údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severně od Sarajeva, byla objevena pyramida. A není ani malá, ani bezvýznamná. Je vysoká 220 metrů o délce stran více, než 360 metrů. Nazvali ji pyramida Slunce. Pokryta hlínou a vegetací zůstala až do současnosti bez povšimnutí. Byla snad ukryta před zvědavci, aby vypadala jako běžný kopec, původně nazývaný Visočica?

Zpráva o mimořádném objevu obletěla svět. Městečko Visoko pak navštívila snad všechna média. Dlážděné silnice vedou k slavnostním náměstím, stěny pyramidy jsou obloženy mnohatunovými pískovcovými bloky, stejně jako terasy. Byl otevřen podzemní tunel Ravne, který má vést až k pyramidě Slunce. To bylo v roce 2005. Co se podařilo objevit, a jaké jsou další plány nadace „Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce“? To jsme pro čtenáře WM magazínu zjišťovali přímo na místě.

Pyramida Měsíce

A skutečně, v Bosenském údolí dnes už existuje více, než jedna pyramida. Ku dnešnímu dni jich bylo nalezeno sedm, i když archeologicky prozkoumány byly pouze dvě. Nová „pyramida Měsíce“ je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě (první je již zmíněná bosenská „pyramida Slunce“ s výškou 220 metrů, o níž jsme psali v předchozím čísle WM magazínu). Velká pyramida v Gíze je „pouze“ 148 metrů vysoká. Místní průvodce nás provázel přes výkopy, po kamenných terasách a cestách. Přetlumočíme vám jeho slova a závěry.

Na spodní části pyramidy prováděli pracovníci bosenské nadace mnoho vykopávek. Objevili jsme zde plochy a cesty dlážděné kameny. V místě, kde se setkávají dvě strany pyramidy, existuje kamenná stavba s půdorysem 3 x 2 metry. Je to ale jen jeden objev v celé sérii zajímavých nálezů.

Na vrcholu pyramidy Měsíce je náhorní plošina. Archeologové pod vrstvou ornice narazili na obdélníkové kamenné bloky připomínající moderní dlaždice. V podstatě to vypadá, jakoby je zde někdo vyrobil (odlil) a poskládal vedle sebe.

Je zajímavé, že některé jsou rozbité, ale zlomeniny jsou vždy jen náhodné, původní tvar je vždy pravoúhlý. Podle geologů je to jedna z nejpodivnějších geologických formací na Zemi. Tři zachovalé strany stupňové pyramidy Měsíce jsou orientovány přesně ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana vede v mírném sklonu k vrcholové plošině. Zde prozatím nebyly prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny. Pro stavbu pyramidy Měsíce byly použity pískovcové desky a obklady spojené jílem.

Sklon teras

Terasu na západní straně pyramidy skrýval metrový nános hlíny. Kameny dlážděná cesta stoupá od severu k jihu pod úhlem 8 stupňů. Na opačné straně má sklon 8 stupňů od západu na východ.

Pískovcová terasa na jižní straně bosenské pyramidy Měsíce objevené pod metrovou vrstvou hlíny a jílu stoupá pod úhlem 8 stupňů z jihu na sever (naproti terase na úpatí západní straně). To dokazuje, že tyto terasy nejsou výsledkem tektonické činnosti, ale důsledkem lidské činnosti. Někteří geologové tvrdí, že pískovcová dlažba na úpatí pyramidy Měsíce je ve skutečnosti přírodní sediment z období miocénu (před 23 – 5,33 miliony let), který popraskal vlivem tektonického pohybu. Detail kamenné dlažby však ukazuje na něco jiného. Spáry pod úhlem 90 stupňů jsou typické pro lidskou činnost.

Geologická analýza kamenných dlažeb

Profesor Muhamed Pašič z univerzity v Zenici v uplynulých třech letech prováděl laboratorní analýzu více než 100 vzorků z bosenské pyramidy Měsíce. Jsou to homogenní útvary složené ze silikátů – křemičitého písku, vápníku a uhličitanů hořčíku – tvořících 84 % celkové hmotnosti. Zbývající komponenty jsou oxidy železa, draslíku, sodíku a titanu. Tento silikátový materiál, s hustotou 2,6 g/cm3 má vyšší pevnost, sníženou pórovitost a je více voděodolný, než běžné přírodní usazeniny.

Bosenští archeologové jsou přesvědčeni, že kamenné bloky a dlažby byly vytvořeny uměle, metodou geopolymerizace. Vzniklá směs, „první beton“, ale mnohem pevnější než dnešní, byl odléván do podoby bloků a dlažeb. Takto vybetonované plochy časem nepravidelně popraskaly.
Z redakce: Přivezli jsme dva vzorky kamenných dlaždic z pyramidy Měsíce. Najde se někdo, kdo by provedl jejich kompletní analýzu?

Tepelný test

Geologové zkoumali tepelnou setrvačnost pyramid pomocí detektoru Aster s rozlišením 6 metrů. Výsledky testů naznačují, že pyramidy jsou složeny z méně konsolidovaného materiálu a mají sklon k rychlejšímu chladnutí, než okolní kopce, které se pokládají za hustší. Zjištění je shodné s tím, co lze očekávat od umělé struktury – menší hustota materiálu, pórovitost a vnitřní dutiny přispívají k zvýšení tepelných ztrát.

Posvátná a světelná geometrie

Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce Draka tvoří rovnostranný trojúhelník. Vzdálenosti vrcholů, ověřeno geodety z katastrálního úřadu, jsou 2,173 kilometru.

Do Visoka přijíždí mnoho odborníků z celého světa. Pozorování inženýra Gorana Cakiče ukázala existenci „solárního show“ mezi pyramidami Slunce a Měsíce. Uvedl, že stín pyramidy Slunce v poledne 21. června 2008 vytvořil vedle pyramidy Měsíce paralelní „pyramidu“ o stejné výšce. Ještě zajímavější je, že stín pyramidy Slunce 20. srpna mezi 18:30 a 19:30 pokryl celou pyramidu Měsíce. Náhoda? Možná, ale spíše plánovaný záměr, snad součást posvátné světelné show, charakteristická pro mnoho starověkých kultur.


Názory na bosenské pyramidy se liší. Jde o uměle vytvořené kopce, nebo jsou přírodního původu? Většina odborníků se přiklání k tomu, že jde o uměle dostavěné kopce, upravené do tvaru ideální pyramidy. Autor článku je stejného názoru.


VIDEO "Bosenská pyramida Měsíce" nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/


Súvisiace:

Bosenská pyramida Slunce
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/bosenska-pyramida-slunce

Seriál: Bosnianske údolie pyramíd
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid

Pyramídy v Bosne sú najstaršie na svete
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/pyramidy-v-bosne-su-najstarsi...


Sekcie: 
december 04, 2012 18:37 popoludní

 

 

Top