Obrázok používateľa CEZ OKNO
ELDORÁDO V TROCHU JINÉM SVĚTLE

Sen o ztraceném zlatém městě Eldorádu vedl mnoho dobyvatelů na nekonečnou cestu do pralesů a hor Jižní Ameriky. Zatím to však bylo vše marné. Vysněné “zlaté město“ nebylo ve skutečnosti místo, nýbrž osoba, jak tvrdí jeden současný archeologický výzkum. Kopce jsou starší, než keramika a byly zřejmě postaveny pomocí proutěných košů, v nichž byly přenášeny kameny k jejich stavbě.

Příjezd Kolumbuse do Ameriky v roce 1492 byl první kapitolou v konfrontaci kultur, která změnila svět. Byla to brutální konfrontace totálně odlišných způsobů života, stylu a víry. Krátce nato ovládl Evropu mýtus o Eldorádu, jakožto ztraceném městě, které je plné zlata a které čeká na své objevení dobrodružným dobyvatelem. To způsobilo mezi Evropany nekonečnou horečku za zlatem a objevováním těchto nových končin za účelem zisku. Jihoamerická legenda o Eldorádu odkrývá na druhou stranu opravdovou podstatu teritoria a lidí, kteří tam žili. Pro ně nebylo Eldorádo nikdy město, ale vládce tak bohatý, že byl schopen se doslova pokrýt zlatem od hlavy až k patě každé ráno a večer to všechno omýt ve vodách posvátného jezera.

Opravdový příběh za touto legendou byl pomalu sestaven během posledních let za použití kombinace původních historických textů a nových archeologických dat. Na samotném počátku je pravdivý příběh o zasvěcovacím rituálu, který prováděli lidé kultury Muisca, kteří žili v centrální Kolumbii od roku 800 NL do současnosti. Různí španělští kronikáři přicházející na neznámý kontinent na počátku 16.století začali psát o ceremoniálu Eldorádo a jeden z nejlepších záznamů pochází od Juana Rodriguze Freylea. V jeho knize The Conquest and Discovery of the New Kingdom of Granada, publikované v roce 1636, popisuje, že když zemřel vládce lidu Muisca, začal proces výběru nového, kterému říkali “ten zlatý“.

Vybraný nový vůdce komunity, většinou synovec toho předchozího, procházel dlouhým zasvěcovacím obřadem, který končil poslední částí, což bylo pádlování na raftu po svatém jezeře, jako je Lake Guatavita v centrální Kolumbii. Vůdce byl obklopen čtyřmi vysokými kněžími, kteří byli ozdobeni peřím, zlatými korunami a tělesnými ornamenty. Sám byl však nahý, kromě zlatého prachu na svém těle. Společně se vydali na cestu doprostřed jezera, aby učinili oběťní nabídku v podobě zlatých artefaktů, smaragdů a drahocenných objektů, které byly vrženy do vod jezera. Břehy jezera byly obklopeny svátečně oděnými diváky, kteří hráli na hudební nástroje a zapalovali ohně. Samotný raft měl také čtyři ohně vypouštějící oblaka kadidla do vzduchu. Když procesí dorazilo doprostřed jezera, kněží zvedl prapor, aby si vynutil ticho davu. Ten moment označil bod, kdy se davy zavážou věrností ke svému novému vůdci zvoláním od břehů jezera.

Enrique Gonzales (vlevo)

Zajímavé je, že mnoho aspektů interpretace těchto událostí bylo potvrzeno náročným archeologickým výzkumem, který také odkryl neobyčejnou zručnost a rozsah produkce zlata v Kolumbii v období příchodu Evropanů v roce 1537. Kultura Muisca vyhledávala zlato, nebo spíš více slitinu zlata, stříbra a mědi nazývanou tumbaga, ne pro její hmotnou hodnotu, ale pro její spirituální sílu a její konekci s bohy a schopnost přinést rovnováhu a harmonii mezi lid. Jak potomek národa Muisca Enrique Gonzalez vysvětluje, zlato nesymbolizuje prosperitu pro jeho lid.


“Pro naše lidi a stejně tak naše předky není zlato nic víc než obětní předmět... nereprezentuje bohatství.”

