Obrázok používateľa CEZ OKNO
Homeopatie z jiného pohledu

K následné úvaze o homeopatii mne inspiroval objev rakouského občana Johanna Grandlera. Zaujaly mne jeho poznatky o revitalizované vodě, zejména o jeho aktivační jednotce, ve které protékající voda mění své vlastnosti. V průběhu výzkumu, který popisuji na www.miroslavprovod.com, jsem protřepávání vody prováděl v jiné souvislosti a změny vlastností vody jsem také zaznamenal.


Pro posouzení Grandlerova objevu ve vzájemném vztahu s mým poznatkem jsem v troubě na pečení chleba obyčejnou vodu nahradil vodou, kterou jsem v plastové láhvi protřepával jednu minutu. Z této protřepané vody byl chléb mnohem kvalitnější, snadněji se oddělil od nádoby a trouba byla dokonale čistá. Rovněž káva protřepaná v termosce byla mnohem chutnější.


Protřepáváním (dynamizací) se v kapalinách navršuje náboj statické elektřiny, který se vytváří třením molekul vody o hmotu nádoby. Není to nic nového, jde o známý fyzikální jev.

Jednoduchý experiment s dynamizací může být snadno realizován v pekárnách i v domácnostech, zejména za situace, když k není zapotřebí kupovat drahou Grandlerovu aktivační jednotku. Jde o zajímavý poznatek a lze předpokládat, že z dalších ověřovacích pokusů, zejména se změnami velikosti náboje statické elektřiny, mohou vyplynou další pozoruhodné jevy i u jiných kapalin.

Některé z uvedených poznatků by mohly být využity při výzkumu homeopatie, v souvislosti čtyř dosud neznámých vlastnosti statické elektřiny publikovaných na www.miroslavprovod.com
Hahnemanem používané potenci 30CH je překročena Avogadrova konstanta, a proto je Vědecká komunita přesvědčena o neúčinnosti homeopatie, je nepravděpodobné, že by v roztoku zbyla alespoň jedna molekula účinné látky. Nesouhlasím s tímto názorem, kdy zpochybnění jednoho z více faktorů by mohlo zpochybnit funkčně ověřenou homeopatii. Domnívám se, že nejde pouze o stopy účinné látky, ale také o další dosud neznámé činitele. Opakovanou dynamizací se v kapalině navršuje náboj statické elektřiny, který v souvislosti s ředěním vody by mohl cosi napovědět.

Uvedu další příklad, kde by se podstata homeopatie mohla také skrývat:

Milióny megalitických struktur rozmístěných po celé Zemi, menhiry, dolmeny, kromlechy a mnohé další, jsou současnou vědou označovány jako astronomické pozorovatelny, nebo také jako kalendářní a zemědělské pomůcky. To zní jako paradox, lidé v době kamenné měli jistě jiné starosti, než se zabývat astronomií v tak velkém měřítku. Jako větší nesmysl mi ale připadá, že se tato zdůvodnění ještě vyučují a lidé tomu věří.


Z našeho empirického výzkumu vyplynulo, že megalitické struktury byly budovány pro ozdravné účely, v souladu se samovolným přesunem statické elektřiny z horniny na buněčné membrány lidského těla. V tomto smyslu to jistě lidé v dávné historii jistě nechápali, ale stačilo jim, že to funguje.

V případě homeopatie vědecké komunitě nestačí, že to funguje, požaduje vysvětlení, stejně jako každý, kdo se homeopatií zabývá. To ale ještě nějaký čas potrvá, myslím, že bychom nejprve měli vědecky upřesnit rozdílné chápání historie, kde se mohou skrývat zajímavá poučení, a více se věnovat výzkumu statické elektřiny, kde postrádáme také mnohá vysvětlení jako např. kulové blesky, a další nevysvětlitelné jevy.

V žádném případě nesmíme uvažovat o neúčinnosti homeopatie, pouze proto, že v konečném roztoku nemůže být ani jedna molekula účinné látky. Homeopatie funguje, nespadla z nebe, někdo ji musel vymyslet. Musíme tedy připustit, že onen "někdo" měl více potřebných informací a mohl se v přírodních zákonech lépe orientovat.

Srpen 2012

Miroslav Provod

www.miroslavprovod.com

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Homeopatia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/homeopatia


Sekcie: 
august 14, 2012 14:24 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top