Současný výzkum, který provádí Maria Alicia Uribe Villegas z Museo Del Oro v Bogotě a Marcos Martinon-Torres z UCL Institute of Archeology ukázal, že uvnitř Muisca kultury byly tyto zlaté objekty vyráběny především k okamžitému použití jako obětní předměty pro bohy, které je měly povzbudit, aby přinesli harmonii v kosmosu a zajistili stabilitu s okolním prostředím. Podle archeologa Roberto Lleras Pereze, experta na zpracování zlata a systém víry kultury Muisca, se výroba a použití kovů odlišovalo od zbytku Jižní Ameriky.


“Žádná jiná kultura, alespoň jak je mi známo, nevěnovala více jak 50 procent své produkce na výrobu náboženských předmětů. Myslím, že je to tak trochu originální,” říká.

Objekty jako jsou kolekce tunjos (většinou ploché antropomorfní figuríny) vystavené v Britském muzeu byly vyrobeny za použití “ztraceného voskového procesu” - vytvoření hliněných forem okolo delikátních modelů z vosku předtím, než byly roztaveny a odlity ze zlata. Zatímco všechny zlaté předměty v každém obětním rituálu mají stejné chemické charakteristiky a unikátní výrobní znaky, je jasné, že tyto objekty byly vyrobeny speciálně pro takový rituál a zřejmě existovaly jen pouhé hodiny, než byly uloženy. Je úžasné, že zlatý raft ukazující scénu přesně takovou jak ji popisuje Juan Rodriguez Freyle byl nalezel v roce 1969 třemi vesničany v malé jeskyni v kopcích jižně od Bogoty. Tato scéna muže pokrytého zlatem na své cestě posvátným jezerem, jako je Lake Guatavita, je opravdovým příběhem o Eldorádu.

Způsob jakým příběh přerostl v legendu o zlatém městě ukazuje jiný způsob použití zlata jako předmětu bohatství pro evropské dobyvatele. Neměli žádné ponětí o pravdivé hodnotě pro kulturu Muisca. Evropané byli zkrátka omámeni představou kolik zlata muselo být vrženo do hlubokých vod jezera a ukryto na jiných posvátných místech v okolí Kolumbie. Tyto příběhy o Eldorádu přivedli v roce 1537 NL conquistadora Jimeneze de Quesada a jeho armádu o síle 800 mužů na myšlenku se odklonit od své původní mise a najít trasu přes vnitrozemí do Peru a dále do domova kultury Muisca v Andách. Quesada a jeho muži byli vlákáni ještě více do neznámého a nevlídného teritoria, kde mnoho z nich ztratilo život. Nicméně to, co Queasada a ostatní našli je šokovalo, protože kvalita zlatých objektů kultury Muisca byla taková, jakou ještě nikdy neviděli. Exklusivně zpracované zlaté předměty byly něco, co do té doby evropské oko nespatřilo.

Bohužel, tragický hon za zlatem je i dnes velice aktuální. Archeologové pracující pro skvělé instituce jako Museo del Oro v Bogotě bojují s nárůstajícím počtem vykradačů a zlodějů. Takže stejně tak jako evropští dobyvatelé v 16. století, tak i jejich moderní protějšky pokračují v rabování minulosti Jižní Ameriky a připravují nás o fantastické příběhy, které často stojí za různými artefakty.

Množství zlata nalezeného těmito vykradači je stále obrovské. V sedmdesátých letech mělo odkrytí nových nalezišť těmito zloději za příčinu krach světového trhu se zlatem. Toto vykrádání zlata podporované příběhem o Eldorádu mělo za následek, že většina drahých předkolumbovských zlatých objektů bylo roztaveno a opravdová hodnota těchto artefaktů byla ztracena navždy.

Naštěstí alespoň malá kolekce těchto objektů vystavených v Museo del Oro v Bogotě a Britském muzeu v Londýně může poukázat na tyto různé perspektivy hodnoty materiálu a lidského poznání a především pak říci pravdivý příběh v pozadí legendy o Eldorádu.

Zdroj a foto: bbc.co.uk

Preklad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

Záhady-Proroctvá-Prognózy
http://www.cez-okno.net/zahady-proroctva-prognozy


február 07, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top